Sigtryggur Klemenz Hjartar

Sigtryggur Klemenz Hjartar er registreret med sin første erhvervsrolle i et kommanditaktieselskab/partnerselskab i 2017, hvor Sigtryggur i maj blev registreret i bestyrelsen for MCKINSEY & COMPANY DENMARK P/S, som er stiftet d. 30.06.2009. Sigtryggur blev indsat i bestyrelsen sammen med Kim Baroudy, Martin Brygger Møller og Virginia Louise Molino, en post Sigtryggur stadig besidder. Pr. dags dato beskæftiger firmaet op imod 200 ansatte - med Martin Brygger Møller i spidsen som formand for bestyrelsen. Inden da startede Sigtryggur MCKINSEY & COMPANY, DANMARK I/S af typen interessentskab, der er stiftet i 1999 men er lukket i dag.

Still not a member? You are missing out.

Gain access to analysis, data and tools that gives you and your co-workers important knowledge on startups and the market. Try us out for free for two weeks.

Try Bootstrapping Pro

Already subscribed? Log in here