Nyt hold af nyskabende unge er udvalgt til Innofounder Graduate

20 nye projekter er udvalgt til Innofounder Graduate programmet. Det betyder, at 30 unge iværksættere over de næste 12 måneder skal gennemarbejde og videreudvikle deres ideer, så de kan blive klar til markedet.

30 unge fordelt på 20 teams har et spændende år foran sig. De er blevet udvalgt til Innofounder Graduate programmet, hvilket betyder, at de fra d. 1. marts og et år frem vil modtage sparring og finansiering til at realisere deres virksomhedsdrømme.

Ideerne løser mange forskellige udfordringer og spænder vidt – fra udvikling af software, der kan hjælpe vandforsyninger med at opdage lækager i vandrørene til upcycling af sko fra tekstilrester og til satelitbilleder, der kan gøre landbruget mere bæredygtigt.

Sense Analytics: Indsamling og analyse af data til reduktion af vandspild hos vandforsyninger

Sense Analytics har udviklet en software, der kan hjælpe vandforsyninger med at opdage lækager i vandrørene hurtigt, så man undgår vandspild.

Mange vandforsyninger verden over ligger inde med store mængder data vedrørende den daglige drift, men meget få bruger den aktivt til at effektivisere og strømline de operative systemer. Det betyder blandt andet, at hvis et rør lækker, så opdages det ofte sent, hvilket medfører, at store mængder vand går til spilde. Et tab for både vandforsyningen og for miljøet.

Det vil Sense Analytics ændre på ved at hjælpe forsyningerne med at anvende dataene, så de hurtigt kan opdage uregelmæssigheder i vandforsyningen. Det betyder, at forsyningerne kan undgå store økonomiske tab, samt at vandspild mindskes.

Sense Analytics ser mange udfordringer inden for netop dette område og ønsker at anvende den udviklede software til at løse lignende problemer hos vandforsyningerne.

Innofounder Graduate

Mathias Milsø Westphal Stephensen

Jonas Philip Christensen

Paragit Solutions: Måling af muskelaktivitet til diagnosticering af Parkinsonpatienter

Når et nyt præparat til Parkinsons sygdom udvikles, vurderes præparatet gennem subjektiv observation af dets virkning på patienter. Det er et problem i forhold til at opnå den mest korrekte vurdering og dosering af præparatet.

Den problematik vil iværksætterne bag Paragit Solution løse med produktet Paragit Sleeve. Ved at måle muskelaktivitet gennem deres meget præcise og patenterbare sensor sammen med et unikt elektronisk kredsløbsdesign muliggør de en objektiv vurdering af Parkinsons-præparatet. Denne løsning åbner også op for muligheden for at diagnosticere Parkinson i det tidlige stadie ved at kombinere dataene med maskinlæring (AI) og søvnanalyse.

Med denne nye teknologi vil omkostningerne af nye Parkinsonpræparater kunne reduceres og have stor betydning for fremtidens Parkinsonpatienter. Derudover kan løsningen også have betydningen for en bred vifte af andre bevægelseslidelser såsom ALS, Epilepsi, Huntingtons og Alzheimers.

Innofounder Graduate

Mohammad Filfil

VenomAid: Testværktøj til hurtig diagnosticering af slangebid

Hvert femte minut må en familie sige farvel til en, de holder af, grundet en af verdens mest negligerede tropesygdomme – slangebid. På nuværende tidspunkt behandles patienter gennem en subjektiv vurdering af de symptomer, som patienten oplever efter biddet. Det kan have alvorlige konsekvenser for patienternes behandlingsforløb og i værste tilfælde kan betyde, at man ikke får den rette behandling i tide.

En af grundene til fejlbehandlinger er, at man ikke er klar over, hvilken slange der har forsaget forgiftningen, og dermed bliver det uklart hvilken behandling, der er nødvendig. Med VenomAids testudstyr er det muligt ud fra en simpel blodprøve hurtigt at se, hvorvidt patienten er forgiftet, og – hvis det er tilfældet – spore hvilken slange, giften stammer fra.

Årligt vil VenomAids testudstyr kunne gavne hele samfundsøkonomier samt de familier, der påvirkes som følge af slangebid.

