Subscription And Shareholders’ Agreement

En Subscription Agreement (tegningsaftale) regulerer forholdene for investeringen, hvad der skal ske ifbm. investeringen og hvilke garantier stifter giver til nye investorer.

En Shareholders’ Agreement (aktionæraftale) lægger vilkårene fast for det fremtidige samarbejde, men relaterer sig ikke direkte til investeringen.

Læs mere om dokumenterne og download dem her.