Esben Gadsbøll (foto) skal sammen med Pia Ella Elmegård stable Brancheforeningen for Tech Startups I Danmark benene

Brancheforeningen for Tech Startups: Fra proklamation til arbejdsgrupper

Startups i Danmark er i proces med at starte egen organisation, der skal kæmpe for bedre rammebetingelser. Vi giver en status her, hvor ferien er slut.

Før sommerferien kunne vi her på platformen foromtale dannelsen af Brancheorganisationen for Tech Startups i Danmark, også kaldet BTS, som 50 founders stod bag. Det var en organisatorisk kulmination af den politiske proces for at hjælpe startups gennem coronakrisen, som unægtelig prægede forårets startupscene. Som Jeppe Rindom, Pleo, udtalte i en større artikel i Berlingske Business i juli: ”Vi er små og nye og derfor står vi ikke så stærkt som de store organisationer. Det var coronakrisen et glimrende eksempel på, fordi det var en kæmpe ulempe, at vi ikke stod sammen i forvejen. Vores agenda skal stå skarpere.”

Missionen med den nye forening er ifølge dem selv at skabe de bedste forhold for tech-startups og -scaleups og sikre etablering og vækst af fremtidens virksomheder i Danmark. Vi er nu på den anden side af sommerferien, og de nu 250 startupsfounders, der har vist deres interesse, skal nu vise, at de kan give organisationen substans og organisatorisk slagkraft. 

Til at få projektet til at køre er Esben Gadsbøll, oprindelig stifter af WhiteAway og nu investor, primus motor støttet af Pia Ella Elmegård, stifter af Growth Tribe Denmark. Hun fortæller, at ”modtagelsen har været overvældende både fra startups og scaleups,” og mener, det er vigtigt, at alles interesser høres.

BTS, som er ikke stiftet endnu, danner unægtelig sig selv i en meget demokratisk proces. Stiftelse og konstituering kommer først, når det politiske indhold for kampen for bedre rammevilkår er fastlagt. Og startupscenen er – efter demokratisk afstemning, om hvad de største udfordringer er for de stiftende medlemmer – gået i gang med at arbejde med de tre politiske emner, der fik flest stemmer.

Tre arbejdsgrupper i gang

BTS’ første arbejdsgruppe skal se på bedre mulighed for medarbejderoptioner. Der er ifølge Esben Gadsbøll nogle begrænsninger i Danmark, som gør det svært at give aktier til medarbejdere. Det fører til højere lønudgifter for startups, og det kan være sværere at beholde kernemedarbejdere, hvis de ikke får et ejerskab i virksomheden. “Egentlig mærkelig, for det må være en god demokratisk, hvis ikke socialistisk sag, at sprede værdierne ud på flere hænder,” udtaler Esben Gadsbøll.

Den næste arbejdsgruppe vil arbejde med bedre adgang for internationale talenter og dermed hele problematikken med at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Her burde alliancer være mulige med etablerede virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, der har samme interesse i digitale kompetencer.

Endelig er en arbejdsgruppe på vej om bedre adgang til offentlige udbud. Der arbejdes fortsat på at etablere flere arbejdsgrupper, og der er stadig åbent for tilmeldinger fra tech-startups. Vel at mærke forstået som at give de små tech-spillere adgang til noget, der fx i IT-udbud kan minde om et duopol mellem Netcompany og KMD. Og her skal den nye forening nok i mindre grad regne med stor støtte fra DI Digital eller ITB, da de to nævnte sidder tungt her.

Lige dele praktiske udfordring og store ambitioner

Lige nu er den primære udfordring at organisere arbejdsgrupper og medlemmer – sådan helt praktisk nede på jorden. ”Men vi må lære, mens vi går vejen” siger Pia Ella Elmegård, der har tilsagn fra 250 vækstvirksomheder om, at de er interesserede i medlemskab. Hun uddyber, at ”fokus er at lære, hvad præcist danske tech-startups vil få mest ud af, at vi som brancheorganisation fokuserer på. Der er mange forhold, der kan forbedres for tech-startups, og nogle af dem bliver der allerede taget hånd om af andre organisationer. Vi prøver at finde frem til de forhold, som er overset eller nedprioriteret andre steder, og som vil have en betydelig effekt på vækstbetingelserne for vores tech-virksomheder.”

I øvrigt er sekretariatet også åbent for hjælp og samarbejde med de etablerede erhvervsorganisationer samt brancheorganisationer, hvoraf mange har rakt ud allerede. ”Vi ønsker at danse sammen og er åbne for mange tætte samarbejder og alliancer”, fortæller Esben Gadsbøll.