Innofounder Graduate

Jonas Arnold Jürgensen

Incept Sustainability IVS: E-lærings- og analysesoftware for bæredygtige organisationer

Mange virksomheder har et ønske om at blive mere bæredygtige, men de mangler værktøjer til at uddanne og udnytte de ressourcer, som allerede findes i organisationen. Det betyder, at der opstår et gap mellem virksomhedens ønske om bæredygtighed, forretningsmodellen og kulturen blandt de ansatte.

Det ønsker Incept Sustainablitity at ændre på med en ny type e-læring, hvor ansatte udfordres til at tænke bæredygtigt i deres arbejdsliv. Det sker i et legende og lærerigt univers, hvor medarbejdernes vidensniveau undersøges samt udfordres gennem konkrete spørgsmål med henblik på bæredygtig problemløsning i virksomheden. Medarbejderen udfordres til at tænke bæredygtigt og modtager nogle værktøjer til netop at tænke det ind i deres daglige arbejde. Samtidig indsamler systemet vigtige indsigter, der kan bruges til at udforme anbefalinger til, hvordan man kan implementere bæredygtige løsninger på et strategisk niveau.

På den måde får virksomhederne mulighed for at skabe en inkluderende bæredygtig kultur, som forener den forretningsmæssige strategi og medarbejdernes mindset.

Innofounder Graduate

Kathrine Jerl Jensen

Alechandrina Julieta Pereira Espinoza

Fruit-up: Cashew-æblet: Fra overskudsprodukt til bæredygtige ingredienser

På hver eneste cashew nød gror et æble: cashew-æblet. Frugten vejer 10 gange så meget som nødden og anses som restprodukt i de fleste afrikante lande. Ved at unytte denne resourse kan cashew landmandens indkomst øges med op til 50 %.

Frugten er rig på fibre, vitaminer, antioxidanter og ikke mindst pectin, som er et naturligt fortykningsmiddel, som kan bruges som erstatning til gelatine. Frugtens ressourcer, mener virksomheden Fruit-up, kan udnyttes til at skabe bedre levevilkår for det afrikanske folk. Derudover kan det skabe nye muligheder for virksomheder til at anvende nye, mere bæredygtige produkter, som giver forbrugeren flere muligheder for at vælge bæredygtigt i hverdagen.

Frugtkødet kan anvendes som naturligt pectin og juicen kan dehydreres til frugt-paste, som kan anvendes til blandt andet rawbites og frugt-barer. Det er Fruit-ups mission at hjælpe de afrikanske landmænd til at udnytte alle dele af cashew-planten.

Innofounder Graduate

Marianne Geertje Duijm

UpSmarting: En løsning der kan forudsige behov for vedligeholdelse

Lokomotiver har meget høje anskaffelsesomkostninger, samt høje driftsudgifter som reparationer og vedligeholdelse. Der er oftest begrænsede mængder af data på togenes performance, og af den grund er det sjældent muligt at forudsige fejl og nødvendige reparationer. I stedet er man nødsaget til ad-hoc reparationer frem for vedligeholdelse, hvilket betyder forhøjede omkostninger.

UpSmartings dataindsamling sker gennem ekstern måling på eksisterende sensorer uden invasive indgreb. Det betyder, at man undgår at forstyrre eksisterende systemer eller at bryde system-certificeringer og lignende. UpSmartings dataløsning er nem at installere, billigere og en mere sikker løsning, der kan være med til at reducere omkostninger. Det skyldes, at den indsamlede data giver et værdifuldt indblik til optimering, man kan bruge til at forudse driftsnedbrud.

UpSmartings løsning har ikke kun økonomiske fordele, men er samtidig også et skridt i retningen mod en mere bæredygtig industri, da dataindsamling er nødvendig for at kunne reducere ressourceforbrug.

Innofounder Graduate

Oliver Lynggaard Topp

KASPAR: Et AI-læringsværktøj til redigering af film

Verden over bruges mange ressourcer i film og TV-industrien på at redigere råt billedmateriale til billedmateriale, der kan bruges til selve produktionen. Ressourcer, som kan udnyttes bedre, og som i mange tilfælde har så store økonomiske omkostninger, at film ikke kommer i produktion.

Det vil KASPAR ændre på. Ved brug af en speciallavet kunstig intelligens-løsning vil virksomheden optimere arbejdet før den egentlige produktion ved at udnytte teknologien til at udvælge og kategorisere billedmaterialet, så det er klar til brug. Det betyder, at fokus kan rettes mod at få fortalt de vigtige historier, og at flere film kan komme i produktion, fordi ressourcerne udnyttet optimalt.

