Founders’ Agreement

En Founders’ Agreement er formentlig en bootstrappers første vigtige dokument. Det er en aftale mellem stiftere, der stort set svarer til en aktionæraftale. Nogle af elementerne er vesting, fordeling af anparter/aktier, rollefordeling osv.

Læs mere og download dokumentet her.