5 skarpe til ugens investor: Carsten Salling, Dreamcraft Ventures

Ugens investor, Carsten Salling er nyudnævnt general partner i Dreamcraft (tidligere Bumble) Ventures, stiftet af Jesper Søgaard og Christian Kirk Rasmussen. Teamet er lige nu ved at rejse deres Fond II på 400-550 mio. kr. Læs om hvor Dreamcraft differentierer sig fra andre VC’er, og hvad de bl.a. gør for deres porteføljeselskaber og den grønne omstilling.

Carsten Salling har bl.a. været leder i A.P. Møller – Mærsk og angel-investor, og er nyudnævnt general partner i Dreamcraft (tidligere Bumble) Ventures. Dreamcraft Ventures blev stiftet af Jesper Søgaard og Christian Kirk Rasmussen der er hhv. CEO (og ”Dreamer”) og COO (og ”Crafter”) i Better Collective, den globalt markedsledende og børsnoterede mediegruppe med en markedsværdi på +1 mia. EUR.

Dreamcrafts fokus er på nordiske og tyske tech-startups i seed-stadiet inden for bl.a. B2B-SaaS, gaming, e-sport, iGaming, direct-to-consumer og decarbonization og lige nu er teamet ved at rejse deres Fond II på 400-550 mio. kr. Vi har udfordret Carsten på hvor Dreamcraft differentierer sig fra andre VC’er, hvad de gør for deres porteføljeselskaber, om diversiteten i det danske startupøkosystem og den grønne omstilling i de mest forurenende industrier.

 

1. Med en fortid i Forsvaret og i A.P. Møller – Mærsk har du ikke haft det mest gængse tilløb til iværksætteri og VC-investering. Hvad har du kunnet tage med fra dine tidligere erfaringer, og hvor har din læringskurve omvendt været særligt stejl?

 

”Jeg har lært mange ting, siden jeg startede i Dreamcraft, bl.a. at der ikke findes noget gængs tilløb.

Nogle kommer direkte fra en uddannelse, og andre kommer fra en rolle som iværksætter, operatør, konsulent eller investor. Før Dreamcraft var jeg i alle fire roller, og jeg bruger mine kompetencer, erfaringer og relationer derfra hver eneste dag. Min erfaring fra næsten 20 år i ledelsesroller er, at de bedst performende teams – i såvel startups som VC’er og corporates – har diversitet i forhold til professionelle tilløb, personligheder, køn osv.

Det er en af årsagerne til, at vi hedder Dreamcraft. Vi investerer i teams med ”Dreamers”, visionære og typisk udadvendte generalister, og ”Crafters”, operationelle og typisk indadvendte specialister, og hjælper dem med at samarbejde og udnytte deres forskelligheder, fordi det giver de bedste resultater for dem og os.

Jeg har været på en stejl læringskurve i Dreamcraft, da vi er meget ambitiøse på egne og vores porteføljeselskabers vegne. Det sværeste har været at finde den rette balance imellem at bygge sin egen virksomhed, Dreamcraft, og hjælpe vores porteføljeselskaber med at bygge deres. Vi er jo en startup, der investerer i startups.

Derudover blev jeg ansat i en investment manager-rolle, hvor der var en gensidig forventning om, at jeg ville blive klar til en general partner-rolle, når Fond II ville være klar tre år senere. Det blev så kun to år senere!”

 

2. Hvad gør Dreamcraft til noget særligt differentierende som investor i et marked, hvor det strømmer til med såvel udenlandsk som dansk venturekapital? Har I fx særlige investeringskriterier eller særlige tilbud til en startup?

 

”De to stiftere af Dreamcraft, Jesper og Christian, er også stadig stiftere såvel som CEO (og ”Dreamer”) og COO (og ”Crafter”) af Better Collective, som har udviklet sig fra en idé på et hostel i Berlin i 2004 til en +1 mia. EUR global, markedsledende og børsnoteret virksomhed. Deres forventede 2021-omsætning og -indtjening er hhv. +180mio. og +55mio. EUR.

Vores porteføljeselskaber, særligt dem i vækststadiet (serie A og frem) eks. Organic Basics, GRID og LeadFamly, sparrer ad hoc med Jesper og Christian, som jo selv har været på hele startup- og vækstrejsen og derfor kan give gode råd og åbne mange døre. Meget få VC’er i Europa, hvis nogen overhovedet, har en general partner, der stadig er rytter på deres egen ”unicorn”. Vi har to.