Innofounder Graduate

Esbern Torgard Kaspersen

Noatronic: Mere scenefrihed til guitarister

Noatronic giver guitarister mulighed for at styre guitarforstærkere og lydeffekter direkte fra guitaren i stedet for at være bundet til et pedalboard. Dette skaber nye muligheder for scenekunsten, fordi guitaristerne kan bevæge sig mere frit på scenen og have fuldt fokus på deres optræden. Det har været et stort fokus for Noatronic at skabe en løsning, der hverken går på kompromis med den taktile fornemmelse, æstetikken samt konstruktionen på guitaren.

Den første løsning er kommet på markedet og kræver et kabel tilsluttet guitaren. Fremadrettet arbejder Noatronic på at skabe en trådløs løsning, som giver guitarister den ultimative frihed til at udtrykke sig overalt på scenen.

Innofounder Graduate

Michael Engel

Blue Lobster: Digital platform til salg af frisk fisk direkte fra fiskeren

Selvom der ikke er et sted i Danmark, hvor der er længere end 50 kilometer til kysten, oplever restauratører og forbrugere alligevel problemer med at få frisk fisk til en fornuftig pris. Det vil Blue Lobster ændre på med deres digitale markedsplads i form af en app.

Det er Blue Lobsters mål at skabe en direkte forbindelse mellem fisker og forbruger. Det betyder konkret, at man som forbruger kan se, hvilke fisk der er fanget og frit vælge ud fra udbuddet i app’en.

Med løsningen skabes der en mere transparent industri, fiskerne får en højere indkomst og restauranterne får bedre muligheder for at få frisk fisk til overkommelig pris, som gavner forbrugeren i sidste ende. Derudover er det et mål for Blue Lobster at opfordre og hjælpe fiskerne til at indtænke bæredygtige løsninger i deres fangst for at bevare et sundt havmiljø.

Innofounder Graduate

Nima Sophia Lama Tisdall

RiAct: Fleksibel automatiseringssoftware til industrielle robotter.

RiACT‘s software, RiFLEX, fjerner kompleksiteten fra robotprogrammering og skaber nye muligheder for, hvad industrielle robotter kan udføre. I dag er der store omkostninger forbundet med at opsætte og konfigurere robotter til at udføre nye, komplekse automatiseringsopgaver.

Med en intuitiv brugerflade gør RiFLEX det nemt at tilføre robotten nye egenskaber. RiACT sammenligner deres system med legoklodser, hvor hver klods er en egenskab, som man kan flytte rundt på og tilføje til robotten.

Kompleksitet og omkostninger kan holdes nede, fordi de processer, som normalt skal programmeres og styres manuelt, udføres automatisk. Brugeren kan effektivt omstille produktionslinjen, når markedet kræver det, hvilket betyder at virksomheder igen kan producere mindre ordre lokalt til samme konkurrencedygtige priser som masseproducerede produkter. Lokal, agil produktion er både en fordel for økonomien og for klimaet.

Innofounder Graduate

Magnus Philip Ritzau

Amunet Studio: Innovative løsninger til den danske film- og animationsindustri

Amunet Studio er et produktionshus, der fokusere på udvikling af teknologiske løsninger inden for virtuel produktion. Det betyder, at filmskabere bedre kan planlægge og visualisere deres scener. Teknologien, LiveScreen, gør, at selve produktionen bliver mindre tidskrævende, da man kan filme scener med visuelle effekter on-set i stedet for at tilføje effekterne senere i produktionen.

Ved at bruge denne form for løsning kan man spare både tid og penge i produktionen, hvilket er en stor fordel på et skrøbeligt og omkostningstungt marked som filmproduktionen.

Innofounder Graduate

Camilla Mødekjær

Ademir Pasalic

Aishah Hussain

Knowledge Gate Group: forbinder virksomheder og eksperter gennem micro-consulting

Adgangen til ekspertviden er afgørende for de fleste virksomheder. Står en virksomhed over for en udfordring, den ikke kan finde svaret på internt, eller vil virksomheden gerne teste deres formodninger på brancheeksperter, så er de nødt til at søge hjælp udefra. Det vil traditionelt være ensbetydende med tidskrævende og omkostningstunge samarbejder med enten større konsulenthuse eller selvstændige konsulenter. Knowledge Gate Group vil ændre på den problemstilling og står for den moderne løsning, da de mener, at alle virksomheder skal have adgang til ekspertviden til en fornuftig pris.

