5 skarpe til ugens investor: Morten Halborg, Climentum Capital

Fra Skandia har Morten Halborg 15 års topledererfaring med kapitalforvaltning med i bagagen, når han nu agerer founder og partner i Climentum Capital, en ny europæisk venturefond med bæredygtighed og klima-disruption øverst på dagsordenen. Han er også bestyrelsesmedlem i DoLand og i juryen for ”EY Social Entrepreneur of the Year”. Hvordan ser han på bæredygtige investeringer i Europa lige nu? Læs mere om Climentum Capitals investment verticals, double carry-systemet og fordelene i en bred partnerkreds.

1. Impactinvesteringer skal vurderes på flere parametre end bare afkast. Hvordan gør I det i Climentum, og hvad er jeres investeringskriterier?

 

”Korrekt – vi forholder os til flere ting end det kommercielle, selvom vi grundlæggende ikke mener, at der findes et skalerbart impact-potentiale uden et stort kommercielt og afkastmæssigt potentiale. Udover den fundamentale kommercielle del af vores assessment, så ser vi særligt på 1) klima-impact og 2) artikel 9-krav.

  1. Mht. klima: Vi søger startups, som vi forventer vil levere op mod 1 mio. tons CO2-besparelser inden for ti år – og hvor den grundlæggende teknologi kan levere 100 mio. tons i det fulde marked.
  2. Mht. artikel 9: Alle vores investeringer skal leve op til artikel 9-kravene, dvs. ikke skade andre miljømål end klima og ikke skade sociale mål (f.eks. menneskerettighederne).

Det er klart, at flere krav betyder færre investeringsmuligheder, men på den anden side mener vi, at investeringer, som reelt leverer de ønskede impacts – og ikke skader andre – også vil nyde mest af de voksende rygvinde fra stater, virksomheder, forbrugere og institutionelle investorer.”

 

2. I har seks investment verticals hos Climentum Capital, fra ”NextGen Renewables” til ”Waste & Materials”. Hvor ser du det største potentiale, både med hensyn til impact og afkast? Og kan du give eksempler på de første (potentielle) investeringer?

 

i. Vi ser unicorn-potentiale i alle verticals, men mulighederne er ikke ligeligt fordelt.

ii. Lige nu ser vi spændende muligheder i Waste & Materials. Der er en del ventures derude, der øjner en waste-stream og kan se, hvordan den kan bruges til at erstatte “virgin material” med et genbrugsprodukt, som er både billigere og bedre. Og ofte uden stor teknologirisiko. Samtidigt er “traditionelle” VC-fonde ikke så trygge ved “hardware plays”, så valuations er relativt lave i forhold til de enorme markedspotentialer. Et eksempel er Continuum, som vil omdanne brugt glasfiber, især gamle vindmøller, til at erstatte bl.a. cementbaserede byggeelementer.

iii. Inden for renewables er det en helt anden historie. Der er stor interesse for feltet, og mange løsninger er allerede ved at blive skaleret op – vind, sol, osv. Så de muligheder, som frister os, er noget mere radikale. F.eks. small-scale atomkraft. I har nok alle hørt om Seaborg, som er en af de interessante spillere i feltet. Den slags deals er store, high risk på tech, high risk på andre fronter, men også med en uhyre stor upside-mulighed.

iv. Hvert vertical har varierende dynamikker, som vi bl.a. vha. vores ”strike zone advisors” forsøger at bore dybt i. I sidste ende handler det for os om at bygge en portefølje, hvor risk-/return-spredningen er optimal.

v. Vi ser gode muligheder for at levere det, vi lægger frem for vores LP’ere, nemlig et annualiseret afkast på 20-25 % IRR.

 

3. I spænder i partnerkredsen fra Stockholm over København til Berlin. Hvad giver det af fordele, og giver jeres størrelse mulighed for at følge scaleups længere på vejen?

