Danske kapitalfonde fremmer CSR

Kapitalfonde, der er aktive i Danmark, deltager i højere grad i at skabe en global bevægelse af bæredygtige virksomheder ved at udbrede CSR i danske virksomheder end ikke-kapitalfondsejede danske virksomheder.

Kapitalfonde er i høj grad deres samfundsansvar bevidst. Det viser en ny analyse fra DVCA, som er brancheforeningen for venture- og kapitalfonde samt business angels.

“I gamle dage sagde man: ‘The business of business is business’. Det tror jeg ikke på.”

DVCA’s spritnye analyse viser, at danske kapitalfondsejede virksomheder målt på tilslutningen til UN Global Compact, der forpligter deltagende virksomheder til målrettet at arbejde med samfundsansvaret, er mere end syv gange mere repræsenteret i forhold til de virksomheder, der ikke er ejet af en kapitalfond.

“I gamle dage sagde man: ‘The business of business is business’. Det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at vi alle er en del af noget større. Og derfor er jeg også stolt af, at danske kapitalfondsejede virksomheder er overrepræsenterede i forhold til de virksomheder, der ikke er ejet af kapitalfonde,” siger næstformand i DVCA og Managing Partner i kapitalfonden Polaris Equity, Jan Kühl, der mener, at de fleste overser, at kapitalfondenes største investorer er ”almindelige danskere” gennem deres pensionskasser.

Agenda om CSR vokser blandt investorer

Ansvarlighedsdagsordenen blandt de danske kapitalfonde er drevet frem af et fælles ønske på begge sider af bordet om ansvarlig virksomhedsdrift. Det overses alt for ofte, mener Jan Kühl.

Bæredygtighed er i dag i højere grad i fokus på den danske såvel som den internationale scene. Både politikere og pensionskasser efterspørger løsninger, som er ansvarsbevidste. Men det er et forholdsvis nyt fænomen.

Bæredygtighed var tidligere ikke noget, der havde institutionelle investorers opmærksomhed. Med bedre data og rapportering, internationale og nationale rammer for Environmental Social Governance (ESG)-faktorer, øget research og politisk pres er ESG-faktorer nu blevet en central del af flere og flere investorers tilgang til ansvarlige investeringer.

En af årsagerne til, at ESG har vundet indpas blandt investorer, er, at øget ESG-implementering er en god forretning, som kan minimere risici, herunder specielt omdømmerisici.

Det internationalt anerkendte pensions- og forsikringsmæglerhus Willis Towers Watson konkluderede således i en rapport fra 2018, at: ”Vi mener, at en investeringsproces, der integrerer bæredygtige investeringsprincipper, på langt sigt vil udkonkurrere en, der ikke gør det.”

Der er p.t. ca. 300 – primært mellemstore – danske virksomheder, som er ejet af en kapitalfond. 40 af disse virksomheder har tilsluttet sig UN Global Compact, svarende til 13,5 pct. I den sammenlignelige gruppe af danske virksomheder har 1,9 pct., svarende til 358 virksomheder, tilsluttet sig UN Global Compact.