"Skatten kan vi ikke rigtig rykke ved. Så det er nogle andre ting, der skal pilles ved, hvis det skal være mere attraktivt at investere i aktier i Danmark" Administrerende direktør i NPinvestor Jan F. Andersen. Foto: privat.

NPinvestors vej til børsen blev uventet hård, men direktøren har ikke fortrudt

Danske NPinvestor.com blev onsdag én af de få virksomheder, der blev noteret på Københavns lille børs First North. Hvis flere danske startups skal gå samme vej som NPinvestor, må de bærende finansielle aktører i det danske samfund melde sig ind i kampen og påtage sig et ansvar, mener direktøren bag.

Det danske fintech-selskab NPinvestor fik i januar sin debut på den lille danske børs First North efter et tidligere mislykket forsøg og en udsættelse. Men onsdag den 17. januar lykkedes det endelig.

Den første handelsdag blev imidlertid en rutsjebanetur med kun én retning – ned. Virksomheden faldt hele 26 procent.

En overset mulighed

Børsnoteringen skaffede imidlertid virksomheden 17,6 millioner kroner, og administrerende direktør i NPinvestor.com Jan F. Andersen er tilfreds med starten. Han kan ikke forstå, at danske startups er så forbeholdne over for at gå på børsen, som det har vist sig de senere år. Han mener, de går glip af en oplagt kapitalmulighed, og det på ingen måde bør afskrække ’de mange dygtige og energiske startups’.

“Der er fordele og ulemper som med alt andet, men det er en god måde at rejse penge til en mindre virksomhed, hvis man har klare vækstmål og ikke vil afgive for meget indflydelse til en venturefond eller nogle få business angels,” siger Jan F. Andersen.

I 2017 gik kun to nynoterede virksomheder på den lille børs First North i Danmark, og i alt 15 er nu på. Sverige har hele 300 noteringer på deres tilsvarende minibørs.

Huller i maskineriet

Selvom NPinvestor.com er glade for at være på First North, burde noteringen være gået langt mere gnidningsfrit. En regnefejl i Nordea førte til en udsættelse af noteringen ultimo november, og først i andet forsøg lykkedes det.

Siden åbningen har NPinvestor.com dog vundet det tabte tilbage, og aktien er siden åbningsdagen handlet flittigt. Den handles i skrivende stund til 16,1 kroner over for udbudsprisen på 17 kroner.

Jan Andersen mener, at både NPinvestor.com og deres samarbejdspartnere har begået fejl i arbejdet op til børsnoteringen. Fejl, som han mener, virksomheden har lært meget af, og som han gerne vil dele med andre. Han mener dog, at NPinvestor på nogle punkter har været i en situation uden fortilfælde, og det kan ikke overføres 1-til-1 til andre, der gerne vil på børsen.

”Det må man ikke lade sig afskrække af – tværtimod viste forløbet, at selvom vi var i 2 x 12 hårde omgange, så nåede vi i mål alligevel, siger Jan F. Andersen.

Administrerende direktør i NPinvestor Jan F. Andersen.

Selvom NPinvestor har haft nogle store problemer i forbindelse med noteringen, ville Jan F. Andersen ikke have gjort det anderledes.

“For nogle virksomheder kan det jo sagtens give mening at tage en venturefond eller business angels ind, men det er også meget indflydelse, du risikerer at afgive. Man kan risikere at blive helt udvandet, hvis du får én stor investor ind i din virksomhed. Især hvis det er på et tidligt tidspunkt. Og dér valgte vi som en lille virksomhed, at vi gerne ville gå børsvejen,” siger direktøren.

Derfor valgte NPinvestor.com Danmark

Sverige har en langt mere aktiv aktiekultur end Danmark, og erhvervsminister Brian Mikkelsen har også hentet folk fra svenske AktieTorget til Danmark, så de kan bidrage til udviklingen af en stærkere dansk aktiekultur.

Det bifalder Jan F. Andersen, men NPinvestor.com kunne vel lige så godt have valgt en svensk børs, som har mere erfaring med notering af mindre virksomheder og et større finansielt ”økosystem”. Den mulighed undersøgte NPinvestor.com, men de valgte dog Nasdaq First North i København i sidste ende.

“Vi kunne sagtens have valgt Sverige også, men vi valgte efter mange overvejelser, at Danmark gav bedre mening for os. I Sverige er der en bedre og mere moden aktiekultur, og der er langt flere penge. Men man risikerer også at drukne, fordi der er så mange børsnoteringer,” siger Jan F. Andersen.

Børsnotering perfekt for små vækstvirksomheder

NPinvestor.com laver trading software til børshandel, trading-platformen Straticator, og derfor er en del af målgruppens potentielle kunder at finde blandt investorer, som i forvejen investerer i børsnoterede selskaber.

Derfor giver det en ekstra bonus at eksponere NPinvestor.com på børsen frem for at hive en privat investor ind. Det, er Jan F. Andersen klar over, er ret unikt for NPinvestor.com, men han mener, det er en misforståelse hos mange startups og ejere af vækstvirksomheder, når de ikke tør se mod børsmarkedet.

Han ser mange flere fordele end ulemper.

