”Hvis vi ser på de CVC’ere i Danmark, der er dukket op på venturefronten, så oplever jeg, at de er drevet af et meget stærkt digitalt perspektiv,” siger Gorm Boe Petersen. ”Det skyldes formentligt, at der er et ønske blandt de store virksomheder om ikke at blive koblet af digitale udfordringer. Og det er klogt og godt set, at man kan gøre det på denne her måde. Jeg tror, at det er det, der er driveren i væksten af CVC’ere i venturemarkedet.”

Dansk venturefest boostet af de gamle virksomheder

Der er blevet investeret dobbelt så meget venturekapital i danske virksomheder i 2018 sammenlignet med året inden. Skal investeringsfesten fortsætte, er Vækstkapital III afgørende, mener DVCA.

Der har i de seneste år været en positiv udvikling i venturemarkedet i Danmark. De danske fonde investerede for over 4,5 mia. kr. i 2018, hvoraf godt 1 mia. kr. har været i danske virksomheder, hvilket er mere end en fordobling fra året før.

Det viser en ny rapport fra Vækstfonden, ”Status på venturemarkedet i Danmark 2018”.

Gorm Boe Petersen, der er underdirektør i brancheforeningen for kapitalfonde i Danmark (DVCA), mener, at den opsigtsvækkende udvikling er en kombination af to faktorer:

”For det første kan vi se, at der er kommet en række nye fonde inden for venturemarkedet inden for de sidste to til tre år. De fonde er nu fuldt oppe at køre og er ved at opbygge deres portefølje af startups. Det påvirker selvfølgelig investeringskapaciteten. For det andet er den danske startupscene blevet voldsomt professionaliseret over de sidste ti år. Og nogle af firstmoverne er nu ved at være på et stadie, hvor de kan tiltrække rigtig mange penge per investeringsrunde.”

IT og Lifescience trækker væksttoget
Han tror, at trenden vil fortsætte, og at den danske startupscene vil fortsætte med at modnes, og at der fortsat vil komme nye venturefonde i markedet.

”Vi har en regering, som ønsker en stor grøn omstilling i Danmark. Til det skal der udvikles en række af nye teknologier, som vi ikke kender på nuværende tidspunkt, hvilket kan medføre, at der kommer et ryk i forhold til risikovillig kapital til miljø- og klimaløsninger. Så jeg tror, at der vil komme endnu mere risikovillig kapital til dette marked fremover – og det kunne være i form af venturefonde,” siger Gorm Boe Petersen.

Den investerings-kapacitet og investerings-villighed, vi har set fra danske venturefonde, kan ikke vare ved, med mindre der bliver etableret en dansk Vækstkapital III

Vækstfonden peger i rapporten selv på, at den store stigning skyldes, dels at flere virksomheder har tiltrukket investeringer, dels at det skyldes enkelte store investeringer i bl.a. OnRobot og Area9 Lyceum. Specielt virksomheder inden for IT og lifescience tiltrækker venturekapital. Men flere sektorer er måske på vej frem.

”Jeg tror, at IT og lifescience stadig vil trække væksttoget i fremtiden. Men afhængigt af den politiske konsensus om den grønne omstilling kan jeg godt se, at der muligvis ville komme en større satsning inden for miljø- og klimaområdet også,” mener Gorm Boe Petersen.

Vækstkapital III afgørende for fremtiden
Vækstfonden vurderer, at der er mange nye danske virksomheder med et stort vækstpotentiale. Det afspejles også i investeringsaktiviteten, hvor mere end 30 virksomheder modtog venturefinansiering fra en dansk fond for første gang.

De danske fonde foretog nyinvesteringer for over 400 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til knap 40 pct. af deres samlede investeringer i danske virksomheder.

Men skal investeringsfesten fortsætte, så er det vigtigt at gøre sig klart, at etableringen af dansk vækstkapital er afgørende for dansk venture, forklarer Gorm Boe Petersen:

”Der er nu tale om, at der skal etableres en dansk Vækstkapital III. For at vi kan realisere vækstpotentialet i det danske startupsegment og blandt vækstvirksomhederne, så er det vigtigt, at vi får en dansk Vækstkapital III – det vurderer jeg som værende helt afgørende. Den investeringskapacitet og investeringsvillighed, vi har set fra danske venturefonde, kan ikke vare ved, med mindre der bliver etableret en dansk Vækstkapital III.”

CVC driver udviklingen
Det er de gamle virksomheder, der driver en stor del af stigningen i investeringsaktiviteten. I 2018 udgjorde corporate ventures knap 80 pct. af de samlede investeringer fra danske fonde.

Opblomstringen i corporate venturekapital er ifølge CB Insights en del af en global trend, hvor antallet af CVC’ere er mere end fordoblet på få år.

”Hvis vi ser på de CVC’ere i Danmark, der er dukket op på venturefronten, så oplever jeg, at de er drevet af et meget stærkt digitalt perspektiv,” siger Gorm Boe Petersen. ”Det skyldes formentligt, at der er et ønske blandt de store virksomheder om ikke at blive koblet af digitale udfordringer. Og det er klogt og godt set, at man kan gøre det på denne her måde. Jeg tror, at det er det, der er driveren i væksten af CVC’ere i venturemarkedet.”