DE: Vi vil aflive myterne om iværksætterlivet

Alle iværksættere har mulighed for at komme med input til Dansk Erhverv om iværksætteres barrierer. De input, som iværksætterne kommer med, vil blive brugt til at forme, hvilke dagsordener Dansk Erhverv skal have fokus på at kæmpe for.

Sponseret artikel:  Om Dansk Erhvervs iværksætterundersøgelse

Deltag i undersøgelsen her

Svar på spørgeskemaet her.

Alle iværksættere har mulighed for at komme med input til Dansk Erhverv om iværksætteres barrierer. De input, som iværksætterne kommer med, vil blive brugt til at forme, hvilke dagsordener Dansk Erhverv skal have fokus på at kæmpe for.

“Dansk Erhverv laver iværksætterundersøgelsen netop nu for at få sat fokus på nogle af de udfordringer, iværksætterne er ude for, og for at tage temperaturen på, hvordan det går med iværksætterne,” siger Jasmina Pless. “Udover det prøver vi at finde ud af, hvad iværksætternes barrierer og udfordringer var i forhold til sidste år: Er der noget, vi er blevet bedre til? Er der noget, vi er blevet dårligere til?”

Formålet med iværksætterundersøgelsen er ifølge Jasmina Pless at blive klogere på startuplivet, så Dansk Erhverv kan udvikle politik, som gør det så nemt som muligt at drive virksomhed i Danmark.

Afliv myterne om iværksætterlivet

Dansk Erhvervs undersøgelse viser, at sidste års store udfordringer især var kapitalmangel, administrative byrder og bureaukratiske regler. Jasmina Pless håber, at undersøgelsen kan være med til at sætte fokus på disse forhindringer for især små iværksættere.

Samtidig håber hun, at Iværksætterundersøgelsen kan være med til at aflive myterne om iværksætterlivet – at en iværksætter fx arbejder 70 timer om ugen og ikke har tid til at have en familie:

“Vi tror, at myterne afholder mange fra at starte virksomhed,” siger hun og fortsætter: “Så hvis vi skal have en god iværksætterkultur, er det vigtigt, at vi får aflivet de her myter om, at det ikke kan lade sig gøre at have et velfungerende familieliv samtidig med, at man driver en virksomhed. Når vi spørger befolkningen om, hvor mange timer de tror, en iværksætter arbejder, er det betydeligt højere end det antal timer, iværksætterne reelt arbejder.”

Iværksættere: Vi mangler adgang til risikovillig kapital

Selvom det ikke er alle iværksættere, der skriver 70 timer i ugeskemaet, er der stadig mange store udfordringer i startupland. “Den største udfordring er adgangen til risikovillig kapital,” forklarer Jasmina Pless. “Det er det, vi ser som den største barriere for de fleste iværksættere, når vi snakker lovgivning. Men der findes også en masse andre barrierer på det mere kulturelle plan. Og her håber vi, at det med at aflive myter kan gøre en forskel.”

En af de kulturelle barrierer er manglen på tro på, at man kan vækste. Også her kommer myterne og den manglende selvtillid i vejen, fortæller Jasmina Pless:

“Det, vi også kan se i undersøgelsen, er, at der er mange iværksættere, som ikke kommer ind i et vækstforløb, der er godt nok. Ikke nødvendigvis, fordi de ikke har en succesfuld virksomhed med potentiale, men fordi de måske ikke tror på, at deres virksomhed kan blive større, end den er i dag.”

Mange danske virksomheder vil gerne brede sig ud til hele Danmark, og det kan jo virke ambitiøst nok i sig selv. Men de udenlandske konkurrenter har endnu større ambitioner og vil skalere til hele verden, fortæller Jasmina Pless:

“Det er lidt firkantet sagt, men det er en af de ting, som vi kan belyse med analysen. På den måde kan vi måske også kigge på, hvad vi kan gøre for at få danske iværksættere hjulpet på vej med at komme ind i et godt vækstforløb og tro på sig selv.”

Gør det attraktivt at investere

Jamina Pless’ budskab til politikerne på baggrund af iværksætterundersøgelsen er klart: Gør det mere attraktivt at investere i danske virksomheder.

“Det er en af de skruer, vi i Dansk Erhverv gerne så, at politikerne begyndte at dreje på. I dag er det betydeligt mere attraktivt at investere i ejendomme eller lægge sin opsparing i mursten frem for at investere i en vækstvirksomhed. Det er, fordi vi har en skævvredet incitamentsstruktur i vores skattesystem. Hvis vi kan sikre bedre incitament til at investere i virksomheder, vil det kunne løfte iværksætterne op og sørge for, at der kommer mere risikovillig kapital.”

Også her kan undersøgelsen af iværksætternes vilkår hjælpe, forklarer hun: 

“Jo bedre information vi har om de danske virksomheder og deres udfordringer, jo nemmere bliver det også at overbevise politikerne om, at der skal sættes ind med nogle ændringer, så der kan blive bedre adgang til kapital for virksomhederne.”

Ambition: Verdens bedste iværksætteranbefalinger

Dansk Erhvervs indsats for iværksætterne stopper ikke her. Dansk Erhverv nedsatte for nylig et panel med navnet Verden Bedste Iværksætterland med Le Gammeltoft i spidsen og bestående af blandt andre Jarl Vindnæs, Stykka, Jesper Theil Thomsen, Soundboks, og Mia Wagner, Nordic Female Founders. Som navnet antyder, skal panelet komme med anbefalinger til fremtidens danske iværksætterpolitik.

“Det er klart, at vi skal kunne bakke deres anbefalinger op med nogle tal og noget data og dermed gøre budskabet endnu stærkere, så det ikke kun kommer fra de femten mennesker, der sidder i panelet,” siger Jasmina Pless og tilføjer:

“Vi vil selvfølgelig gerne have input fra alle iværksættere, og det kan vi få ved, at de giver deres mening til kende i den her undersøgelse. Jo flere inputs, jo bedre.”

Husk at deltage. Du kan stadig nå det: 

Deltag i undersøgelsen her. Alle iværksættere har mulighed for, at komme med input til Dansk Erhverv, om iværksætteres barrierer. De input, som iværksætterne kommer med, vil blive brugt til at forme, hvilke dagsordner, som Dansk Erhverv skal have fokus på at kæmpe for.

Svar på spørgeskemaet her.