”Det giver bl.a. en professionalisering af selskabets operation, idet man i højere grad åbner sig mod omverdenen, som stiller legitime krav, og man bliver nødt til at arbejde med kommercielle aspekter – såvel ens styrker som svagheder – fra kommunikationen med markedet til produkter og konkurrence. At gå på en minibørs som Nasdaq First North er perfekt til små virksomheder, som netop har vækst på agendaen – der er en større risiko for investorerne, men håbet er også at komme med på en vækstcase”, siger Jan F. Andersen og fortsætter:

”Man skal huske, at når man er børsnoteret, har man automatisk også startet en rejse, hvor det er normalt, at der undervejs kan gennemføres nye kapitaltilførsler fra markedet, så selskabet kan ekspandere – at blive børsnoteret har ikke til formål at blive en exit i sig selv,” siger han.

“Skatten kan vi ikke rigtig rykke ved”

For Jan F. Andersen er der ingen tvivl om, at Danmark ville se flere børsnoteringer af små virksomheder, hvis rammevilkårene var mere incitamentsstyrede og professionelle, men han mener, at deciderede skattesænkninger som mål til flere børsnoteringer er urealistiske i det nuværende politiske klima. Derfor bør man gå en anden vej, indtil det måske ændres på grund af ’internationalt pres eller indtil nogen i dette land kommer til fornuft’, som han formulerer det.

NPinvestor.com har bl.a. oplevet, at Vækstfonden er en af de aktører, som har vist en stor lydhørhed, i forhold til hvordan NPinvestor.com og lignende virksomheder bedst kan opnå optimal vækst ved at vælge børsvejen, og Vækstfonden har da også vist vilje til at være en aktiv spiller på området.

“Skatten kan vi ikke rigtig rykke ved. Så det er nogle andre ting, der skal pilles ved, hvis det skal være mere attraktivt at investere i aktier i Danmark. For eksempel skal man sætte sin lid til, at institutionelle investorer som Vækstfonden og investeringsfonde i samme ”klynge” – og dermed helt eller delvist staten sammen med større professionelle investorer – vil skyde langt mere risikovillig kapital i små virksomheder – og i højere frekvens,” siger Jan Andersen.

Aktiesparekonto “forslår som en skrædder i Helvede”

Han ser store strukturelle forhindringer for, at Danmark skal indhente Sverige og få noteringer af startups i samme omfang. Regeringens initiativ om en aktiesparekonto roser han, selvom han mener, den kun “forslår som en skrædder i helvede”.

”Det er de små skridts politik. Det er realpolitisk sikkert den eneste pragmatiske vej, som kan dyrkes under omstændighederne, men det bliver måske hæmmet unødvendigt med stor risiko for administrativt bøvl og endnu et skatteregime for investorer at arbejde med. Et skridt frem og 2-3 tilbage,” siger Jan F. Andersen.

Det er imidlertid ikke kun regeringen og det institutionelle investorer, der skal skrue op for ambitionerne. Én af de største forhindringer for, at børsnoteringer bliver en folkesport i Danmark er ifølge Jan F. Andersen bankerne.

Bankerne skal presses til at tage ansvar

“Bankerne må tage såvel et fagligt ansvar som et samfundsansvar. Det er simpelthen for svært og indviklet at tegne aktier ved børsnoteringer for den almindelige investor, som det er i dag, fordi netbankernes forskellige investeringsplatforme ikke er brugervenlige til børsnoteringer. Der er ingen koordineret automatik mellem bankerne undervejs i et udbud, så selskabet ved ikke, hvor det står før måske sidste dag, og så er der desværre en ret begrænset interesse hos bankerne,” siger Jan F. Andersen.

Det skyldes ifølge Jan F. Andersen, at de ikke tjener store penge i forhold til kunderne, som tegner aktier, og derfor får noteringer ikke den opmærksomhed eller distribution, de fortjener.

Så der mangler simpelthen rådgivning og rammer for, at aktiekulturen kan udvikle sig med bankerne som drivkraft. NPinvestor-direktøren mener, at der er behov for et politisk pres, for at bankerne kan drive en forandring.

”Bankerne bør fra politisk hold blive presset til at påtage sig deres samfundsansvar og rolle. Især efter finanskrisen, hvor det er mere end svært at opnå risikovillig kapital hos en bank, samtidig med at de lovgivningsmæssigt er sikret en beskyttet position som finansiel infrastruktur og aktør, burde det ikke være for meget forlangt, at bankerne involverede sig konstruktivt ved at sørge for distribution ved børsnoteringer, siger Jan F. Andersen og fortsætter:

”Det ville gøre en kæmpe forskel. Det er immervæk hver gang, der er økonomiske problemer, at staten kommer bankerne til undsætning i tykt og tyndt. Børsnoteringer giver et fantastisk samfundsmæssigt afkast i form af arbejdspladser, øget konkurrence og dermed transparens til glæde for kunderne, vækstvirksomheder som fyrtårne, alle vi andre kan pejle efter, og som viser vejen frem og på den måde skaber langsigtet værdi for Danmark.”

FAKTA:

NPinvestor.com er det børsnoterede moderselskab i koncernen og er bl.a. kendt i investorkredse via sit datterselskab – finansmediet og internetportalen NPinvestor.dk, som  er stiftet i 1996. Hovedparten af pengene fra de solgte aktier skal bruges på at kapitalisere eget fondsmæglerselskab, så selskabet kan oprette egne kunder samt kommercialisere og internationalisere forretningen inden for online trading med trading-platformen Straticator, hvor specialet er ”copy-trading” og ”algo-trading”.