Impact-investering er ikke penge ud ad vinduet

En investor, der investerer i impact, bør ikke frygte at gå på kompromis mellem afkast og impact. Men det kommer an på, hvad man investerer i, og på hvilket stadie man gør det, siger stifteren af Den Sociale Kapitalfond.

Man plejer at sige, at for en hammer er alting et søm, og spørger man Lars Jannick Johansen, der etablerede Den Sociale Kapitalfond sammen med TrygFonden i 2011, så fylder FN´s verdensmål mere og mere på dagsordenerne hos investorer i både Danmark og udlandet.

”Den Sociale Kapitalfond-gruppe er født til at forfølge verdensmålene forstået på den måde, at vi er født ud af en impact-tankegang. Men det er ikke bare vores egen ønsketænkning at SDG vinder fremad. Sætter vi os op i helikopteren, så kan vi se, at impact tankegangen bliver større og større,” siger Lars Jannick Johansen.

For ham er det en tydelig indikator, at når de danske pensionskasser til FNs klimatopmøde i september i år forpligtigede 10 pct. af deres kapitalforvaltning til klimateknologi, at investeringer i impact i bred forstand er ved at være en tung megatrend.

Danmark er godt med

Lars Jannick Johansen har været i impact-gamet i mange år, og han er ikke utilfreds med udviklingen i Danmark, når det handler om investorer og lysten til at investere i impact. Sammenligner han med udlandet, så ser han glasset som halvt fyldt:

”Der er grund til at være forhåbningsfuld, for jeg mener, at rigtig mange typer af investorer i Danmark er på færten af det her. Det fylder mere og mere for både business angels og institutionelle investorer. Når jeg færdes i det nordiske miljø, så oplever jeg, at Danmark bestemt ikke har noget at skamme sig over.”

Men han understreger, at der er dele af impact-markedet, hvor man andre steder i verden er længere fremme investeringsmæssigt, end vi er i Danmark. Han peger på det sociale område som et eksempel, hvor for investorer i USA og England er startet tidligere end deres danske kollegaer.

Men der er en skandinavisk tradition for samfundsorientering og –ansvarlighed, og derfor oplever vi, at tankegangen om at investere i impact ikke er fjern på de nordiske markeder. Det passer ganske simpelt godt til en nordisk markedsmodel.

”Ser man på det som en helhed, så synes jeg, at Danmark er ved at komme godt efter det. Det er også hjulpet af, at vi har en stærk tradition for stakeholder-orientering blandt danske fonde, som er meget væsentlige aktører på dette marked, men vi ser det også hos de store pensionskasser,” forklarer Lars Jannick Johansen.

Afkast versus impact

Elefanten i rummet, er diskussionen om investeringer i impact giver økonomisk mening, og det tunge dyr tramper konstant stille og rolig rundt blandt bekymrede investorer: Det er alt sammen meget godt med de gode viljer og intentioner, men er investeringerne i impact penge spildt?

”Nej”, ikke ifølge Lars Jannick Johansen. Det handler nærmere om, hvad man investerer i, og på hvilket stadie man gør det. Så giver det mening og der findes klare eksempler. Han henviser især til grøn energi som en early starter:

”Her er markedet modnet, og rammebetingelserne er således i dag, at her behøver en investor ikke at frygte for afkast. Men der er andre områder, hvor vi i dag først skal til at udvikle markedet. Og der er der måske brug for statslig hjælp, venturefilantropi eller risikovillige investorer, så markedet kommer i gang. Den udvikling har vi set flere gange før,” siger Lars Jannick Johansen og fortsætter:

”Jeg tror ikke, at der er en ubalance mellem impact og afkast. Jeg tror faktisk, at impact bliver det nye sort, men det skal være sort på den rigtige måde. Behovet for investeringer i impact er drevet af nogle megatrends om bæredygtighed, beskyttelse af planeten og sociale og sundhedsmæssige udfordringer, som der er en tro på, at markedet kan være med til at løse. De megatrends er også med til at skabe markedet og er dermed med til at understøtte, at investorer rent faktisk kan tjene penge på at investere i impact.”

Mikrolån er beviset

Foruden grøn energi peger Lars Jannick Johansen på mikrolån som et eksempel på et impact-felt, der tog mange år at udvikle, men som i sidste ende blev en investordarling:

”Det tog mange år og mange milliarder at udvikle det marked. Det blev endda sådan, at der var nogle, der mente, at nu blev det for afkastorienteret og for lidt impact.”

Så de enkelte markeder skal udvikles, og der er behov for forskellige typer investorer på de forskellige impact-områder og i de forskellige impact-faser.

Og det ser ikke helt skidt ud. Business angels og investorer i det hele taget er på rette vej, og der er en bevægelse i gang, som skal styrkes og dyrkes, og som vi skal være glade for at have sat i gang, mener Lars Jannick Johansen:

”Verden har mange udfordringer i disse år. Lige nu går det meget godt, men jeg kan da godt være bekymret for det store billede. Omvendt, så tænker jeg også, at noget, der kan give mig optimisme, er, at jeg ser, at flere og flere iværksættere og virksomheder – små som store – går SDG-vejen. Og det, synes jeg, er meget positivt.”

Lars Jannick Johansen deltog i sidste uge som oplægsholder på Days of Impact, der blev afholdt af DISIE – Danish Institute for Sustainable Innovation and Entrepreneurship.