Kilde: Getty Images

SKAT #1 – SKAT straffer startups software-innovation

130 % procent fradraget og skattekreditordningen for forskning og udvikling er en af de sejre, den innovative del af dansk erhvervsliv har ønsket og fået. Det er jo den type virksomheder, vi skal leve af i fremtiden, siger alle. Men software er åbenbart ikke innovativt. Altså ifølge SKAT, der også i tilfælde, hvor de har accepteret og udbetalt Skattekreditordningen i flere år nu kræver tilbagebetaling. Det kan give flere konkurser end Corona. Er vores økosystem på vej ind i en ny kamp?

I regeringsudspillet fra august ”Danmark kan mere I” står der, at regeringen vil afsætte 1 mia kr. til skattekreditordningen, herunder til 130 % fradraget for forskning og udvikling: “Et permanent forhøjet fradrag for forskning og udvikling vil øge virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling, så de kan opfinde morgendagens produkter.” DI havde 130 % fradraget for innovation som et af deres hovedønsker til at forbedre startups’ rammevilkår, jf. deres 25 vigtigste forslag i juni her på Bootstrapping.

Men som vi skrev i fredags under overskriften ”Herren giver og Herren tager” er det hele ikke så enkelt endda. For Skattestyrelsen mener ikke længere, at softwareudvikling er innovation. For software er jo opfundet! Næppe mange investorer vil kunne forstå, hvorfor Tesla, den kørende software, ikke er innovation. Og mon Simon Kollerup, Nikolaj Wammen og alle andre centrale ministre og politikere egentlig ved, at der er en styrelse, der direkte modarbejder det, de søger at fremme, senest med ”Danmark kan mere I”? Det er end ikke sikkert, Merete Agergaard, direktør for Skattestyrelsen ved det. Det får vi se.

 

130 % fradraget gælder ikke for tech startups

Min unge fysiklærer viste os en af de første mindre computere i 1973 med 1 og 0, og vi måbede og kunne ikke helt rumme perspektivet. Præcis samme år kom Ligningslovens §8B, og den opererer da heller ikke med software, men vil gerne fremme forskning og udvikling i private virksomheder. De meget senere mange tech startups har softwareudvikling i centrum eller som del af udviklingen af services og har, hvis deres revisor kendte ordningen, ofte taget fradraget. Oftest efter §8X, fordi startups jo længe har underskud, så skattekreditordningens fradrag her sker ud af fremført underskud. Netop designet til startup og vækstvirksomheder.

Men Skattestyrelsen afviser i dag ofte softwareudvikling i deres kontrol, da de ikke længere mener, det er innovativt nok, hvis der fx ikke er ansøgt om patenter eller opfundet et nyt programmeringssprog. Eller styrelsen anfører, at digitalisering ikke er innovativt. Eller at beløbene er for små, og så kan det jo ikke være forskning. Man kan undre sig over, at styrelsen ikke som fx Innovationsfonden trækker eksperter og praktikere ind til at vurdere innovationsgraden, men mener, at en skattemedarbejder kan vurdere de forhold.

 

Stor usikkerhed og betaling med 5 år tilbagevirkende kraft!

Landsskatteretten har dog for nylig faktisk fastslået, at nyudvikling af en it-platform kan være forskning og udvikling, herunder også, hvis den bare forbedrer interne processer. Men den fortolkning har Skattestyrelsen så anket. Og dermed kan der gå adskillige år i retten. Og det skaber usikkerhed, alt imens SKAT bare fortsætter sin helt egen praksis med at kræve tilbagebetaling.

Så kendsgerningen er, at store virksomheder op til beløbsgrænsen har lettere ved at få fradrag for deres forskning og udvikling (F&U), mens startups i dag tilsyneladende har meget svært ved at i praksis at få anerkendt deres softwareudvikling. De kan derfor kun med en vis risiko benytte 130 % fradraget.

