”Det er rigtigt, at vi har skullet tage højde for EU’s statsstøtteregler i forhold til, hvilke virksomheder der kan få adgang til de nye produkter. Det skyldes bl.a. EU's definition af, hvornår en virksomhed er kriseramt."

4 skarpe til Vækstfondens pakke

Økosystemet har allerede i diskussioner og det løbende spørgeskema her på Bootstrapping, hvilket du kan støtte op om frem til 20. maj, stillet en række kritiske spørgsmål til den specielle hjælpepakke. Bootstrapping har bedt Vækstfondens ledelse svare på fire spørgsmål.

Siden regeringen og Folketingets partier den 18. april lancerede en særlig udvidet hjælpeaftale til iværksættere og investorer, har Bootstrapping tæt dækket, hvad loven betyder for økosystemets aktører. 7. maj kom så Vækstfondens fire nye produkter, der er retningslinjerne for, hvordan hjælpepakken for 2020 skal udmøntes til vækstiværksættere. Men der er stadig udeståender, som giver anledning til bekymring.

Bootstrapping har bedt Vækstfondens ledelse om svar på fire spørgsmål, som vores læsere har bragt op. Vækstfonden har over for Bootstrapping givet følgende svar:


Statsstøttereglerne

– Mange i økosystemet spørger til statsstøtteproblematikken (EU). Så vidt vi kan se, afviser jeres jurister den tappert, men det er, som om den ikke helt vil dø …

”Det er rigtigt, at vi har skullet tage højde for EU’s statsstøtteregler i forhold til, hvilke virksomheder der kan få adgang til de nye produkter. Det skyldes bl.a. EU’s definition af, hvornår en virksomhed er kriseramt. Heldigvis har vi fået mulighed for at fortolke bestemmelserne, således at en meget stor del af danske startups får adgang til vores lån. Dette skyldes, at vi får mulighed for også at yde lån til virksomheder, som har reetableret egenkapitalen i et sådant omfang, at den udgør minimum halvdelen af selskabskapitalen.”


BA-matching

– Hvor langt er I nået ift. at godkende businessengle til BA-3:1-matchinglån? Mange er nervøse for, at kun 32 godkendte business angels er for få, der får æren og magten?

”Vi vurderer og kigger løbende på at få nye godkendte business angels ind på BA-matchingproduktet. Vi skal sikre, at de investorer, som vi får ind, også er de rigtige og kan være med til at bringe virksomhederne godt igennem krisen. Derfor har vi en række kolleger, der arbejder målrettet med at sikre nye stærke business angels på vores ordninger. Og så har vi allerede nu over 40 business angels ombord, der er klar til at sikre risikovillig kapital til danske iværksættere – også under denne sundhedskrise. Heldigvis har vi fået en meget positiv respons på produktet, hvorfor en lang række nye dygtige angels allerede har kontaktet os.”


Syndikeringslån

– Hvordan vil I til produktet COVID-19 Syndikeringslån udvælge familiefonde og ventures, og hvordan undgå skævvridning ift. dem, I allerede investerer med, og undgå at lifescience snupper hele puljen med deres store kapitalbehov?

”Vi vurderer på baggrund af en række kriterier bl.a., at venturefondene og familiekontorerne m.v. har en solid og succesfuld erfaring i forhold til investering i startups, og her kigger vi ens på alle ansøgninger, vi får ind. Der er behov for kapital på tværs af mange sektorer, og derfor forsøger vi også at sikre, at vi kan matche investeringer i mange forskellige brancher, lifescience såvel som tech og grønne investeringer m.v.”


Investorlån

– Hvordan kan I afgøre, hvad der skyldes særlig COVID-19-nødstatus? Hvordan skal en startup bevidne det, hvis den dårligt har salg eller først lige er klar til det? Vi kunne frygte, det bliver mindre brugt, fordi det bedst kan bruges af stabilt sælgende ikke-fuldvækstiværksættere.

”Der foreligger altid en individuel vurdering af virksomheden, når vi skal vurdere, hvorvidt en virksomhed kan få et COVID-19 Investorlån. Investorlånet er tiltænkt virksomheder med omsætning, men som kan sandsynliggøre, at de som følge af COVID-19 f.eks. har tabt omsætning, eller at en eller flere investorer har trukket investeringstilsagn tilbage. Hvis virksomheden ikke har omsætning, så har vi andre relevante produkter på hylden, f.eks. vores Startlån, der netop er møntet på meget tidlige virksomheder. Generelt strækker vi os langt for at finde en løsning blandt vores eksisterende produkter og forventer, at størstedelen af danske startups får adgang til vores COVID-19-produkter.”