#14 Mark Jessen, ATP – Danske vækstbørser og læren fra Penneo?

Mark Christoffer Jessen, ATP, spiller en nøglerolle i pensionsfondens ageren i økosystemet. På samme måde var han instrumental, da der skulle ro på tropperne Penneo, hvor bølgerne i februar gik særligt højt. Vi har talt med ham om, hvor vi står i Danmark med vækstbørser, og hvad læren er fra Penneo-sagen set med de professionelle investorers briller.