Rollemodeller for alle #6 – Hans Henrik Beck, Nordisk Managing Partner for Bain & Company

”I Bain har vi erkendt problemet. Vi har også erkendt betydningen af at få løst problemet, for vi tror grundlæggende på, at inklusion og diversitet er to af de vigtigste drivere for både innovation, men i virkeligheden også for fred og samhørighed.”

Der findes ingen ”silver bullet”

For Nordisk Managing Partner Hans Henrik Beck hænger diversitet og inklusion tæt sammen, for diversitet i en virksomhed forudsætter grundlæggende, at man inkluderer andre mennesker med et åbent sind. Men de gode intentioner er ikke altid nok hos konsulenthuset Bain & Company, hvor kvinderne ikke i samme grad som mændene når til mellemleder- eller partnerniveau. Ofte sker frafaldet i de år, hvor børn fylder meget, og derfor tilbydes medarbejdere en flexmodel efter endt barsel. Den betyder, at de arbejder 80 procent for 90 procent løn, og derved skabes en fleksibilitet tilpasset individuelle behov. Og netop individualisering er vigtigt for Hans Henrik Beck, for det er det, de unge generationer efterspørger. Men man skal samtidig heller ikke være naiv og tro, at fordi en flexmodel passer til én medarbejder, så passer den til alle medarbejdere. På den måde er der ingen ”silver bullet” til at løse diversitetsudfordringen.