"Man kan sige, at når det kom­mer til kli­makrisen, så er intet er så skidt, at det ikke er godt for en iværk­sæt­ter," skriver Keystones. Foto:GettyImages.

33 danske klima-iværksættere: “Sådan overlever vi hedebomberne”

Skovbrande. Katas­tro­fe­høst. Oversvøm­melser. Hedeslag. Fly­dende asfaltsveje. Som­meren 2018 top­per lis­ten over glob­ale hedekatas­tro­fer. Kli­maforan­dringer er syn­de­bukken, gen­t­ager forskerne. Sam­tidig arbe­jder klo­dens iværk­sæt­tere mod uret for at komme udfor­dringerne til livs. Også danske iværk­sæt­tere står på spring, skriver Keystones i denne blogpost.

To launch a busi­ness means suc­ces­fully solv­ing prob­lems. Solv­ing prob­lems means lis­ten­ing

Pro-medlemskab?

Støt missionen om økosystemets stemme. Få tjek på de vigtigste personer og dagsordener – og nå ned under alle hurra-nyhederne.

Tryk her

Allerede medlem? Log ind her: