Danske startups er dybt afhængige af dygtig udenlandsk arbejdskraft. Her er fire ud af ni nationaliteter repræsenteret i November First. Fra venstre: Oscar Caceres fra Chile, Rogerio Senna fra Brasilien, Mikael Nilsson fra Danmark og Gian Piero Bandieramonte fra Venezuela. Foto: November First

November First: ”Nu skaber vi jobs uden for Danmark”

Fintech-startup November First har skabt 15 danske arbejdspladser. Men det tager for lang tid og er for besværligt til, at det lille selskab kan gøre det igen og igen, så nu flytter de en del af udviklingsarbejdet til Indien.

”Vi mangler medarbejdere, og behovet bliver kun større i 2018.”

Ordene kommer fra Mikael Nilsson, der er adm. direktør i fintech-startup November First og et klassisk eksempel på, at væksten i de danske startups går hurtigere, end de nye selskaber kan nå at finde talentet herhjemme til at realisere mulighederne.

Han er stolt af de 15 jobs, November First hidtil har skabt i København. Og egentlig så han helst, at væksten i arbejdspladser fortsatte på dansk jord. Men efter selskabet med succes har fået to stærke udviklere med om bord fra henholdsvis Brasilien og Venezuela, er han så træt af besværet og tiden, der går fra forretningen, når udenlandske talenter skal til Danmark, at han nu opretter de første to jobs i Indien.

”Vi kan ikke løfte opgaven, der ligger i at hente ressourcer ind fra udlandet. Vi magter ikke endnu en tur i den mølle, så nu går vi i outsourcingsporet og lægger udviklingen uden for Danmark. Jeg ville helst have haft de to tæt på os her i København. Men når man ikke kan rekruttere effektivt her, og samtidig som fintech-virksomhed skal betale ekstra skat på lønninger, så er det svært at argumentere imod, at man skal flytte ud,” siger Mikael Nilsson og henviser til den lønsumspligt, fintech-selskaber skal betale oven i lønnen, fordi finansielle virksomheders ydelser ikke er fuldt momsbelagte.

“Nu sker det for os som med så mange andre fintech-selskaber, at vi søger ud,” siger Mikael Nilsson, adm. direktør i November First.

Onboarding trækker tænder ud

Lige som de øvrige tech-startups, der medvirker i Bootstrapping og CPHFTW’s undersøgelse af talentudfordringen i danske startups, så er det i videst udstrækning de digitale talenter, der er udfordringen for November First. De medarbejdere, der kan kode og udvikle teknologien.

I samarbejde med Copenhagen Capacity lykkedes det November First at finde en it-udvikler i Brasilien. Men selv om det kunne være eksemplet på, at det kan lade sig gøre, så er Mikael Nilsson ikke parat til at gøre det igen.

”Du skal hjælpe med opholdstilladelse og CPR-nummer, medarbejdere skal på danskkursus, finde en lejlighed og måske finde job til ægtefællen. Det kræver rigtig meget arbejde, som ikke er relevant for forretningen,” siger Mikael Nilsson.

Talentmangel fører til udflytning

Selv Mikael Nilsson er glad for Copenhagen Capacitys indsats for at finde it-talenter til danske startups, mener han, at det er et symptom på, at der ikke er nok it-ressourcer i Danmark. Det giver næring til nearshoring og offshoring uden for Danmark og koster danske arbejdspladser såvel som skatteindtægter og viden.

Endelig er det heller ikke optimalt for startups i den del af udviklingen, hvor der stadig skal pivoteres og udvikles på det præcise produkt, som man senere skal i markedet med. For her er der behov for tæt samarbejde og hurtige justeringer.

For November First er det en udvikling, som ligner den, en række andre startups har foretaget før det danske fintech-selskab.

Jeg kan frygte, at en investor vil bede os om at evaluere en udflytning, i og med vi har svært ved at finde talent i Danmark. – Mikael Nilsson, adm. direktør, November First.

”I løbet af 2018 forventer vi at få en udenlandsk investor med. Og jeg kan frygte, at investor vil bede os om at evaluere en udflytning, i og med vi har svært ved at finde talent i Danmark og bor i et land med meget høj skat. Samtidig er vi en digital virksomhed, som kan drive virksomheden hvor som helst fra. Det er det, vi har set med fintech-selskaber, der søger ud og efterlader en lille salgsvirksomhed i Danmark,” konstaterer Mikael Nilsson.

Systemet straffer jobskabere

Ifølge ham er der en række knapper, man fra politisk side kan skrue på for at gøre det lettere for startups at vokse på dansk jord. For eksempel at lave en startupordning, hvor man begunstiger udenlandske talenter på samme måde, som man begunstiger forskere og andre specialister. Lige nu betaler forskere, der kommer til Danmark, mindre skat af deres løn end ansatte i startups, der får en langt lavere løn, men som ender med at betale mere i skat.

”Lige nu straffer man de unge selskaber. Dem, som sætter den digitale dagsorden og skaber arbejdspladser. I min verden er det problematisk, når vi har underskud på talent,” siger Mikael Nilsson.

Lige nu straffer man de unge selskaber. Dem, som sætter den digitale dagsorden og skaber arbejdspladser. I min verden er det problematisk, når vi har underskud på talent. – Mikael Nilsson.

Når det eftertragtede talent endelig er kommet til, lurer hele tiden truslen om, at andre byder over, og talentet tager videre til en anden virksomhed efter kort tid. Ifølge Mikael Nilsson er der blandt startups en stiltiende aftale om, at man ikke hugger fra hinanden. Men de etablerede finansielle institutioner er konkurrenter, der ifølge Mikael Nilsson gerne går på rov efter talent blandt startups.

”Vi har sagt farvel til to medarbejdere, der rejste til en bank. Det rammer os hårdt. Det tager hurtigt et par måneder, før en ny er oppe i gear, og før det går der meget tid med at finde den rigtige. Så vi prøver at involvere medarbejderne i aktieaflønningsordninger, men også her kunne bedre rammevilkår gøre en stor forskel,” siger Mikael Nilsson.

I det hele taget mener han, at prioritet nummer ét fra politisk side bør være at gøre det nemmere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Det vil højne niveauet og skabe vækst. Så er der basis for at få momentum, når den politisk besluttede teknologipagt bliver realiseret, og der kommer flere teknisk uddannede medarbejdere ud fra de danske universiteter.