5 skarpe til ugens investor: Christian Vinther, Founderment

Christian Vinther er en af dem der har set og får allerflest decks ind fra meget tidlige ventures. Han er i dag Investment Director hos Venturefonden Founderment – efter stillinger hos DanBAN og Innovation Center Denmark i Silicon Valley. Christian investerer ofte samtidig med business angels og han sætter her bl.a. ord på hvilket dealflow han ser og på hvordan han oplever vendingen i markedet.

1. Du har arbejdet i Silicon Valley. Hvilken forskel gør det, at du nu igen sidder i Aarhus? Og hvad er det for et dealflow du møder dér i dag (og hvorfra), og har det ændret sig over årene siden du sidst mødte det i DanBAN?

 

I Founderment skiller vi os lidt ud, da vi er den eneste early stage venture fond, der er i Aarhus. Og vi kan mærke der er et stort ønske fra både startups og andre gode folk i det lokale økosystem, at have en nærhed og en tilgængelig partner at kunne indgå en dialog med.   Vi har i fonden alle erfaring fra Silicon Valley og har set mange af de gode ting ved et velfungerende økosystem, så det forsøger vi i høj grad også at være en aktiv del af her i Aarhus.

Vi tager helt sikkert også den californiske optimisme og evne til at tænke stort med ind i vores dialoger med startups, som nogle gange skal have et pænt lille skub væk fra den jyske og jordnære måde at anskue verden på 🙂

Ellers ser vi som mange andre early stage investorer et meget blandet dealflow. Dog kan vi stille og roligt mærke, at vores positionering i markedet med fokus på retail -og hospitality-tech og online markedspladser vinder frem. Kvaliteten af ansøgere bliver i al fald mere relevant for os. I forhold til tid i DanBAN ser vi væsentligt flere internationale startups, som henvender sig direkte til os, men der er dog stadig stor variation i både ideer og brancher. 

 

2. Hvad vil du gerne se, hvis du skal gå videre med et pitchdeck, du får? Og hvorfor tager I slæbet og risikoen så tidligt, det gør jo kun få andre venturefonde?

 

Først og fremmest vil jeg gerne begejstres, når jeg læser et deck igennem. Finder jeg ideen, teamet og spacet interessant bliver jeg nysgerrig på at vide mere. Jeg behøver bestemt ikke at have alle svarene udpenslet i et deck eller se samtlige slides fra en pitchskabelon. Men startuppen skal helst kunne sælge en klar vision ind, hvis det er noget vi skal videre med.  Både Anders Mogensen og jeg har selv været aktive i flere forskellige startups og finder det helt tidlige stadie super interessant, også selvom det til tider er kaotisk. Vi er nok af natur og erfaringsmæssigt mere operators end finansfolk, og vi bliver motiveret af at løse problemer. Som det også ligger lidt i navnet på vores fond, Founderment, som vil vi gerne ind og være med til at skabe startuppens fundament for succes, og det kan nemmere påvirkes, når vi går ind tidligt.

 

3. Hvor adskiller Founderment sig så fra andre venturefonde, altså ud over at I går meget tidligt ind?

 

Vi er et relativt lille setup med kun 2 aktive personer i fonden, så vi benytter os rigtig meget af vores netværk i det daglige. Både i form af deal-sourcing, due dilligence og som med-investorer i de cases vi går ind i. Vi har også en stærk tro på at syndikere alle vores investeringer, (gerne med både angles og andre VC fonde), så på den måde kan vi forhåbentlig få endnu flere stærke kompetencer ind i de enkelte startups.
Vores relation op i mod Heartland (LP) gør også, at vi har direkte kontakt til mange gode folk i hele Bestseller koncernen og mange andre af deres andre portefoliovirksomheder, som hurtigt kan blive en væsentlig sparringspartner eller potentiel kunde for de selskaber, vi investerer i.

 

4. Hvad støtter I typisk jeres founders med?

 

Alt! Bortset fra den tekniske udvikling, støtter vi founders med alt. Vi har efterhånden oplevet mange af de forskellige situationer en startup kan komme ud for. Det kan være alt fra at bygge virksomhedens første budget, indgå på salgsmøder, være en støtte i deres fundraising til kommende runder eller tilbyde et tålmodigt og forstående øre, når alt ikke lige går som det skal. 

 

5. Hvad betyder vendingen i markedet for jer? Koncentrerer I jeg om at holde porteføljen flydende eller bruge den bedre situation med lavere valuations?

 

Det er klart, at markedet i øjeblikket er udfordrende og vi har en del dialog med vores nuværende portfolio om hvornår og hvordan næste fundraising skal igangsættes og eksekveres. Vi er dog stadig overbeviste om, at der er en del kapital i markedet, men det nok kræver lidt længere tid end i 2021 at lukke en runde.
Vi ser dog ikke valuations være synderligt påvirket på pre-seed stadiet i de dialoger vi pt. Men det er selvfølgelig noget vi er meget opmærksomme på i vores egen assesment af investeringer, da vi af gode grunde ikke kan gennemskue om markedet har stabiliseret sig i løbet af 18-24 mdr., når de skal rejse deres næste runde.