Porteføljerne i vores fonde er på 15-20 selskaber, hvilket er færre end de fleste andre early-stage-VC’er, som typisk har 20-40. Det betyder, at vi kan investere tilsvarende mere kapital og tid, hvorfor vi også ofte er lead- eller co-lead-investor – ”hands-on venture engineers”, som vi kalder det.

Vores porteføljeselskaber får i dag tilknyttet et investeringsteam på tre, hhv. en partner, lead og support, som eksempelvis hjælper med strategi, vækstmodellering, go-to-market-planer, produkt- og organisationsudvikling, fundraising samt introduktioner til talenter, kunder, partnere og investorer. Vi har otte investeringskriterier, hvor ”People” og ”Traction”, i den rækkefølge, har højest vægtning og dermed vores fokus – både før og efter investeringsbeslutningen.

En af vores største prioriteter i 2022 er organisationsudvikling. Vi har fået tilknyttet en dygtig og meget erfaren advisor, Thomas Weilby, som bl.a. hjælper os med at designe og bygge nogle stærke funktioner omkring investeringsteamet, eks. People & Culture, Communications og Finance, i løbet af 2022, hvorefter disse specialister også vil være til rådighed for vores porteføljeselskaber.”

 

3. Dreamcraft er stiftet på ryggen af succes med Better Collective og er derfor nok mest kendt i feltet iGaming (onlinebetting). Hvad kan vi i Norden på det felt, og ser I nyt potentiale fx med metaverset?

 

”I Dreamcraft er vi generalister ift. industrier og forretningsmodeller, dog er der nogle, hvor vi har lidt mere track-record og langt mere passion.

Jesper og Christian har lavet angel-investeringer siden 2010, og de første var, naturligvis, inden for iGaming, bl.a. vores største exit til dato med 50x afkast. Det blev senere til investeringer inden for bl.a. direct-to-consumer, e-sport, B2B-SaaS og fintech, bl.a. vores mest prominente exit til dato, Banking Circle, som blev opkøbt af EQT. En af deres sidste angel-investeringer var i peer-to-peer-logistikplatformen Trunkbird.

Trunkbird måtte desværre lukke i 2016, hvorefter en af stifterne, Daniel Nyvang Mariussen, trådte ind som managing partner i det da netop stiftede Bumble Ventures. Nogenlunde samtidig gik jeg for alvor ind i iværksætteri, som leder af strategi- og innovationsprojekter i A.P. Møller – Mærsk og angel-investor i Keystones-netværket, hvor jeg nåede at lave tre investeringer inden for fintech, medtech og B2C-SaaS.

Vores Fond I blev lanceret ultimo 2019 med 200 mio. kr. til investeringer i early-stage (pre-seed til series A stadiet) tech-startups. Vi har primært investeret i Norden og Tyskland, hvor vi har et godt netværk og brand, og i industrier og forretningsmodeller, hvor vi har track-record og ser stærke trends eks. B2B-SaaS, gaming, e-sport, iGaming, direct-to-consumer og decarbonization. Det samme gælder Fond II, som bliver på 400-550 mio. kr. og meget snart lanceres.

Jeg kom ombord i Dreamcraft i januar 2020, og fire af vores fem første investeringer var inden for gaming og e-sport. Vi investerede bl.a. i Hiber, en svensk ”social gaming platform”, som nu kaldes for en ”open metaverse platform”. Vi var en af de største investorer i deres 2 mio. dollars seedrunde i sommeren 2020, og kun 12 måneder senere lukkede vi en 15 mio. dollars serie A-runde med EQT.

Hvis COVID-19 gav Hiber medvind af stiv kuling, så giver ”the metaverse” (og Web 3.0) p.t. medvind af stærk storm. Vi ser p.t. rigtigt mange spændende metaversstartups, særligt inden for gaming, e-sport og fintech, som vi historisk set har været gode til i Norden, og forhåbentligt vil det fortsætte sådan. I Norden har vi også været dygtige til at bygge store platforme med millioner af brugere, som forbruger og laver indhold, eks. Better Collective, så vi har gode forudsætninger for at levere nogle spændende platforme til ”the metaverse”.

 

4. I har også decarbonization (grøn omstilling) som et investeringstema, og det har regeringen jo også gjort aktuelt. Men i forhold til jeres oprindelige fokus (B2B-SaaS, gaming, iGaming, e-sport, direct-to-consumer) kunne det måske godt opfattes som noget, I har smidt på til sidst for at se ”gode” ud?

 

”Vi har tilføjet decarbonization til vores primære investeringstemaer pga. vores track-record og passion – ikke ”for at se godt ud”.

