Peter Hede, Partner, Nordic Eye Venture & Growth Capital

Secondaries: Debatten om rabatten

Alt mellem 0 og 40% rabat på secondaries har været nævnt i den internationale debat og på Bootstrapping. Men hvordan fastsættes prisen på secondaries? Der er ikke nogen entydig formel eller et prædefineret rabatniveau, fortæller Peter Hede her i artiklen, hvor han lukker dig helt ind i maskinrummet bag værdisætninger og handler.

Alt imens markedet og interessen for secondaries bevæger sig i hastigt opadgående retning, er vi vidner til forskellige antagelser og holdninger til, hvordan fornuftige og fair rabatter på de brugte kapitalandele i unoterede selskaber skal beregnes. Fælles for de forskellige metoder er, at de alle udmønter sig i handel med rabat. Nogen mener, at 25% er en uskreven standardrabat, uagtet at der savnes nogen god forklaring på, hvorfor dette er et godt udgangspunkt. Men spørgsmålet er, om den rigtige tilgang ikke i virkeligheden er at tilsidesætte dogmerne og i stedet tillade hver enkelt case være unik.

Pro-medlemskab?

Støt missionen om økosystemets stemme. Få tjek på de vigtigste personer og dagsordener – og nå ned under alle hurra-nyhederne.

Tryk her

Allerede medlem? Log ind her: