De seks vindere - fra ventre: Best Cross-Border Angel of the Year: Phaedria Marie St. Hilaire, Most Active Angel of the Year: Nicolaj Højer Nielsen, Inspiring Angel of the Year: Kristian Lautrup-Nielsen, Lead Angel of the Year: Claus Hansen, Business Angel of the Year: Jesper Højberg Christensen, Rising Star of the Year: Peter Troensegaard
De seks vindere - fra ventre: Best Cross-Border Angel of the Year: Phaedria Marie St. Hilaire, Most Active Angel of the Year: Nicolaj Højer Nielsen, Inspiring Angel of the Year: Kristian Lautrup-Nielsen, Lead Angel of the Year: Claus Hansen, Business Angel of the Year: Jesper Højberg Christensen, Rising Star of the Year: Peter Troensegaard

Årets Business Angel: Jesper Højberg – samspil, succesfulde exits og stærkt politisk engagement

Jesper Højberg Christensen er netop kåret som årets BA 2024. Selvom valget udfordrer vores ønske om maksimal armslængde, har vi nu - vanen tro - forsøgt alligevel at udfordre med 5 skarpe. Foruden hans engagement for venturemiljøet gennem DanBAN samt DI, Danske Tech Startups, Bootstrapping og mange netværk lægger juryen vægt på hans nylige exits med K-forum og Groupcare, som han begge skabte omkring årtusindeskiftet.

Disclaimer: Som traditionen foreskriver, er det den person, der er kåret til årets Business Angel, som inden for samme uge optræder i et investor-portræt på Bootstrapping.dk. Sidste år var det DanBAN-formand Jesper Jarlbæk, som vi talte med til artiklen Årets Business Angel: Jesper Jarlbæk – Den gyldne vej for spredning i porteføljen.  I  år er det Bootstrappings stifter, Jesper Højberg Christensen, der er valgt, og det udfordrer vores ønske om maksimal armslængde. Men vi har nu forsøgt at udfordre med 5 skarpe alligevel. 

 


 

 

– Tillykke med prisen som årets BA 2024. Hvorfor tror du, det er netop dig, juryen netop har valgt som årets BA? 

 

“Juryen siger mange gode ting, og det er i al fald dejligt at blive hædret af hele netværket af kolleger. Gode exits spiller altid en stor rolle for denne pris. Og jeg har – efter forrige år at få exit til JP/Politiken på Kforum – i år haft en endnu bedre exit på Groupcare solgt til EG-gruppen. 

I øvrigt er begge nogle, jeg har hhv. foundet og co-foundet i dot.com perioden og haft mine udfordringer med, bl.a. måttet være CEO i perioder. Men nogle gange lønner det sig at være vedholdende. Du ville sikkert hellere høre, det var for Bootstrappings position i økosystemet, så lad os sige, det også kan have spillet lidt ind! 

Så har jeg en ret så stor og spredt portefølje af forretninger. Jeg har vel som BA haft 35 direkte investeringer og 13 i fonde. Og selv om porteføljen ligner 25 års rodsammen, er jeg glad for den og samspillet i syndikater og med founders – og i høj grad også med VC’s.”

 

– Du har et stort personligt og politisk engagement. Tror du ikke, det spiller ind?

 

“I DanBAN har jeg fået lov til både at påvirke vores mødeliv, så det forhåbentlig blev mere inddragende og engagerende og formulere både mærkesager og senest DanBANs 12 forslag til iværksættereformen

Jeg oplever, der har været en stigende bevidsthed hos alle BA’er om, at vi også spiller en samfundsrolle og at vores rammevilkår er super vigtige. I DanBAN er vi en demokratisk forening, ikke et privat foretagende, så her er det særlig oplagt. 

Men min vægt har nu de seneste år også meget været på at samle hele økosystemet om nogle dagsordener og cases lige fra ’skatten fra helvede’ og skattekredit til diversitet og grøn omstilling. Aktuelt også at sikre den vækstkapital, der skal til for at bevare scaleups længere i Danmark, hvor EIFO, som jeg var i bestyrelsen af, har en nøglerolle. Vi har et skønt blomsterbed af netværk og foreninger og stemmer – men for politisk gennemslagskraft skal vi stå sammen.”

 

– Når du kigger på de årtier, du har fulgt BA-miljøet, fra det opstod til i dag, hvor det er et fuldt ud professionaliseret miljø med hadskillige fuldtids-engle, der er fundamentale for at sikre lovende, danske startups fremtid, hvad ser du så som det springende punkt i den udvikling?

 

“Der er mange faktorer i det, men lad mig nævne to. Vækstiværksættere – og dermed os der tør tage den svimlende risiko både at starte den type forretning og investere i  samme – er helt anderledes værdsatte i dag. Også blandt erhvervspolitikere, hvor nogle nu endda ved hvad skalering er! 

Og så har vi, hvad jeg selv bruger meget tid på, udformet uddannelsesprogrammer og erfaringscirkler, der har højnet feltet enormt. I dag starter en BA’er på et helt andet niveau, end da vi andre famlede os frem med investeringer for 25 år siden. Jeg gjorde i hvert fald, og nøj hvor var der dyre lærepenge dengang. Også selv om jeg selv havde stiftet og set adskillige af mine tech startups, som e-psyk.dk og hvad de nu hed, gå ned.”

 

– Hvad betyder det at være en god business angel? Hvad skal man besidde foruden kapital? Og hvad samler business angels?

 

“Flere ting: Man skal selv have et iværksættergen og nysgerrighed på innovative teknologier. Elske at se founders, og ikke bare egne børnebørn, udvikle sig. Kunne acceptere at alt er i spil og intet er corporat-sikkert. Og forstå at støtte uden at blande sig i detaljer. Alt det kan faktisk være udfordrende – i al fald for mig! 

Så er jeg lidt optaget af, at identiteten ikke bare handler om pitchevents og investering. Vi skal i netværkene spejle, at vi er hele mennesker, ofte med søgen efter en ny identitet efter egen erhvervssucces.  Altså også være en slags klubber, ligesom vi er på mit fodboldhold for hinanden. Her oplever jeg så, vi har en stor udfordring med at inkludere og skabe rum for underrepræsenterede – fra unge nordjyder til aktive kvinder på sydhavsøerne.” 

 

 

– Hvordan undgår BA-miljøet at ende som skraldespand for VC´s? Kan kvalificerede BA-investeringer reelt give et godt afkast, som forholdene er i dag?

 

“Der er ikke en modsætning. VC´s, også de tidlige som fx Antler og PreSeed og acceleratorerne, ser gerne BA’er gå ind eller gå med. Det er en af de fede udviklinger i min tid, at der ikke er et konkurrenceforhold – i øvrigt heller ikke længere mellem engle. Alle syndikerer på hvert niveau og på tværs af BA, VC, familiekontorer osv. 

Hvis du enten har dyb domæneviden eller nok spredning kan du sagtens få et fint afkast. Men netop det, at du selv er aktiv, og der ingen garantier er, det er for mig meget af charmen. Jeg bliver aldrig kuponklipper!”

 

 

– Hvad er de vigtigste komponenter i at udvikle et stærkt dansk venturemiljø, hvor alle fra iværksættere til universiteter til politikere til venturefonde/business angels spiller hinanden gode?

 

“Vi har dygtige talenter og forskere. Vi gør efterhånden ganske meget for, at nogle også bliver founders. Og når jeg ser på de 30 founders omkring serie A, jeg har netværk for, er de bare super ambitiøse og dygtige. Så meget tegner godt i økosystemet. Vi har bare for meget bøvl og unødig regulering fra foodtech til greentech. Men frem for alt lever vi med et paradoks: Vi har gjort lønmodtagerne til medarbejdere af kæmpe pensionsfonde – men vi har vi slet ikke forstået at demokratisere og gøre noget særligt for de tidlige højrisiko investeringer i fremtidens virksomheder.  

Vi – herunder skattesystemet – er så angste for, at alt ikke er lige og retfærdigt. Men vi er nødt til at prioritere det her risikofelt, hvis vi vil være en iværksætternation. 

Ellers må vi leve med det, jeg har kaldt ’Udvandringens dal’ og ende som rent innovationslaboratorium for større markeder. Det kan både founders og tidlige investorer leve med. Men kan Danmark?”