Du får snart bedre mulighed for at give dine medarbejdere aktieoptioner

For startups er aktieoptioner et effektivt værktøj til at holde balancen mellem at holde burnrate nede og samtidig motivere medarbejderne. Aktieoptionsordningen – Ligningslovens § 7 P – står foran forbedring. Vi har bedt Morten Høgh-Petersen, KPMG, fortælle hvordan.

Medarbejdere i vækstvirksomheder har i en årrække haft mulighed for at modtage aktieoptioner under en særlig ordning kaldet LL § 7 P, efter Ligningslovens § 7 P. Siden januar 2019 har der kørt ændringsforslag til 7 P-ordningen, hvilke vil forøge muligheden for tildeling med op til hele 50 % af lønnen. Dette har dog afventet EU-Kommissionens godkendelse. Men nu nærmer det sig en realisering.

Helt op til 50 % af lønnen i aktieoptioner!

Det vil for en del virksomheder, herunder ikke mindst mange startups, være en fordel at anvende 7 P-ordningen, da den udskyder skatten for medarbejderen til salgstidspunktet, og desuden sker beskatningen efter denne ordning som kapitalindkomst (marginalt 42 %) frem for som lønindkomst (marginalt 56 %), hvilket er en upside, der motiverer den enkelte medarbejder.

Det nye forslag gør nemlig, at 7 P-ordningen forbedres således, at fx founders kan tildele medarbejdere optioner svarende til 50 % af deres årsløn. Grænsen har til nu været 10 % af lønnen (omend 20 %, hvis I havde en generel ordning for alle ansatte).

Forventet fra nytår – med lidt begrænsninger

Den nye 7 P-ordning blev vedtaget med lov nr. 84 af 30. januar 2019 i Danmark, men træder først i kraft, når den er godkendt af EU-Kommissionen. Det forventes, at det sker her i december 2020, så det er meget tænkeligt, at ordningen kan rulles ud fra 1. januar 2021.

I forhold til det oprindelige danske lovforslag har EU indført nogle begrænsninger. Så vær opmærksom på følgende:

  • Ordningen afskæres for hovedaktionærer. Så mange founders vil være udelukkede, da man typisk vil have ejet mere end 25 % inden for de sidste fem år.
  • Ordningen afskæres for virksomheder, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked (børsnoterede) kan ikke omfattes. Så lige her er en IPO på Nasdaq First North fx ikke en fordel. Til gengæld har man så omsættelige aktier.
  • Ordningen afskæres for virksomheder, som ikke har tilbagebetalt ulovlig statsstøtte.
  • Virksomheder forpligtes til at indberette, hvis de i samme år modtager mere end 0,5 mio. euro i støtte, idet Skatteforvaltningen skal offentliggøre sådanne større støttetildelinger.

Søg råd

Aktieoptionsordningen er reelt ret kompleks. Så i KPMG ser vi, at skatterådgivning er nødvendig for at få lavet et korrekt setup. Det er vigtigt, at jeres aktieoptionsordning fra start er struktureret korrekt, så den kan blive omfattet af LL §7 P-reglerne. Og nu er det tid, for snart bliver ordningen meget bedre!

Læs mere:

Link til lovgivning:
https://danskelove.dk/ligningsloven/7p

LOV nr. 84 af 30/01/2019:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/84