Obital

Obital udvikler produkter baseret på den hastigt udviklende kommercialiserede eye-tracking teknologi, som allerede findes i moderne smartphones, tablets og computere. Teknologien åbner op for nye interaktionsmetoder, nye typer data og giver vigtigst af alt adgang til helt nye markeder.

Still not a member? You are missing out.

Gain access to analysis, data and tools that gives you and your co-workers important knowledge on startups and the market. Try us out for free for two weeks.

Try Bootstrapping Pro

Already subscribed? Log in here