Siden starten i 2016 har vi været bevidste om, at vi står midt i en klimakrise, og troet på, at den vil blive højt prioriteret af politikerne og de dygtigste iværksættere i ’20’erne, særligt de danske, og dermed blive en af de bedste investeringsmuligheder for VC-investorer.

Vi har derfor investeret i flere D2C-brands, som har haft stort fokus på decarbonization af deres supply chains, eks. Organic Basics. De producerer lækkert og bæredygtigt tøj samt en af de mest informative og datadrevne bæredygtighedsrapporter i hele tøjbranchen.

Vi har desuden været tæt på at investere i flere B2B-SaaS-platforme, som hjælper virksomheder med at identificere deres emissioner, sætte decarbonization-målsætningersamt planlægge, koordinere og rapportere på deres indsatser for at nå disse. Vores konklusioner har dog været, at der på nuværende tidspunkt er for stor konkurrence i dette (software-) marked, og at vi p.t. kan få endnu bedre afkast og klima gennem investeringer i decarbonization-hardware, såkaldt cleantech og climatetech.

Vores hardware-track-record og passion kommer primært fra min baggrund i A.P. Møller – Mærsk og Maersk Drilling. De er nogle af de mest progressive virksomheder ift. decarbonization af hhv. shippingindustrien og energibranchen, som er blandt de mest forurenende sektorer overhovedet. Jeg var bl.a. involveret i et innovationsprojekt i Maersk Drilling, hvor ambitionen var fuld decarbonization af boring efter olie og gas offshore. En af de potentielle partnere, som kunne hjælpe med at opnå den ambition, var den tyske cleantech-startup Fuelsave, som Dreamcraft investerede i to år senere.

Fuelsave kontaktede mig, så snart det blev annonceret, at jeg skiftede fra Maersk Drilling til Dreamcraft. Stifterne ønskede en early-stage VC-investor med hardware- og brancheerfaring i Danmark, så de kom tættere på de progressive danske politikere og virksomheder, der investerer i decarbonization-hardware.”

 

5. Apropos ”gode” gik I tidligt med på The Diversity Commitment bl.a i forlængelse af Return on Diversity-rapporten. Og vi lavede så lidt grin med, at kønsmæssigt var der ikke mange kvinder til stede. Hvordan går det nu? Og når I nu er i gaming og betting – gør I jer nogen etiske overvejelser ift. den verden, I fremmer?

 

”Fordelingen mellem mænd og kvinder – vi anerkender naturligvis, at nogle ikke identificere sig hermed– i det nordiske startup- og VC-økosystem er p.t. ca. 4:1. Det spænd bør vi reducere– igen, fordi de bedst performende teams har diversitet – og det arbejder vi og mange andre i økosystemet på. Det kommer til at tage lang tid, så vi skal være tålmodige.

Dreamcraft har fire mandlige general partners, og vi håber meget på at kunne tilføje en kvindelig general partner engang. Der er desværre ikke mange kandidater derude, og der er hård kamp om de få, der er. Vi håber på at se mange flere kandidater i de kommende år bl.a. på grund af initiativer som The Diversity Commitment og politiske initiativer ift. ligestilling mellem kønnene. Vi begynder at se flere unge kvindelige talenter i startup- og VC-økosystemet, og vi har blandt sikret os to af dem det seneste år, svenske Alma Holst og norske Line Aasen, således at forholdet i vores samlede team i dag er 7:2. Vi ser frem til den første årsrapport fra The Diversity Commitment her i 2022, hvor vi får tilsvarende data på hele økosystemet baseret på inputs fra os og andre sponsorer af initiativet.

Founders i alle vores investeringer bliver screenet ift. vores tre kerneværdier, Progressive, Down-to-earth og Proper – hvor sidstnævnte bl.a. handler om at opføre sig ordentligt. Vi investerer derfor ikke i uetiske founders eller forretningsmodeller, og vi forholder os generelt meget til social (og miljømæssig) bæredygtighed i vores investeringsprocesser.

Vores Fond II vil ikke investere i gaming- eller iGaming-operatører (B2C), hhv. spiludviklere og -producenter samt bookmakere, men i leverandører (B2B) til disse operatører samt operatører i andre segmenter af digital underholding, eks. TV og streaming.

Der sker rigtig meget spændende innovation i infrastrukturlaget til digital underholdning, som er en sektor i stor vækst. Et eksempel er vores tyske porteføljeselskab GRID, en markedsledende e-sport-dataplatform, som også leverer dataprodukter til e-sport-medierne og -holdene. Ligesom Warren Buffet foretrækker vi at investere i virksomhederne, der leverer ”skovle og hakker”, og ikke direkte i ”guldminerne”.”