Danske startups rykker udvikling til udlandet, fordi de ikke kan få nok talent til Danmark Foto: Gettyimages

Talentmangel tvinger startups ud af Danmark

Danske tech-startups har akut mangel på talent. En rundspørge blandt 21 startups viser, det koster vækst og danske arbejdspladser, da virksomhederne må outsource udviklingsarbejde og i sidste ende rykke ud af landet for at få adgang til de vigtige talenter.

Danske startups mister vækst, og Danmark bløder arbejdspladser, skatteindtægter og viden, fordi iværksætterselskaberne ikke kan hyre nok kompetente medarbejdere til at realisere potentialerne.

En rundspørge, som Bootstrapping har foretaget i samarbejde med CPHFTW blandt 21 danske tech-startups i vækstfasen, viser, at 95 pct. af de adspurgte selskaber forventer at ansætte nye, udenlandske medarbejdere inden for det næste halve år. 

Tryk på billedet for at se det i en større version

Det er først og fremmest kompetente folk inden for softwareudvikling, der er efterspørgsel på. Cirka 75 pct. af de adspurgte virksomheder svarer, at de mangler kompetencer på det område. Og selv om de tekniske universiteter i Danmark bliver fremhævet af flere startups som værende af meget høj kvalitet, kan de danske udbud af kompetencer slet ikke følge med efterspørgslen.

Nødvendigt at se uden for Danmark

Samtidig er det en del af de fleste startups DNA at være internationale. Seks ud af de adspurgte startups ser således altid uden for Danmarks grænser, når de ansætter nye folk. Fire erklærer, at de ofte ser ud, og kun en enkelt af de adspurgte startups siger, at de udelukkende rekrutterer indenfor Danmarks grænser.

”Vigtigt emne, I tager op. For det er præcis årsagen til, at vi har rykket al tech-udvikling til Asien,” lyder det således fra Alexander Brix, der er Co-Founder og Chief Operating Officer hos Accordium.

Tryk på billedet for at se det i en større version

Samme toner lyder fra en række andre startups:

”På tech og udvikling er der ikke nok medarbejdere at få. Konkurrencen er hård. Jeg hører om mange, der aldrig får deres idé i gang, og om scaleups, der er nødt til at rykke ud, fordi der mangler tekniske kompetencer. Jeg anerkender, at regeringen gør noget for at understøtte startups. Men det er slet ikke nok,” siger Aja Guldhammer Henderson, der er adm. direktør i Reshopper.

”Nu ansætter vi i udlandet. Vi kan ikke løfte den opgave, der ligger i at hente ressourcer ind udefra. – Mikael Nilsson, adm. direktør November First.

Hos fintech-startup November First er adm. direktør Mikael Nilsson netop i gang med at outsource udviklingsarbejde. Ikke fordi det er det mest optimale for virksomheden, der hellere ville have haft de nye kolleger i Danmark tæt på selskabet. Men fordi det er her, kompetencerne er. Læs også ”Nu skaber vi jobs uden for Danmark”

 

“Nu sker det for os som med så mange andre fintech-selskaber, at vi søger ud,” siger Mikael Nilsson, adm. direktør i November First.

”Nu ansætter vi i udlandet. Vi kan ikke løfte den opgave, der ligger i at hente ressourcer ind udefra. Vi magter ikke den mølle, man skal igennem for at få dem til Danmark. Jeg ville hellere have de to til at sidde her hos os, men nu sker det for os som med så mange andre fintech-selskaber, at vi søger ud. Og man kan frygte, at hvis man får en international investor i ejerkredsen, ender man med blot at efterlade en lille salgsafdeling i Danmark,” siger Mikael Nilsson.

Vokser ud over danske talenter

Ræsonnementet er enkelt. Når det bliver for dyrt og for besværligt for den enkelte startup at ansætte i Danmark, så koster det vækst. Det fører til outsourcing af udviklingsopgaver og i sidste ende til, at virksomheden må rykke ud.

Tryk på billedet for at se det i en større version

Den mest sandsynlige konsekvens af, at der ikke er adgang til de nødvendige medarbejdere i Danmark, er ifølge flest startups, at virksomheden bliver nødt til at outsource udviklingsarbejde. Det mener fem af de adspurgte startups. Endnu flere mener, at virksomheden taber vækst. Tre startups mener, det betyder, at de bliver nødt til at rykke helt ud af Danmark, hvis de skal realisere deres vækstpotentialer.

Det begrænser din vækst, når du ikke kan få de mennesker, du skal bruge.  – Aja Guldhammer Henderson, Reshopper

”Der er en stor udfordring på tech-området især inden for frontend og backend. Det er virkelig ærgerligt, for det begrænser din vækst, når du ikke kan få de mennesker, du skal bruge,” siger Aja Guldhammer Henderson fra Reshopper, der selv har ledt efter en udvikler et stykke tid.

”Vi kommer helt sikkert til at ansætte flere. De fleste danske startups vokser ud over det tekniske talent, der er i Danmark. I andre fagområder har vi ikke problemer. Men det er et problem, at danske startups kunne rykke hurtigere, hvis de havde adgang til mere teknisk talent,” fortsætter hun.

“De fleste danske startups vokser ud over det tekniske talent, der er i Danmark. Det er et problem, at danske startups kunne rykke hurtigere, hvis de havde adgang til mere teknisk talent,” siger Aja Guldhammer Henderson, adm. direktør i Reshopper.

HR for startups

Virksomhederne nævner, at der er udfordringer både med at finde talenterne, at få dem til at flytte til Danmark, at skaffe visum, bolig og lignende praktiske opgaver. Og når talenterne er der, er det en udfordring at holde på dem og ikke tabe dem til de store virksomheder eller vækstvirksomheder, der kan betale mere, og som er mere stabile.

Også skattetrykket og udfordringer med at finde job til medrejsende ægtefæller er en udfordring.

Vi skal hjælpe med opholdstilladelse, CPR-nummer, danskkursus og lejlighed. Det er meget arbejde, som ikke er relevant for forretningen, for at få dem med – Mikael Nilsson, November First

På mange måder de samme udfordringer, som store virksomheder har, når udenlandske medarbejdere skal til Danmark. Men modsat de store selskaber så har startups ikke HR-afdelinger til at håndtere arbejdet.

”Vi skal hjælpe med opholdstilladelse, CPR-nummer, danskkursus og lejlighed. Det er meget arbejde, som ikke er relevant for forretningen, for at få dem med,” siger Mikael Nilsson fra November First.

Forskerordning for startups

Selskaberne har selv en række forslag til, hvad der kan gøre det lettere at få de medarbejdere ind, der er akut behov for:

På den lange bane skal der skrues op for uddannelsen af danske tech-talenter, og regeringens nye teknologipagt falder her i god jord. Men den hjælper ikke her og nu.

Der er behov for, at det bliver lettere og mere attraktivt for udlændinge at komme hertil. Og så skal det være mere attraktivt at tiltrække og aflønne med medarbejderaktier, end det er i dag.

Også en forskerordning for startups bliver nævnt som et tiltag, der kan gøre en positiv forskel:

”Man kan gøre meget mere, end vi har set hidtil, for at skabe skattemæssige gulerødder for at tiltrække talenter. F.eks. en lavere skat de første tre år, ” foreslår Mikael Nilsson fra November First.