Replik fra Happy Helper: “brugerne får noget, de ikke kan få i den sorte rengøring”

Bootstrapping vurderede tirsdag Upside og Downside ved rengøringsplatformen Happy Helper, som er på vej til børsnotering. Vi har givet Happy Helper mulighed for at svare tilbage.

Bootstrappings nye format Upside/Downside ser på, hvad der taler for og imod et startups succes. Senest i rækken var Happy Helper, som vi efterfølgende har givet mulighed for at svare på kritikken fra Bootstrappings Timme Bisgaard Munk. Her er deres svar.

Bisgaard: Danskerne skal overbevises om, at Happy Helper er bedre end sort arbejde. Det kræver massiv markedsføring eller effektiv ”word of mouth”

Det smukke ved Happy Helpers platform er netop, at brugerne får noget, de ikke kan få i den sorte rengøring. I Happy har vi udviklet markedets første forsikring, så brugerne netop får noget på platformen, som de ikke kan få i den sorte økonomi.

I en Userneeds analyse oplyser 61% af de adspurgte, at de endnu ikke får hjælp til privat rengøring, men gerne vil have det. Størsteparten af dem peger på manglende tryghed og sorte penge som årsagen til den manglede hjælp.

Bisgaard: Happy Helper er i et low margin-segment i modsætning til andre platforme, som f.eks. Worksome, der i højere grad beskæftiger akademisk arbejdskraft. Worksomes pivotering mod it-konsulenter er et kritisk markedssignal, som burde bekymre Happy Helper-investorer. Har de fundet low margin-markedet for uattraktivt?

Ikke alt, der glimter i solen, er guld. Det er rigtigt, at man tjener mere som it-specialist end ved rengøring. Men det giver ikke automatisk en højere margin til formidlingsplatformen. Den ligning er lidt mere sammensat.

Ligningen skal også tage højde for mængde, og med al respekt for vores venner i Worksome, så er der betydelig flere mennesker, der har brug for rengøring end akademisk arbejdskraft. Samtidig skal vi tage højde for customer acquisition cost, og endnu engang med respekt for vores venner i Worksome, så er den betydeligt lavere hos os end i formidling af opgaver til specialister på tværs af brancher.

Bisgaard: Rengøring kan bedst svare sig, hvis der er tale om “repeat business”. Der er risiko for, at kunde og rengører går uden om Happy Helper, når de har fundet ind i en fast relation. Altså, at Happy Helper blot bliver en fasespecifik mellemmand, som bliver taget ud af relationen igen.

Man kunne umiddelbart frygte, at booker og helper går uden om platformen, når der opstår en fast relation mellem parterne. Men der er bare ikke noget data, der underbygger den frygt. 92% af de formidlede rengøringer bliver udført på en abonnementsordning.

Bisgaard: De fleste platformsvirksomheder kommer aldrig op at flyve på grund af det såkaldte “hønen og ægget”-problem. Altså, ingen rengøringskunder, fordi ingen rengøringsassistent og modsat. Få lykkes med at få platforme til at rulle og vokse som en snebold, fordi hverken udbud eller efterspørgsel bliver skabt i tilstrækkelig grad.

Med håndteringen af foreløbigt 50.000 rengøringer befinder vi os ikke længere i en testfase, hvor vi skal se om vingerne kan bære, vi er derimod lettet.

Bisgaard: Problemet for Happy Helper er, at kritiske aktører i feltet såsom rengøringsassistenter, rengøringsfirmaer og fagforeninger IKKE nødvendigvis ønsker en ny mellemmand på markedet, som alt andet lige vil tage noget værdi ud af værdikæden.

Størstedelen af privat rengøring er blevet formidlet på opslagstavler langt væk fra skattefar, fagbevægelse og firmaer – gå en tur ned på det lokale bibliotek eller kig på opslagstavlen i supermarkedet. En omstændighed, som Bisgaard ganske korrekt nævner i starten af artiklen, men åbenbart har glemt senere.

Happy Helper konkurrerer ikke med det lokale rengøringsfirma. De har tabt den private rengøring til den sorte økonomi for mange år siden. Vi konkurrerer med den sorte økonomi og formidlingen på opslagstavler.

Bisgaard: Mange platformsvirksomheder går simpelthen ned på kompleksiteten og transaktionsomkostningerne ved at drive en tosidet forretningsmodel. Spørgsmålet er, om Happy Helper kan løfte den opgave. For det er en kæmpe opgave at bygge en organisation og omfattende udbud/efterspørgsel på en ny digital platform.

Her kan vi ikke være andet end enige. En vurdering af en konkret platform bør derfor undersøge teknologien bag og ikke blot komme med på generelle betragtninger om platforme som sådan.

I Happy Helper har vi bygget en platform fra grunden, med fuld automatisering af betalings- og bestillingsflow.

Bisgaard: Det kan blive svært at rekruttere arbejdskraft, hvis ledigheden falder yderligere.

Det er jo principielt set svært at påstå, at det vil blive nemmere at rekruttere arbejdskraft, hvis der bliver mindre af den.

Ledigheden er allerede lav, men vi oplever ikke noget mærkbart fald i tilstrømningen til platformen. Samtidig vil der altid være studerende, og mennesker på vej ind på arbejdsmarkedet med beskedne kvalifikationer, der vil se fleksibiliteten og forsikringen hos Happy Helper som en mulighed.

Bisgaard: Der er ikke høje entry-barrierer, så andre kan hurtigt komme til fadet.

Bisgaard bliver ganske enkelt nødt til at bestemme sig, når han vil udpege downside. Han kan ganske enkelt ikke først pege på, at kompleksiteten og transaktionsomkostningerne er en kæmpe udfordring og downside – og samtidig hævde, at der ikke er høje entry-barrierer og at andre derfor hurtigt kan komme til fadet.

Bisgaard: Hvis håndværkerfradraget forsvinder, vil en del af markedet også forsvinde.

Tja, bum bum, som Niels Helveg Petersen engang sagde. Håndværkerfradraget har en betydning, ligesom forsikring har det. Vi beskæftiger os ikke med fremtidsforskning og vil derfor ikke spå om ordningens levetid, men blot påpege, at den efter forlængelser nu er gjort permanent.  

Bisgaard: Fagbevægelsen kan begynde at stille krav til organisering og aflønning. Happy Helper kan blive ramt af ”Uber-effekten”, hvis man først kommer i unåde.

Gennem platformen skaber vi rammer og taler for regulering, hvor der tidligere ingen var, hvorimod Uber opererede inden for et andet marked og med en anden tilgang.

Vi har siden vores start været i dialog med fagbevægelsen og alle andre relevante parter. Vi har inviteret dem med i en undersøgelse af brugernes oplevelser på platformen og er åben for løsninger, hvor der måtte være behov for det.

Bisgaard: Bemærk også, at dette marked er et winner-takes-all-marked pga. netværkseffekternes betydning, hvor kun én markedsleder vil vinde kategorien. Bliver det Happy Helper? Tro på det!

Det gør vi!

Afslutningsvis vil vi gerne supplere Bisgaards litteraturliste. Enhver, der seriøst overvejer aktiekøb bør selvfølgelig læse selskabets prospekt, når det offentliggøres i april.

Redaktionens note: Hvis man gerne vil høre mere og stille spørgsmål til Happy Helper, kan man dukke op til InvestorDagen 22. marts på Radisson Blu i København, hvor holdet bag rengøringsplatformen vil give en præsentation.

Happy Helper oplyser også, at man, hvis man gerne vil modtage prospektet, kan sende en mail til mp@happyhelper.dk