Niels Fibæk Jensen og Emil Stigsgaard Fuglsang connect pensionsavings to the UN Sustainable Development Goals with their fintech-startup Penstable. Foto: A. M. Kjemtrup Photography

Penstable: Pensionsmidler kan indfri Verdensmål

Pension er meget mere end afkast og opsparing til en fjern fremtid. Pengene kan undervejs mod alderdommen forandre verden til det bedre, lyder visionen fra fintech-startup Penstable.

Fintech-virksomheden Penstable startede sin rejse med en vision meget langt fra et egentligt produkt. CEO i Penstable Niels Fibæk Jensen sad i FN i New York, hvor han som en del af den danske FN-mission var med i udformningen af og forhandlingerne om FN’s Verdensmål, som er de 17 ambitiøse mål verden har vedtaget for at sikre planeten og menneskeheden en mere bæredygtig udvikling frem mod 2030.

Men det kræver kapital at skabe radikale forandringer og omstilling mod en mere bæredygtig fremtid. Og skal FN’s Verdensmål indfries, er pensionsmilliarderne et rigtig godt sted at starte.

Sådan lød rationalet fra Niels Fibæk Jensen, der troede så meget på, at han kunne gøre en større forskel for verden ved at starte sin egen virksomhed end at fortsætte karrieren i FN, at han sagde farvel til New York.

Vælger de bedste til

Hjemme i Danmark tog ideen form. Sammen med partneren Emil Stigsgaard Fuglsang, der kommer fra ReD Associates, blev markedsbehovet undersøgt for en pensionsløsning, der gør det muligt at investere bæredygtigt. Screeningsmetodikken hos Penstable går videre end blot at eksludere virksomheder, der åbenlyst belaster planeten og mennesker ved deres eksistens; den vælger også selskaber til, der aktivt gør en positiv forskel.

”Vi har en datadrevet tilgang. Det betyder, vi kan sætte barren betydeligt højere end standarden, der f.eks. fravælger investeringer i tobak, alkohol eller selskaber, som benytter børnearbejde. Vi udvælger aktivt selskaber, der gør en forskel i forhold til ligestilling, sundhed, miljø og klima,” fortæller Niels Fibæk Jensen.

Klar til vækst

Penstable er på visit i København midt i et acceleratorforløb i Amsterdam, som Startupbootcamp står bag. Forløbet slutter til februar, og så rykker teamet bag tilbage til København.

Selskabet er klar til at gå på markedet inden for det første halve år af 2018, og planen er, at det skal ske i Danmark med en dansk pensionspartner og i Holland med en ditto pensionskasse her. Og her fra ligger verden åben.

Planen er at rejse kapital i en seed-runde til sommer. Hidtil har midler fra InnoFounder og fra EU’s klimainnovationsinitiativ  Climate-KIC båret Penstable gennem den første tid.

”Vi er så langt nu, at vi er forbi en pre-seed-runde. Vi har snart et produkt og skal derfor bruge midler til at skalere,” fortæller Emil Stigsgaard Fuglsang.

Opsparing til en bedre verden

Bagud ligger nu oceaner af tid brugt på markedsanalyse og dechifrering af feedback fra kommende brugere af Penstables løsning. Med FN’s Verdensmål som pejlemærke, henvender Penstable sig til de forbrugere, der hver dag træffer bevidste valg i hverdagen for at agere bæredygtigt.

Når det kommer til opsparing til vores alderdom, så er der ikke noget bæredygtigt alternativ. Det er et paradoks, som vores målgruppe harmes over

”Vi sorterer vores affald, køber økologi, spiser mindre kød og træffer hver dag en masse valg af etiske årsager. Men når det kommer til opsparing til vores alderdom, så er der ikke noget bæredygtigt alternativ. Det er et paradoks, som ni ud af ti i vores målgruppe harmes over,” siger Emil Stigsgaard Fuglsang.

Mere end afkast

Resultatet er blevet til en digital tjeneste funderet i ansvarlige investeringer med en ambitiøs screeningsmetodik, og hvor den digitale brugeroplevelse samtidig er topprioritet. Penstables brugere vil kunne følge, hvilken påvirkning deres investerede pensionsmidler har og læse artikler om resultaterne. For det vil gøre det både vedkommende og nærværende for de unge opsparer mellem 25 og 39 år, hvilke er Penstables primære målgruppe.

”Vi vil gerne være med til at ændre hele debatten om, hvordan vi sparer op til vores fremtid, og bringe et pensionsprodukt på markedet, der handler om mere end afkast og service” siger Niels Fibæk Jensen.

Afkast følger de bæredygtige

På spørgsmålet, om hvorvidt den etablerede branche er klar til at teame op med en ny aktør, der ikke har afkast som eneste succeskriterie, falder svaret prompte:

”Vi er flere gange blevet mødt af det dogme blandt kapitalforvaltere, at afkastet bliver ringere af at screene efter bæredygtighed. Det er simpelthen ikke rigtigt længere,” siger Emil Stigsgaard Fuglsang og henviser til bl.a. analyser fra Morgan Stanley og Harvard Business Review.

Folkene bag Penstable oplever dog stadig, at der er mere medvind til agendaen om bæredygtige investeringer i Holland og Sverige end herhjemme. Men over hele kloden er der de seneste to år kommet så mange etiske og bæredygtige investeringsprodukter på markedet, at der globalt er et helt andet åbent vindue for området end tidligere.

Ifølge Penstable, fordi det nu er teknisk muligt at koble komplicerede pensionsordninger til brug i en fjern fremtid med bæredygtighed.

”Det er da et paradoks, at de pensionskasser, vi sparer op i til vores egen fremtid, er med til at erodere planeten med vores penge. Vi vil bygge en forretning, samtidig med vi forandrer samfundet,” supplerer Niels Fibæk Jensen.