 

”Det har fra dag 1 været vores intention at bygge et yderst kompetent, solidt, men i særdeleshed også et diverst partner-team, som kunne honorere en fond som vores – som både er sizeable og international.

Og selvom folk er blevet mere vant til at “mødes” virtuelt, så er fysiske møder stadig helt afgørende for at finde de bedste ventures. Man skal simpelthen være til stede i innovationsmiljøer, til konferencer, events, osv. Derfor er det vigtigt, at vi har folk i nogle af de “hotteste” klimainnovationsmiljøer: København, Berlin, Stockholm.

Mht. størrelse: Ja, vi agter at følge virksomhederne ret langt. Vi forventer sådan set at føre dem helt, til acquisition er IPO… Vi starter så også først i Seed+ og Series A, så vi forventer at være med i 3-4 runder over 6-8 år.”

 

4. I har skullet ud at rejse jeres fond, men markedet er gået fra hype til mere afventende holdning. Hvordan har det påvirket jeres kapitalrejsning, og hvilke investorer (LP’ere) har I til jeres bæredygtige approach?

 

”Krigen har gjort det sværere at rejse penge. Mange investorer tøver. Vi var lige ved at nå vores target fundraise, da ca. € 15 millioner forsvandt fra vores pipeline. Det skal nok gå alt sammen. Vi lukker bare lidt senere – her i juni formentlig – og håber, at tingene falder lidt til ro hen over sommeren.

Det er lidt fjollet, at situationen har kostet os tid. I princippet er krigen bare endnu et tegn på, at vi skal i en mere bæredygtig retning, og særligt væk fra rusisk gas. Umiddelbart tænker vi, at krigen har en kortsigtet negativ effekt på os, men en langsigtet positiv effekt – hvilket vil afspejle sig i vores resultater frem imod 2030, hvor særligt store virksomheder skal have købt sig til en del flere bæredygtige tech-løsninger.

De investorer, som er mest tiltrukket af vores fond, har som regel to kendetegn: 1) De ser, at megatrends vil løfte klimetech-løsninger meget hurtigt, særligt frem mod 2030, dvs. høje valuations, dyre opkøb, og gode IPOs; og 2) de har interesse for og/eller mandat til at øge deres “klimapositive” portefølje og/eller deres artikel 9-allokering.”

 

5. Hos Climentum Capital har I en unik ”double carry”-struktur, hvor I belønnes for både klimamæssige og finansielle resultater. Hvorfor? Og hvad er jeres exit-strategi?

 

”Der er to primære fordele ved double-carry:

1) LP’erne kan føle sig helt trygge ved, at vi reelt er “mørkegrønne” og ikke vil blive fristet af lysegrønne eller greenwashed teknologier, som f.eks. el-scootere. Men endnu vigtigere, at

2) Founders er meget begejstrede for, at vi har hånden på kogepladen mht. klima, så de føler, at vi er “mission aligned” – og det gør, at vi bedre kan komme ind i “hotte” klimatech-deals.

Der er ligeledes to primære udfordringer: 1) Det koster tid og penge at være reelt mørkegrøn. Vi skal således prioritere flere ressourcer i den retning end f.eks. en mere ordinær fond. Og 2) det har krævet en del tunge løft at udvikle modellen, således at den også fungerer i praksis, både juridisk og med auditører. Men det tunge løft er heldigvis allerede lavet.

Med hensyn til exit er vi ´ikke glade før, vi rammer 3x i afkast på den samlede fond. Hvis vi ser 3x ske allerede før år 10, så vil vi overveje at lukke ned da. Men det vil naturligvis komme an på, om vi har guldæg i porteføljen, hvor vi gerne vil “double-down” og hente flere multipler. Dertil har vi LPAC (investorkomité, red.), som vi kan sparre med.

Men grundlæggende vil vores strategi også bero på, at nogle få guldæg i vores portefølje vil bære størstedelen af fondens samlede afkast. Lige på den måde adskiller vores venturemodel sig ikke fundamentalt fra de traditionelle VC-fondsstrategier.”