Knowledge Gate Group tilbyder mikrokonsultationer, hvor de sætter virksomheder i forbindelse med brancheeksperter særligt udvalgt til projektet. Gennem 1-times mikrokonsultationer over enten video eller telefon kvalificeres virksomhedens forretnings-kritiske beslutningsgrundlag. Kernen i Knowledge Gate Group’s forretning er at demokratisere viden og gøre den tilgængelig for alle virksomheder, store som små.

Innofounder Graduate

Viktoriya Anatolyevna Vasilenko

ClearSky Imagery: Skyfrie satellitbilleder for et mere bæredygtigt landbrug

Mange landmænd bruger satellitbilleder til at få overblik over, hvilken behandling deres marker har brug for. Men ofte oplever landmændene, at der er skyer på billederne, som dækker for markerne, hvilket betyder, at de mangler den nødvendige information for at gøde deres marker på bedste vis. På den måde risikerer man, at brugen af gødning og pesticider stiger samt at skader fra plantesygdomme opdages for sent.

Løsningen fra ClearSky Imagery er baseret på kunstig intelligens og fjerner skyer fra satellitbilleder for at hjælpe landbruget i en mere bæredygtig retning. Løsningen kan derfor være med til at optimere landbruget og minimere madspild og brugen af gødning, hvilket betyder at klimabelastningen fra landbruget mindskes. Satellitbillederne kan desuden også anvendes til is-kort i forbindelse med navigering og til overvågning af naturkatastrofer som eksempelvis skovbrande.

Innofounder Graduate

Morten Fjord Pedersen

Malthe Dahl Jensen

FLID: værktøj designet til at give kvinder lyst til at bygge og bore

FLID er en værktøjsserie og et online fællesskab med DIY-guides specielt henvendt til kvinder, der ønsker at realisere egne boligprojekter, men som ikke føler, at de har kompetencerne til at udføre dem. Den holdning ønsker FLID at ændre. De vil skabe et univers, hvor kvinder kan spejle sig i andre gør-det-selv-kvinder og udvikle specialdesignet værktøj, der imødekommer kvinders behov.

FLID ønsker at skabe bredere rammer for, hvordan køn kan udfolde deres talenter og virksomheden forsøger at vise, at det ikke kun er mænd, der har værktøjskassen i orden.

Innofounder Graduate

Ditte Marie Fog Ibsen

Julia Sand Skovsted

WAIR: Upcycling af sko fra tekstilrester 

Hver dag ender enorme mængder af tekstiler på lossepladsen eller på forbrænding, og kun 1 % af alt tekstil affald recirkuleres tilbage til modeindustrien igen. Det kan der ændres på ved at upcycle de materialer, der ellers ville blive spildt, og netop det gør WAIR.

WAIR bruger de tekstiler, som ikke ville kunne genbruges, til at skabe bæredygtige sko. På den måde imødekommer de både et behov fra forbrugeren, som ønsker bæredygtige produkter, samt bidrager til at løse en af de helt store klimaudfordringer, der ligger i modeindustrien.

Innofounder Graduate

Lili Dreyer

Shecret: Giver kvinder med funktionsnedsættelse frihed og selvstændighed

For kvinder med fysisk funktionsnedsættelse kan det at gå på toilet uden for hjemmet være et sandt mareridt. Funktionsnedsættelsen gør det svært at sætte sig på og komme op fra et toilet, hvilket kan betyde, at man holder sig fra sociale sammenhænge uden for hjemmet.

Shecret giver kvinder samme mulighed og diskretion som mænd har, når behovet for et toiletbesøg opstår.

Ved at kombinere ny teknologi med et innovativt design giver Shecret kvinder med fysisk funktionsnedsættelse mulighed for at gå selvstændigt og sikkert på toilet. Det betyder, at kvinder med funktionsnedsættelse har bedre mulighed for at være aktivt med i hverdagen uden for hjemmet.

