"Man ville have 5.000 flere iværksættere i Danmark, hvis vi kunne opnå en ligelig fordeling af mænd og kvinder i iværksætteri," skriver Mads Váczy Kragh, direktør Erhvervshus Sjælland og Vækstfabrikkerne. Foto: Pexels

For få kvinder bliver iværksættere – et kæmpe tab for Danmark

Der tales meget om ligestilling i det etablerede erhvervsliv, men hvad med iværksætterne? Desværre står vi midt i et kæmpe talenttab på iværksætteriet, hvor det kun er hver fjerde, der er kvinde. Og det tal ligger bomstille.

De seneste år har været præget af mastodonternes fald, og de fleste er enige om, at iværksætterne spiller en helt afgørende rolle i forhold til at skabe fremtidens virksomheder og arbejdspladser.

Derfor er det også bekymrende, at dugfriske tal fra Iværksætterbarometer 2019 viser, at andelen af kvindelige iværksættere ligger konstant på ca. 25% af en iværksætterårgang.

Det betyder, at man ville have 5.000 flere iværksættere i Danmark, hvis vi kunne opnå en ligelig fordeling.

En antagelse kunne være, at de manglende iværksætterkvinder skyldtes de mange iværksættere i klassiske ”mandefag”, som byggeri og transport. Men vægtet for brancheforskelle, viser Iværksætterbarometer 2019, at godt nok er det så knap hver tredje iværksætter, der er kvinde. Det betyder, at man ville have 5.000 flere iværksættere i Danmark, hvis vi kunne opnå en ligelig fordeling.

Talenttabet

Mange på erhvervsområdet argumenter for, at de her ting er noget markedet selv må klare. Og bevares, man skal ikke starte en virksomhed alene, fordi man er kvinde. Men der er et behov for kvinder, hvis Danmark skal formå at blive iværksættersamfund. Og det er tid til at gøre noget!

Kvinderne er over de seneste år blevet bedre uddannet end mænd. Og ser vi på udviklingen over de sidste knap 20 år, så er det indenfor vidensbrancherne, hvor der høj vækst i antallet af nye iværksættere. Alligevel står vi tilbage med en lav andel kvindelige iværksættere. Den store udfordring her er det indlysende talenttab, som vi oplever, når der er en så markant ubalance ift. opstartsrater mellem kønnene.

Men ikke nok med at vi har for få kvinder der bliver iværksættere, de kvindelige er også markant mindre ambitiøse end mændene. Således forventer kun 10% af de kvindelige iværksættere vækstrater over 50%, hvor det er 18% for mændene.

Flere forbilleder

Iværksætterbarometer 2019, som udkommer i uge 11 stiller skarpt på kvinderne. Og vi kan konstatere, at ligestillingen ikke bare er en udfordring på de ledende stillinger i det etablerede erhvervsliv. Også fremtidens virksomheder mangler kvinder – det er et kæmpe tab for Danmark og en relevant kampplads for alle, som kæmper for ligestilling i Danmark.

Flere internationale undersøgelser peger nemlig på, at kvinder er mindst lige så dygtige iværksættere som mænd. Faktisk peger undersøgelserne på, at selvom kvinderne i lavere grad får investeringer, så er afkastet endnu højere.

Det er derfor rigtig ærgerligt, at der er så relativt få kvinder, som bliver virksomhedsejere. Skal Danmark være Iværksættersamfund, er der behov for, at der bliver gjort noget mere. Vi skal have fremhævet de kvindelige forbilleder, vi skal have bedre styr på barselsreglerne, og så skal vi gøre attraktivt for alle helt nede i grundskolen – både piger og drenge.