"Vi taler om at lave en hub for udviklingsinnovation i København,” bekræfter udviklingsminister Ulla Tørnæs. Her fotograferet under Copenhagen Democracy Summit i juni 2018. Foto: Scanpix.

Danmark skal være hub for udviklingstech

Med teknologi kan udviklingsarbejde tage et kvantespring til fordel for verdens fattigste, og danske tech-iværksættere har meget at byde ind med. Det skal der nu skabes en platform for, siger udviklingsministeren i et interview med Bootstrapping.

Blockchain, droner og ikke mindst apps, der kan redde liv.

Brug af ny teknologi gør en verden til forskel for udsatte og fattige mennesker kloden rundt. Derfor taler udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) med den største selvfølgelighed om, at Udenrigsministeriet for nylig var vært for en hackathon, hvor det sprudlede med nye ideer til innovativ brug af teknologi til fordel for FN’s verdensmål.

Og selvom tech-diplomatiet – eller TechPlomacy – stadig er en ung størrelse, så har udviklingsområdets udløber, TechVelopment, som dækker over at bruge teknologi til at forbedre liv og levestandard i udviklingslande, fuld fart på.

Faktisk så meget, at de første erfaringer allerede har skabt fundament for mere, og udviklingsministeren taler om at etablere en dansk hub for udviklingstech allerede i løbet af det næste år.

”Vi taler om at lave en hub for udviklingsinnovation i København. Vi tror, der er et stort potentiale for at få mere for pengene, som vi vil se på i løbet af 2019,” bekræfter Ulla Tørnæs.

Planen er at skabe et sted, en platform, hvor alle lige fra NGO-miljøet til iværksættere, investorer og fonde og universiteter sammen kan arbejde på løsninger sammen med partnere i vores samarbejdslande om at skabe løsninger for en stærk udvikling.

Tech som udviklingsbooster

Men hvorfor er det lige Danmark, der er det mest oplagte sted at placere en sådan hub?

”Danmark er et af de mest digitale lande i verden. Den erfaring og viden, der har bragt os dertil, kan komme andre steder i verden til gavn. Og den underskov af tech-iværksættere, der har banet vejen for Danmark, er også interessante for udviklingslandene,” siger Ulla Tørnæs.

Umiddelbart virker det mere oplagt med en udviklingshub i Afrika. Og udviklingsministeren har da også bebudet, at Danmark placerer en TechVelopment-rådgiver i Nairobi, Kenya. Her er et stærkt og hastigt voksende tech-miljø, som også er et oplagt knudepunkt for samarbejde med danske tech-iværksættere og andre, der har teknologi til bekæmpelse af eksempelvis fattigdom og bedre udnyttelsen af knappe ressourcer.

”Vi kan noget på de her områder i Danmark. Og med udgangspunkt i en hub i København får danske iværksættere mulighed for at skalere deres løsninger med potentiale for at forbedre samfund i f.eks. Afrika,” siger hun.

Med teknologi er det muligt at tage kvantespring med udviklingsbistand. Men uden adgang bliver man så tilsvarende sat længere tilbage.

De første seks pilotprojekter er i fuld gang. De omfatter bl.a. African Girls Can Code i Etiopien, der uddanner piger og unge kvinder i kodning. 30 pct. af Afrikas befolkning har i dag adgang til internettet. Men 25 pct. færre kvinder end mænd har adgang. Derfor er der behov for at gøre en særlig indsats for, at kvinder i udviklingslande kan nyde godt af teknologiens muligheder frem for at blive hægtet af som digitale analfabeter.

”Med teknologi er det muligt at tage kvantespring med udviklingsbistand. Men uden adgang bliver man så tilsvarende sat længere tilbage,” siger Ulla Tørnæs.

Innovation med umage partnere

Et andet pilotprojekt er Lake Victoria Cargo Drone Challenge i Tanzania. Et droneprojekt, der bl.a. gør det muligt at transportere medicin til fjerne egne af landet. Derudover er der to inkubatorprojekter, et ventureforløb og yderligere et uddannelsestilbud i kodning.

Listen vokser stadig over teknologi, der gør en positiv forskel for verdens fattigste og udsatte. Den danske NGO Maternity Foundation har eksempelvis udviklet en app, der giver livreddende viden om fødsler og nyfødte til mennesker, der ellers ikke ville have adgang til viden.

Udviklingsministeren erindrer selv sit besøg i en af verdens største flygtningelejre, Kakuma i Kenya, hvor dansk udviklet teknologi i samarbejde med Røde Kors blev brugt på at irisscanne flygtninge i lejrens sundhedsklinik. Her gav teknologien mulighed for få vigtig data og samtidig beskytte de sårbare flygtninges digitale fodspor.

Et andet eksempel er en bevilling til et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og IBM til udvikling af en model, der kan forbedre data om flygtningestrømme og dermed forbedre planlægning i forbindelse med nødhjælp.

Udviklingsområdet giver nye perspektiver til brugen af teknologi.

”Teknologien er ikke ny. Men det er de områder, man kan bruge teknologien på, og den information, det kan give her. Ligesom med droneteknologien, så giver udviklingsområdet nye perspektiver til brugen af teknologi,” siger Ulla Tørnæs.

Rådgivning og netværk frem for penge

Budgettet for det danske TechVelopment-arbejde lyder på 37 millioner kr. i 2018, hvoraf foreløbigt fem millioner kr. er afsat til at udvikle en platform for innovation i udviklingssamarbejdet – Development Innovation Denmark.

Platformen skal ikke udgøre en konkurrent til eksisterende aktører, men skal spille sammen med og forstærke andre og eksisterende initiativer. For der er allerede meget i gang på området, og platformen skal så meget, som det er muligt, arbejde gennem og sammen med dem.

Endnu er platformen i konceptfasen. Den forventes at blive designet færdig i 2018.

Det ligger ikke i kortene, at der direkte er penge i puljen til danske tech-iværksættere med potentiale for at løse en eller flere af de globale udfordringer. For initiativet er ikke erhvervsfremme, men udviklingsbistand med ambition om at få mere for ressourcerne ved hjælp af teknologi.

”Vi vil gerne bane vejen for danske iværksættere og startups, fordi der i den danske ressourcebase er meget at bidrage med. Men min rolle er først og fremmest at skabe så meget udvikling for de ressourcer, vi har, koblet med den rådgivning, vi kan tilbyde,” siger udviklingsministeren og tilføjer:

”Men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der er forretningsmuligheder i at kombinere tech og FN’s verdensmål.”

Betyder det, at der ikke er penge at hente for danske iværksættere i initiativet?

”Ikke direkte, nej. Men danske iværksættere, der brænder for at lave en god forretning ud af tech og verdensmålene bør se på f.eks. Danida Market Development Partnerships og P4G’s partnerskabsfacilitet. For gennem kommerciel og smart anvendelse af teknologi kan vi komme hurtigere og bedre i mål med verdensmålene,” siger Ulla Tørnæs.

Platformen skal bruges til at foreslå nye løsninger på udviklingsproblemer og hjælpe med at komme fra idé til prototype, så konkrete løsninger kan komme ud på markedet og forhåbentligt tiltrække privat kapital.