Innofounder Graduate

Jeanette Nørregaard Strøm

LifeBoardTM: Et redningsboard til en sikker og hurtig civil redning 

Hvert år sker der flere tragiske ulykker på strande, der ikke er bemandet med livreddere. Her er det civile, der må træde til for at hjælpe. Det betyder, at civile svømmer ud for at redde nødstedte og sætter sig selv i fare, hvilket i værste tilfælde kan betyde, at de selv omkommer.

Mange gange skyldes det, at man ikke har en genstand, som kan hjælpe en med at holde sig oven vande. Den problemstilling kan løses med et redningsboard, der er lettilgængelig langs vandkanten, og som kan erstatte den traditionelle redningskrans. Boardet øger sikkerheden for redderen og gør, at redningen hurtigt kan eksekveres, hvilket har stor betydning, da man som dårligt svømmende, kan drukne på under 60 sekunder. LifeBoardet skaber altså bedre badestrande, og gør det mere sikkert for civile at redde andre fra at drukne.

Innofounder Graduate

Jannika Cao

Mikkel Thomassen

Sofus Amby Jørgensen

Innofounder Graduate

Jacob Bertelsen Dall Nielsen

Motioncatch: Automatiseret ergonomisk evaluering af industrimedarbejdere

70% af danske produktionsmedarbejdere oplever dagligt arbejdsrelateret ubehag i kroppen, hvilket foruden konsekvenserne for de ansatte selv koster virksomhederne 17 mia. kr. årligt i sygefravær og produktionstab.

Motioncatch kan udføre bevægelsesanalyser over en hel dags målinger via opsatte dybdesensorer. Gennem evidensbaseret software identificeres medarbejdernes belastning automatisk – herunder hvor og hvornår de opstår. Resultaterne kan herefter præsenteres til virksomheden i form af en risikorapport og videofeedback. Herefter kan man ved hjælp af træningsprogrammer og forbedring af arbejdspladsdesign nedbringe arbejdsrelateret ubehag for produktionsmedarbejderne.

Innofounder Graduate

Frederik Svenningsen

Mathias Hedegaard

Molecular Quantum Solutions: Software til at forudsige molekylders påvirkning

Molecular Quantum Solutions (MQS) har udviklet en open-source software, SAFEPROPS, og et kommercielt cloud-basered værktøj, der kan hjælpe forskere og udviklere primært i biotekniske- og farmaceutiske virksomheder med at forudsige, hvordan et molekyle påvirker kroppen. Dette gælder, når der er tale om testning af et præperat. En anden evalueringsmulighed er at anaylsere, hvordan et kemikalie påvirker i en kemisk proces eksempelvis i et recyclingsanlæg.

Normalt ville denne proces foregå gennem en lang række eksperimenter udført i et laboratorium, som både er tidskrævende og omkostningstunge. Denne lange proces kan man undgå ved at anvende Molecular Quantum Solutions software, der er baseret på maskinlæring og kvantekemiske modeller, og kan forudsige, hvordan et molekyle vil interagere med den pågældende løsning.

Innofounder Graduate

Lakasz Ruszczynski

Mark Jones

Healper: Bookingplatformen, hvor klienter bliver matchet med en psykolog, der passer til dem

Psykiske lidelser som stress, angst og depression er blandt de største sundhedsbyrder i Danmark.

Desværre vil personer, der søger psykolog, bruge op mod fem timer på at finde og booke den første tid. Samtidig viser amerikanske erfaringer, at langt de færreste finder en psykolog, de har kemi med. Det er et stort problem, da bare én enkelt dårlig oplevelse kan gøre, at man udskyder eller helt dropper terapien.

Det vil startup-virksomheden Healper lave om på. Virksomheden har udviklet en online matching- og bookingplatform, som bruger en algoritme til at finde psykologen, der har de bedste forudsætninger for at kunne hjælpe.

Klienten udfylder et gratis spørgeskema, som blandt andet spørger ind til problemstilling, demografi og personlighed samt hvilken type hjælp, der foretrækkes. Algoritmen finder derefter de bedste tre matchende psykologer ud fra en database på mere end 2.000 psykologer i hele Danmark. Herefter vælger, booker og betaler klienten online. Healper følger klienterne og modtager løbende feedback.

Healpers løsning gør det således nemt at få tid hos den rette psykolog. Samtidig får psykologerne en bedre forretning og ro til at fokusere på terapien.

Innofounder Graduate

Andreas Bavngaard Aabo