Joakim Warnøe, medstifter af Nordic Eye.

Fremtidsfabrikken: Sådan investerer Nordic Eye

Lars Horsbøl og Eske Gerup fra podcasten Fremtidsfabrikken taler i dette afsnit med Joakim Warnøe, der er medstifter af Nordic Eye. I afsnittet fortæller Joakim, om sit arbejde i Nordic Eye og om at hjælpe startups med investering.

Venturekapitalfonden Nordic Eye, der blev stiftet i 2016, får mange henvendelser fra startups, der søger hjælp til investering. Joakim Warnøe fortæller i denne episode af podcasten fra Fremtidsfabrikken om, hvilke faser en startup skal igennem, når de søger funding hos Nordic Eye.

“Når vi er i kontakt med så mange startups, så har vi også et behov for at få opstillet en række kriterier. For vi arbejder med selskaberne i et forløb frem mod en investering. Det forløb inddeler vi så i faser, hvor hver fase har forskelligt outcome. Ved at gennemgå hver fase sørger vi også for, at vi som fond følger en rød tråd og den strategi, som der nu engang er blevet lagt.”

Når Nordic Eye er i kontakt med virksomhederne, starter en pre-screeningsfase, hvor fonden har opstillet en række kriterier for, hvilke virksomheder de finder interessante. Efterfølgende er henholdsvis en indledende due diligence-fase og en afsluttende due diligence-fase.

I disse faser går de helt ned i stoffet og lærer virksomhederne og stifterne at kende. Først efter disse faser kan der være tale om en investering, såfremt både virksomheden og Nordic Eye fortsat finder interesse i hinanden.

“Hvis man skal sætte det helt op, så har vi en pre-screeningsfase, så har vi en screeningsfase, så har vi en due diligence-fase, som også er inddelt i to faser, og så har vi en, hvad skal man sige, en investeringsfase, hvor den går forbi vores investorboard, hvor vi får de sidste ting på plads.”

Viden og kapital

Nordic Eye investerer i virksomheder, der har vist, at de allerede har en reel forretning, og mange af dem, der søger investering hos Nordic Eye, har et kapitalbehov, men søger også kloge penge.

Kapitalfonden har en række objektive kriterier, som virksomhederne skal opfylde. I den indledende fase er det blandt andet, at virksomhederne rent geografisk skal være beliggende i Europa eller i USA.

Derudover er et af investeringskriterierne, at selskaberne skal have proof of concept; det er altså ikke virksomheder, der befinder sig i det helt tidlige stadie, som Nordic Eye investerer i.

Dernæst følger en screeningsfase, hvor de lærer virksomhederne bedre at kende. I denne fase analyserer de nogle forskellige parametre, hvilket betyder, at nogle virksomheder bliver sorteret fra.

Herefter forventningsafstemmer de med virksomhederne for at sikre sig, at de har samme forståelse, hvad angår investeringsbeløb, værdiansættelse osv.

Derefter følger due diligence-fasen, hvor en strategisk due diligence og en finansiel due diligence bliver lavet. Og der bliver herefter også lavet en teknologisk og juridisk due diligence.

De fleste sorteres fra

Der er altså rigtig mange faser, man som virksomhed skal igennem, før man opnår et samarbejde med Nordic Eye. Det er derfor også ganske få startups, som rent faktisk når så langt i processen.

“Rigtig mange bliver sorteret fra indledningsvist, fordi der måske er et mismatch mellem det, der er vores investeringsfokus, og hvordan selskaberne er. Så størstedelen bliver faktisk sorteret fra, enten i pre-screening eller i screening.”

Hør hele afsnittet her: