Elderlearn, som matcher ældre med flygtninge og indvandrere, er bare én af de startups, der løser sociale udfordringer på nye måder. Fotograf: Thomas Brolyng Steen

Startups holder hjulene igang

Hero, Hello Software, Elderlearn og Nordic Praxis er bare nogle af de startups og virksomheder, der i en coronatid løser sociale udfordringer på nye måder, og som skaber sammenhængskraft.

Udover Thomas Bagge Olesen og Birgitte Frost Mathiesen er Lars Jannick Johansen også med-forfatter på artiklen – alle ledende partnere, Den Sociale Kapitalfond

Om kort tid er det ét år siden, at coronakrisen vendte op og ned på alting i Danmark. Et år, der har udfordret alle på forskellig vis.

Men trods de store udfordringer har det forløbne år vist os, at samfund med en stærk sammenhængskraft eller ”social kapital” – hvor der i befolkningen er generelt stærk tillid, gode sociale netværk, og en norm om hensyntagen til hinanden – er samfund, der kommer bedre igennem kriser som eks. corona. Sådan et samfund er det danske, heldigvis. Det fylder meget i den offentlige debat. Hvad der efter vores vurdering ikke fylder helt nok – i såvel den offentlige debat som i investorernes, politikernes og befolkningens bevidsthed – er den store betydning, startups og virksomheder i Danmark har for at skabe netop ”sammenhængskraft”.

Under coronakrisen har der fx været meget tale om vigtigheden af at ”holde hjulene i gang” og fokus på erhvervsorganisationer og andre på det åbenlyse forhold, at det private erhvervsliv er afgørende for skattefinansieringen af velfærdssamfundet. Men bortset fra virksomhedernes bidrag med direkte coronarelaterede produkter og services glemmer man ofte, at der står iværksættere bag alle de mange produkter og services, som på nye måder løser menneskers fysiske, psykiske og sociale udfordringer og derigennem skaber trivsel, livskvalitet og muligheder.

Det gælder fx startuppen Hero, der står bag Hero App, som er et intelligent værktøj, der gør livet lettere for ordblinde. Hero bringer læselysten tilbage i hverdagen, fremmer læselysten og gør alle i stand til at læse, hvad de ønsker. Hello Software står bag en app, der hjælper flygtninge og indvandrere til at forstå dansk lov, bureaukrati og kultur. Startuppen Elderlearn matcher ældre borgere med udlændinge, der er i gang med at lære dansk, hvilket er med til at skabe trivsel, glæde og indhold for den ældre og forbedre integrationsmulighederne for udlændingen. Nordic Praxis hjælper kunder med at forstå deres behov for læringspakker ved at flytte dem gennem en række forskellige læringsaktiviteter.

Det sociale ansvar er kommet mere i fokus gennem de senere år i takt med, at en verserende impact-bølge – særligt på grøn impact – skyller ind over verden. Men faktum er samtidig, at rigtig mange virksomheder og startups i Danmark, trods hård konkurrence, rent faktisk drives supersocialt og -ansvarligt med stort fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling – og på løbende at skabe nye muligheder til fx udsatte mennesker i deres lokalsamfund, som uddannelsessted og arbejdsplads.

Bidrag til fællesskab er en god forretning

Den Sociale Kapitalfond bygger på en tro på, at virksomhedernes bidrag til sammenhængskraften i Danmark er helt afgørende – og afgørende vigtig at styrke for at bevare og udvikle et godt samfund. Vi vurderer som sagt også, at bidraget ofte er overset. Og endelig vurderer vi, at det at bidrage til fællesskabet faktisk er en rigtigt god forretning. Derfor investerer vi efter et dobbelt bundlinjeprincip med det formål at skabe attraktive finansielle afkast og positiv ”social kapital” på samme tid.

Investeringer i virksomheder, der arbejder med den dobbelte bundlinje, er fundamentale for et stærkt og velfungerende samfund, både fordi samfundet samlet set bliver rigere, og fordi samfundsbidrag og social ansvarlighed giver attraktive arbejdspladser, gode omdømmer og stærke relationer.

Siden 2011 har vi arbejdet intenst med at udvikle både startups og små og mellemstore virksomheder, der alle formår at integrere sociale og finansielle målsætninger. Virksomheder og startups, der går efter at løse konkrete samfundsproblemer gennem måden, de driver deres forretning på og gennem de produkter og services, de udvikler og tilbyder til deres marked.

Vi er særligt optagede af at udvikle den gruppe af virksomheder, som ønsker at fremme sociale målsætninger gennem fokus på inklusion ift. arbejdsmarked, sundhed, uddannelse mv. Det gør vi dels ved selv at investere direkte i disse virksomheder i regi af vores to eksisterende fonde, men vi gør det også gennem fokuserede vækstprogrammer, hvor vi hjælper startups med at udvikle og skalere deres forretning og impact – f. eks. gennem adgang til nye markeder, herunder det ofte oversete offentlige marked, og ikke mindst gennem adgang til vores netværk af impact-investorer i såvel Danmark som Norden og Europa.

Selv om coronakrisen forhåbentlig er på vej ind i sin afsluttende fase, så lurer andre udfordringer i horisonten – også i vores del af verden. Den globale klima- og miljøkrise er åbenlys, men også aldrende befolkninger, digitalisering, robotter og overflødiggørelse af store dele af arbejdsstyrken, stigende indkomstforskelle, manglende diversitet, ulighed i sundhed mv. og stigende gældssætning af velfærdsstarter sætter vores samfunds sammenhængskraft under pres.

Derfor er behovet for at hylde og udvikle de innovative startups og virksomheder, der bidrager med udvikling af nye løsninger, mere nødvendig end nogensinde før. Startups og virksomheder, der står bag alle de mange produkter og services, som på nye måder løser menneskers fysiske, psykiske og sociale udfordringer og derigennem skaber trivsel, livskvalitet og muligheder.