Blockchain styrker troværdigheden globalt

BLOG: Blockchain kan løse nogle af de fundamentale problemer, som især udviklingslande slås med. Og teknologien kan skabe nye forretningsmuligheder i etablerede brancher. Men det kræver agil regulering og et samspil med eksisterende systemer at udnytte mulighederne. Det skriver Victoria Gago, der er medstifter af European Blockchain Convention, der for nylig stod bag den første store blockchain-konference i Danmark.

For godt et år siden var European Blockchain Convention blot en idé på et stykke papir. Men i sidste uge kunne min partner Daniel Salmeron og jeg med stor glæde og stolthed slå dørene op for vores anden internationale blockchainkonference. Denne gang med København som værtsby.

Dagen var sammensat af et tætpakket program fra om morgenen til langt ud på eftermiddagen.

Flere forskellige ekspertpaneler åbnede op for interessante emner – bl.a. blockchains potentiale inden for shipping, digital banking, governance og pharmaindustrien.

Fælles for alle panelerne var det intense fokus på blockchains potentiale som resultat af teknologiens decentraliserede infrastruktur. Det tillader nemlig, at hvert individ har fuldt ejerskab og sikkerhed over sit eget personlige data.

Oplægget  ”Going Cashless: Central Banks and Digital Currencies”  bø d på flere velovervejede argumenter for, hvorfor en 100% decentraliseret blockchainstruktur giver mening. Mange lande kæmper med udfordringer som f.eks. ustabile centralbanker eller en meget opdelt geografi bestående af mange små øer.

En blockchainplatform kan muliggøre handler på tværs af landegrænser, og disse transaktioner af en given digital valuta kan gennemføres for et forsvindende lille gebyr. En fuldt decentraliseret blockchainplatform i et udviklingsland har dermed potentiale til at løse fundamentale problemer, som man endnu ikke har kunne finde en fornuftig løsning på med den nuværende tilgængelige teknologi.

En blockchainplatform kan muliggøre handler på tværs af landegrænser, og disse transaktioner af en given digital valuta kan gennemføres for et forsvindende lille gebyr

Derudover blev der også reflekteret over, hvorfor effektiv lovgivning er en absolut nødvendighed for at få blockchain ordentligt integreret i hverdagen. Det er ikke nok blot at indføre reguleringer og love, som understøtter integreringen af blockchain i virksomheder og offentlige institutioner. Lovgivningen skal også anvendes som en agil medspiller frem for at sætte udviklingen med at integrere teknologien i bakgear.

Udover de mange diskussionspaneler var der også en ”Blockchain startup competition”, hvor tre startups dystede mod hinanden i at pitche deres forretningsidé til en gruppe investorer.
Førstepladsen gik til ”Muving” – et firma, som står bag et initiativ, der fremmer sharing af elektriske scootere i flere forskellige spanske byer. Hele udlejnings- og betalingssystemet er baseret på blockchain-teknologien.

Konferencen blev rundet af med en dybdegående drøftelse af blockchainteknologiens forventede indflydelse inden for de næste fem år. Her var der enighed om, at det primære værdiskabende aspekt var den forøgede troværdighed, teknologien skaber som resultat af den decentraliserede infrastruktur.

Derfor skal man alligevel forholde sig kritisk og tænke sig grundigt om, inden man integrerer blockchain. Mange eksisterende systemer løser nemlig allerede en stor del af de udfordringer, som man taler om, at blockchain kan ændre. Det er derfor vigtigt, at tankegangen ikke går på at erstatte eksisterende systemer, men rettere at understøtte dem og gøre dem kompatible med blockchain, så det ikke bliver nødvendigt at bygge en helt ny digital infrastruktur op igen fra bunden.