#1 – Derfor er USA stadig relevant for danske startups

Den stigende adgang til angel- og ventureinvestering i Danmark og resten af Europa har i de senere år givet bedre vilkår for danske såvel som europæiske startups. Men USA er fortsat højrelevant for danske tech-iværksættere.

USA er et af verdens største og mest homogene markeder med en befolkning på 330 mio. mennesker og verdens 6.-højeste BNP pr. indbygger – og Silicon Valley er fortsat et eftertragtet sted for ambitiøse tech-iværksættere at tage til.

I de senere år har det europæiske tech-økosystem udviklet sig betydeligt med nye opstartshubs og en opblomstring af talent og finansiering. For eksempel har den europæiske venturekapitalindustri fordoblet sine investeringer fra $18 mia. i 2014 til $36 mia. i 2019, ifølge Crunchbase. Desuden er Europa hjemsted for omkring 5,7 mio. softwareudviklere, mod 4,4 mio. i USA. Herudover er de europæiske lønninger i gennemsnit 60 % lavere end i USA. Set i det lys, hvorfor skal danske iværksættere så overhovedet rette blikket mod USA?

Når det gælder B2B-software, så er USA et favorabelt sted for europæiske tech-startups. I en analyse fra Index Ventures anslås det, at store europæiske virksomheder investerer 76 % mindre end deres amerikanske kolleger på software, samt at europæiske investeringer er mere fokuserede på proces og lovgivning snarere end innovation. Derfor bør B2B-tech-startups sandsynligvis fortsat kigge mod USA i forbindelse med deres kommercialisering og vækstrejse.

I 2019 blev der investeret $132 mia. i amerikanske venturefinansierede selskaber, hvilket udgør mere end halvdelen af ​​den globale risikovillige kapital og næsten fire gange den investerede kapital i Europa. Mængden af risikovillig kapital afspejles også i værdiansættelserne på den anden side af Atlanten. En analyse fra det engelske investerings- og rådgivningsfirma GP Bullhound viser, at værdisætningen af europæiske unicorns i gennemsnit er 18 gange omsætningen, hvorimod den hos amerikanske enhjørninger er 46 gange omsætningen.

Ifølge analysefirmaet Preqin er der tre gange så mange venture-exits i USA som i Europa, og størrelsen på exits er 3,5 gange højere i USA. Antallet af exits over $250 mio. er tilmed 7-8 gange højere i USA end i Europa, ifølge onlinemediet TechCrunch. Man kan sige, at Atlanterhavet rummer et naturligt værdiansættelsesgab, der fungerer som endnu et incitament for både danske tech-startups og deres investorer.

En analyse foretaget af Index Ventures viser desuden, at de mest succesrige europæiske softwarevirksomheder har 78 % flere salgs- og marketingmedarbejdere i USA end i Europa. Dette forhold understreger vigtigheden af ​​at erobre det amerikanske marked for at indtage et globalt lederskab. Analysen viser dog også, at europæiske virksomheder i stigende grad vælger at beholde deres forskning og udvikling i Europa. Etablering af Amerika-baserede ingeniør- og teknologiteams synes af flere årsager ikke længere at være populært.

En anden tendens er, at europæiske tech-startups ekspanderer på senere stadier end hidtil. Sammenligner man perioden 2008-2014 med 2015-2019, så faldt antallet af europæiske tech-startups, der ekspanderede eller flyttede til USA forud for en serie A-runde fra 59 % til 33 %, ifølge en analyse fra Index Ventures. Tendensen er, at der først oprettes en amerikansk base, når visse milepæle nås, da det er dyrt og udfordrende at tage springet vestpå. En rundspørge blandt europæiske tech-startups peger på følgende hovedårsager for amerikansk ekspansion: 1. kundeadgang, 2. strategiske partnerskaber, 3. at vinde markedsandele fra konkurrenterne.

Valget af Biden som præsident anses af mange som positivt for innovation og udvikling, ikke mindst grønne teknologier vil få medvind under USA’s nye præsident. Det samme gælder opholdstilladelser til udenlandske vidensarbejdere, herunder visum til iværksættere, der tager til USA.

Der er ingen tvivl om, at det europæiske, herunder det danske, økosystem af iværksættere, venturefonde, interesseorganisationer, business angels og rådgivere har udviklet sig enormt over de seneste 10-15 år og i nogen grad er halet ind på USA. Førerpositionen tilhører dog fortsat USA, og ambitiøse danske teknologiselskaber gør klogt i at have det amerikanske marked på deres roadmap som et led i deres skaleringsrejse.