Middagen ved året Angel Investor Meetup. Foto: DanBAN
Middagen ved året Angel Investor Meetup. Foto: DanBAN

Danske business angels exitter med rekordgevinst – men antallet af exits falder drastisk

De danske business angels fik en glædelig nyhed fra talerstolen under denne uges Angel Investor Meetup. DanBANs formand, Jesper Jarlbæk, kunne nemlig fortælle, at 2018 har været et rekordgodt år for organisationens engle, som i 2018 fik de investerede penge retur hele 4,5 gange. Men antallet af exits var faldet markant.

Jesper Jarlbæk kunne under årets store Angel Investor Meetup i Odense dele en dugfrisk undersøgelse fra Danmarks største business angel-netværk – Danish Business Angels (DanBAN). Undersøgelsen viser, at de private investorer de sidste tre år samlet har bidraget med 533,6 mio. kr. til små virksomheders tidlige vækstrejser. Det sker over en periode, hvor danske SMV’er ifølge SMV-barometret også har hævet omsætningen med godt 15,3 %.

Samtidig med, at de danske engle har investeret massivt i startups de seneste år, er antallet af exits til gengæld faldet fra 43 sidste år til kun 11 i år. Men selvom antallet af exits er faldet, er gevinsten det bestemt ikke. Hvor danske business angels sidste år fik pengene knap tre gange igen, har de i 2018 næsten femdoblet deres investeringer ved exit.

”Det lader til, at mange af de mere end 500 selskaber i porteføljerne hos DanBANs medlemmer er i god gænge, og der varmes op til rigtig lovende exits på et senere tidspunkt. Jeg tror også, at det dalende antal exits er et tegn på, at kravene til salgsprisen ved exit er steget. Det tyder på, at forventningerne til gevinsten er helt i top – kun når man får en virkelig god pris, slår man til” siger Jesper Jarlbæk, formand for DanBAN.

Jesper Jarlbæk fremlægger DanBAN undersøgelsen til årets Angel Investor Meetup. Foto: DanBAN
Jesper Jarlbæk fremlægger DanBAN undersøgelsen til årets Angel Investor Meetup. Foto: DanBAN

 

Blandt de deltagende engle ved årets Angel Investor Meetup var der heller ikke nogen klar forklaring på det faldende antal af exits. De fleste deltagere mente, at det til dels måtte være en ren tilfældighed og til dels skyldes, at man ligesom med almindelige aktier ofte holder længere på investeringerne, når markedet går opad, fordi man forventer en bedre pris.

Undersøgelsen viser derudover, at andelen af aktive engle med minimum én investering i det seneste år er faldet en smule fra 2017 til 2018. Men tallet er dog stadig over dobbelt så højt som EU-gennemsnittet.

”Set i en international sammenhæng har vi et meget, meget aktivt investornetværk, der er i konstant vækst. Vi oplever ligesom mange andre investornetværk, at der hele tiden kommer flere engle frem i Danmark, hvilket vi konkret kan se på vores rekordstigning af medlemmer på 24 % i 2018. Danmark er også virkelig kommet på verdenskortet med flere eksempler på startups, som har opnået international anerkendelse og succes,” siger Jesper Jarlbæk.

DanBAN-undersøgelsen:

Medlemmer af investornetværket DanBAN har investeret 533,6 mio. kr. i SMV’er de sidste tre år (172,3 mio. i 2018, 191,5 mio. i 2017 og 169,8 mio. i 2016). Ud af de 11 exits i år fik den gennemsnitlige engel sin investering 4,5 gange igen. I 2017 var der 43 exits, og englene fik deres investeringer 2,9 gange igen. Antallet af medlemmer er steget 24 %. Fra 132 medlemmer i 2017 til 164 i 2018. DanBANs medlemmer var i 2018 involveret i 471 virksomheder. Det gennemsnitlige DanBAN-medlem har medejerskab i 6 virksomheder. Alle medlemmer af netværket har deltaget i undersøgelsen.