SKAT er jo en jaget dyr, især efter udbytteskandalen på 12,7 mia. udbetalte skattekroner. Sådan set forståeligt at Skattestyrelsen gerne vil tjekke, om danske vækstvirksomheder med underskud på urimelig vis har kunnet få udbetalt innovationsværdien hvert år i november. Og nogle har måske også fået forkerte udbetalinger; men som altid er det et fåtal. Ikke desto mindre har Skattestyrelsen udtaget startups til kontrol, på den enkle måde, som vi har hørt det, at de udsender breve med promte krav om tilbagebetaling. Endda med op til fem års tilbagevirkende kraft! Startups har jo ringe likviditet, så de kan se sig nødt til så at dreje nøglen om, og eventuelt starte op igen forfra mødt med den slags. Vi er ved at undersøge hvor mange; men vi er allerede oppe på langt over 20, der er mødt af de her krav.

 

Innovations- og Vækstfonden til grin i SKAT’s dødevandsdal?

Men hvem taber på det? Ja, i hvert fald staten selv. Ikke mindst Innovationsfonden og Vækstfonden, der i over halvdelen af alle tilfælde må formodes at have ydet lån eller kapital. Så det mageløse er, at Forskningsministeriets og Erhvervsministeriets styrelser sidder med fagpersonale, der hjælper og støtter startups med milliarder, hvorefter Skatteministeriets styrelse går ind og reelt kan erklære samme konkurs. Og startups er også sat skakmat, for hvis styrelsen kræver 5 års udbetalinger på måske 5-10 mio. kr. tilbagebetalt, kan virksomheden jo ikke rejse ny kapital. Så enten dør startup af selve kravet eller også af, at den reelt svæver i SKAT’s dødvandsdal. Det er svært at synes godt om den situation!

Tilbagebetalingskravet er en mulig bombe under økosystemet for startups og iværksættere i Danmark. 1.779 danske startups og iværksættere med underskud benyttede i 2020 Skattekreditordningen. Foreløbig er der taget stikprøvekontroller. Skal alle startups igennem, kunne det være en startup parallel til Dybbøl Banke 18. april 1864 med 1.664 døde danske soldater på én dag.

Berlingske Business brugte i går spalte efter spalte på benovet at fortælle, hvor serviceminded Merete Agergaards Skattestyrelse er blevet. De har skam inviteret hele toppen af erhvervslivet på pindemadder og lyttet til dem. Hvis Berlingske kan komme sig over hvidvinen, skulle de til at udfordre styrelsen lidt på med hvilke metoder, styrelsen kradser sine 72 årlige milliarder ind. For bag servicefraserne er vi ved at få indsigt i en helt anden virkelighed, som vi bringer hen over de næste uger.

Jeg er faktisk ikke sikker på, hvor stor en viden eller for den sags skyld handlerum, skatteminister Morten Bødskov egentlig har i sagen. Men han kan dog påvirke Agergaard-systemets praksis ved at erklære, at han anser udvikling  af ny software for innovation fra de virksomheder, som nogle vi skal leve af osv. Det her kan vi i al fald ikke leve med!

 

Hjælp med eksempler

Ved Dybbøl tabte vi til en overlegen hær med bagladegeværer. I dag er det software, der er forsvarets nøgle til at klare sig i krig. Det er nok med at få den slags innovationer anerkendt! Foreløbig kender vi som sagt til over 20 kontrolsager, og i næste uge kommer vi med en konkret David-Goliath case fra en softwarevirksomhed. Den har fået Innobooster og kapital fra offentligt innovationsmiljø, så den har antaget, staten mente den var innovativ. Men det synes SKAT så ikke, så den har siden 2018 ligget i retssag med SKAT om tilbagebetalingskravet!

Har du kendskab til sager? Så meld dem ind til en lille arbejdsgruppe omkring DanBAN/Aktive Ejere på jesper@bootstrapping.dk. Vi garanterer anonymitet, hvis du ønsker det.