”Kapitalmarkedet er meget umodent i henhold til investeringer i virksomheder drevet af kvinder og/eller etniske minoriteter (…) Det skaber en udfordring omkring loyalitet og vækst i Danmark i længden.” - Sahra-Josephine Hjorth, CEO i og co-founder af CanopyLAB Foto: Kasper Kristoffersen

Female Founders #5: Sahra-Josephine Hjorth

Startups med kvindelige founders er næsten fraværende i Danmark: I 2019 gik 95 % af alle VC-investeringer til teams startet af mænd, 4 % gik til mixede teams, mens blot 1 % gik til rent female foundede teams. Bootstrapping stiller i denne serie skarpt på female founders og spørger bl.a. til, hvad der kan gøres anderledes, fx øremærket barsel, personligt drive, udfordringer og – ja, læs selv indslaget #5 med Sahra-Josephine Hjorth, co-founder af CanopyLAB.

1. Hvad er dit drive – hvorfor er du founder? Og hvornår vidste du, at det var det rigtige at blive founder?

Jeg er founder, fordi jeg har en evne til at bygge og skalere produkter inden for læring, som hjælper mennesker med at forløse deres potentiale. Jeg er meget optaget af konvergerende teknologier og af, hvordan vi kan bruge teknologi som værktøj til at skabe positiv social forandring. Christian (Skræm Juul Jensen, co-founder af CanopyLAB, red.) og jeg stiftede CanopyLAB, fordi gennemførelsesraten i digital undervisning var helt nede på 7 % – vi vidste, at vi kunne bygge et bedre produkt, som kunne understøtte brugere bedre og give dem en succesoplevelse og lyst til at engagere sig. I dag er founderrollen blevet vigtig for mig, fordi vi ikke er mange kvinder, som står i spidsen for de hurtigt voksende teknologivirksomheder, og det skal vi have lavet om på.

 

 

2. Hvad ville du gerne have vidst, da du begyndte som founder? Og hvad ser du i dag som den største udfordring i forhold til diversitet inden for startup-/investormiljøet?

At Danmark ikke er verdens centrum. Kapitalmarkedet er meget umodent i henhold til investeringer i virksomheder drevet af kvinder og/eller etniske minoriteter, men det er ikke i samme grad tilfældet i Finland, Sverige, UK og USA. I de senere år har vi i CanopyLAB haft succes med at tiltrække kapital udefra. Det skaber en udfordring omkring loyalitet og vækst i Danmark i længden. Den danske regering vil gerne have, at vækstende virksomheder skaber danske jobs, betaler skat i Danmark, bibeholder kontor i Danmark og måske endda lader sig børsnotere i København. Men hvis kapitalen til kvinder og øvrige minoriteter er knap, er der ikke nok incitament til at blive. Det kommer til at blive et stort problem på sigt.

 

3. Hvad er dit bedste råd til andre, der overvejer at blive founder? Er der nogle råd, som er særligt rettede til eller særligt relevante for kvinder?

  1. Sørg for, at din idé løser et reelt problem. Det er vigtigt for, at dit produkt kan overleve på sigt.
  2. Bed om hjælp. Du har ikke alle svarene.
  3. Etablér et netværk af mennesker, som du kan lære af, og som er generøse med deres tid og viden. Jeg var aldrig kommet hertil uden folk på min rejse som Camilla Bredholt, Clement Kjersgaard, Cathrine Kyø Hermansen og André Rogaczewski. Alle har stolet på mig – nogle gange mere, end jeg stolede på mig selv, og de har støttet mig, så jeg kan udleve mine ambitioner.
  4. Arbejd i iterationer. Verden forandrer sig hurtigt. Du skal have alle antennerne ude for at være på forkant og forblive relevant.
  5. Glem aldrig dit værdisæt. Det vil blive testet mange gange på rejsen.

 

4. Har du oplevet, at du er blevet behandlet anderledes, fordi du er en female founder i startup-/investormiljøet?

Jeg er kvinde, forsker, halv dansker og halv iraner og har fået to børn på CanopyLABs rejse. Forskelsbehandling har jeg oplevet et utal af gange, og det er for mig én at de stærkeste drivere til at performe endnu bedre.

 

5. Hvis du selv kunne vælge, hvad ville du så ønske var anderledes i det danske startup-/investormiljø, i det danske økosystem?

I januar 2021 udtalte direktøren for Goldman Sachs, at de ikke ville hjælpe med at børsnotere virksomheder uden mindst et “diverst” bestyrelsesmedlem. Hvorfor? Fordi det er bad for business. Helt specifikt for afkastet. Med det in mente har jeg tre tiltag, som jeg gerne ser implementeret:

1) Alle investorer skal gennemgå et kursus om unconscious bias. Hvis ikke de private investeringsfonde vil støtte op om dette, kan vi starte med dem, der investerer for offentlige midler.

2) Vækstfonden og Innovationsfonden skal allokere en pulje på 30 % af den samlede kapital til social impact-investeringer, som skal skabe fremtidens Danmark bygget på dataetik, bæredygtighed, øget digitalisering og inklusion. Puljen skal ikke kunne søges, uden at der er mindst én kvinde i deres founding team.

3) Der skal være en større kønsbalance og diversitet helt generelt i de danske investeringsfonde, da det er dokumenteret i forskning, at vi ansætter og investerer i folk, der minder om os selv. Det er en fælde, som jeg selv kan falde i.