Investeringspodcasten 161: Silicon Valley Bank – er det finanskrisen 2.0?

Er Silicon Valley Bank-krisen et varsel om en ny finanskrise? Vær med, når vores værter undersøger den aktuelle situation, præget af mistillid, dårlig ledelse og utilstrækkelig risikostyring, samt dens indvirkning på økonomien. Kom tæt på begreber som varighed, mark-to-market, og spredningsrisiko. Hør diskussionen om FED’s dilemma: skal de hæve renten eller gribe ind i markedet for at berolige frygt og usikkerhed? Og kan GN Store Nord blive udsat for et opkøbstilbud?


Intro: 00:00 – 01:11
Silicon Valley Bank: 01:11 – 04:30
Varighedsmismatch: 04:30 – 08:38
Investorernes reaktion til SVB: 08:38 – 12:25
Hvad gør FED?: 12:25 – 15:05
GN Store Nord er presset: 15:05 – 22:45
Er Guldlok-scenariet væk?: 22:45 – 26:13
Råvarer: 26:13 – 28:43