"I hele processen omkring forenklingen af erhvervsfremmesystemet er det forbavsende få, der har diskuteret, hvad virksomhederne får ud af det. De, som det hele handler om, har i forbavsende grad været taget ud af ligningen," skriver Mads Váczy Kragh, CEO i Erhvervshus Sjælland. Foto: GettyImages.

Erhvervsfremmesystemet er blevet forenklet – og hva’ så?

BLOG: Reformen af erhvervsfremme har gjort systemet enklere, men ikke nødvendigvis enkelt. Helt grundlæggende har processen haft meget lidt fokus på, hvad det er, der skal gøres for erhvervslivet. Der mangler retning for, hvad det er for et dansk erhvervsliv, vi vil skabe. Der mangler en vision!

Erhvervsfremmesystemet har i 2018 gennemgået en af de helt store forandringer kulminerende med en ny lov om erhvervsfremme i december 2018.

Startup-tilbud

Støt missionen om økosystemets stemme. Få tjek på de vigtigste personer og dagsordener – og nå ned under alle hurra-nyhederne.

Få Bootstrapping PRO til dig og 3 i dit team til prisen for én.

Ring nu på 42 61 06 60 eller skriv til nikolaj@bootstrapping.dk, så du kan hoppe over PRO-betalingsmuren.

Læs mere

Allerede medlem? Log ind her: