Analyse fra Vækstfonden: Fortsat spirende venturemarked trods pandemi

Sidste uge kom DanBANs præcise tal for 75% flere BA-investeringer i 2020. Det rejser så spørgsmålet: hvad med venture-investeringer? Dem har Vækstfonden opgjort for længst. Vi bringer dem til din sammenligning. Her er niveauet for rekordåret 2019 holdt. Så alt i alt - økosystemet har ikke manglet risikovillig kapital.

68 ventureinvesteringer for 3,9 mia. kr.

Venturemarkedet viste sig i 2020 at være modstandsdygtigt; den hidtil sete opadgående udvikling er stagneret, men dog ikke faldet, trods den øgede usikkerhed. Det gør sig gældende målt på både antal investeringer og samlet investeringsbeløb. Hertil er det interessant at nævne, at Vækstfondens andel i venturemarkedet er steget betydeligt i 2020.

I perioden 2016-2019 lå Vækstfondens deltagelse nogenlunde stabilt omkring 10% – 15%.

Denne andel er steget betydeligt i 2020, hvor Vækstfonden deltog i 34% af alle investeringsrunder med direkte egenkapital. Taget i betragtning af, at den overordnede aktivitet på venturemarkedet ikke er skrumpet i 2020, har Vækstfonden altså spillet en vigtig rolle i opretholdelsen af et stabilt marked.

Tegn på udskudte runder under COVID-19

Når 2020 sammenlignes med 2019, ser man relativt små forskelle, som vidner om et tilpasningsdygtigt venturemarked. Overordnet bød 2020 indledningsvist på en lavere aktivitet i forhold til 2019, måske drevet af en øget usikkerhed i forbindelse med COVID-19’s udbredelse.  Men 2020 endte med at indhente det forsømte i slutningen af året, hvor specielt investeringslysten i efteråret var massiv. Udviklingen gennem året kan være en indikation på, at investorerne i begyndelsen af året var påpasselige med at investere og derfor udskød investeringsrunderne til senere.

 

Fald i andelen af nyinvesteringer

Andelen af nyinvesteringer i danske virksomheder lå i 2020 på 22%. Det vil sige, at hele 78% af alle ventureinvesteringer i danske virksomheder blev foretaget i virksomheder, som allerede tidligere har modtaget venturekapital. Dette er en bemærkelsesværdig nedgang i andelen af nyinvesteringer sammenlignet med foregående år.

Set i lyset af COVID-19 pandemien, kan udviklingen tolkes som et tegn på, at den øgede usikkerhed har fået ventureinvestorerne til i højere grad at fokusere på deres nuværende portefølje samt kigge i retning af virksomheder, som i forvejen har modtaget venturekapital. Dette peger i retning af et venturemarked bestående af investorer, der trods høj investeringsaktivitet, samtidigt forsøger at mitigere deres risikoprofil ved at investere i virksomheder, der på forhånd har bevist deres værd.

Det øgende fokus på mere nære investeringer ses også til en vis grad i andelen af udenlandske investorer i danske virksomheder. Der var i 2020, som i tidligere år, mindst én udenlandsk investor involveret i mere end halvdelen af investeringsrunderne i danske virksomheder. Men ser man nærmere på de enkelte runder, er antallet af internationale medinvestorer pr. runde faldet.

Året 2020 var på mange måder et usædvanligt år, men med 68 ventureinvesteringer for et samlet beløb på 3,9 mia. kr. viste de danske virksomheder endnu engang deres evne til at tiltrække risikovillig kapital.

Afslutningsvist skal det bemærkes, at de positive takter fra fjerde kvartal 2020 er fortsat i 2021. Alene i januar 2021 har danske virksomheder tiltrukket mere end 1,5 mia. kr. i ventureinvesteringer, hvilket gør det til den enkeltstående måned med højest investeringsaktivitet på det danske marked de seneste fem år.

Analysen bygger primært på data fra Vækstfonden og Aktive Ejere’s liste over offentliggjorde ventureinvesteringer i danske virksomheder, som kan findes her.