Det største kontorfællesskab i Aalborg findes i StartupWorks, som sidste år udvidede med en City-afdeling ikke langt fra de originale lokaler på Aalborghus Slot. Foto: Jens Kirkeby/Scanpix.

Er der konkurrence om iværksætteriet i Aalborg?

Aalborg er en lille storby med store ambitioner. Kommunen vil gøre den til Danmarks bedste iværksætterby, men hvor det offentlige nu vil lave kontorfællesskaber og udvide initiativer, har der i årevis været private, der har tilbudt det samme. Og det skaber kurrer på tråden.

Danmarks bedste by for iværksættere.

Det er ikke små armbevægelser, når det kommer fra en nordjyde. Men det er ambitionen for Aalborg, arbejder- og havnebyen, der transformerede sig til en videns- og studieby og nu er ved at cementere sin iværksætterprofil.

For bare en håndfuld år siden begyndte iværksætteriet så småt at få ordentligt tag i nordjyderne. Det kom på mode at starte selv, at turde trodse Janteloven og gå efter drømmen, og sådan er det stadig i dag. Det var ikke bare en flygtig modeting. Det er blevet en del af Aalborgs profil. Så meget, at kommunen nu brander sig på det.

 

Store planer i Aalborg

Sidste år blev der oprettet en iværksætterpulje på én million kroner med det formål at støtte initiativer, som kan gavne iværksættermiljøet. Der er gratis vejledning og rabatter på ekstern vejledning. Der er en startup-café.

Der er planer om et nyt iværksættermiljø ude ved universitetet for at skabe bedre sammenhæng mellem forskning og erhvervsliv, og her ligger også IKT-klyngen BrainsBusiness, som er en af de mest attraktive i Europa. Der er iværksætteri på skoleskemaet fra folkeskolen til universitetet, og kommunen har for nylig afsat millioner til et nyt kontorfællesskab.

Og netop kontorfællesskabet har skabt røre i Limfjordens vande.

Private kontorfællesskaber måtte lukke

I årevis har private nemlig varetaget opgaven med at huse byens iværksættere. Det største fællesskab findes i StartupWorks, som sidste år udvidede med en City-afdeling ikke langt fra de originale lokaler på Aalborghus Slot. Foruden dem findes Mama I Made It, Syndikatet og en række mindre pladser for kreative.

Aalborg
Udsigten fra StartupWorks’ nye afdeling i midten af Aalborg. Foto: presse.

Snart åbner også iværksætterbyen Urban City. Men flere af de fællesskaber, som blev skabt for et par år siden, da iværksætteriet for alvor begyndt at rodfæste sig i Aalborg, er lukket ned igen. Københavnske Rocket Labs nåede næsten kun at få åbnet dørene, før de måtte lukke igen. Og Byens Rum måtte dreje nøglen om i april 2017.

“Jeg var rasende og frustreret over en forgæves indsats, da vi lukkede ned. Og naiv nok til at tro, at folk måtte savne os,” siger Kathrine Skovsgaard, som var frivillig formand for Byens Rum i fem år, den periode som kontrakten mellem bygherren og kommunen lød på.

Da den udløb, søgte hun med lys og lygte enten efter støtte til at køre videre eller nye lokaler til de mere end 30 virksomheder fra vidt forskellige kreative fag, hvilke måtte finde nye steder at holde til. Hun gik blandt andet til BusinessAalborg, en offentlig instans, som er sat i verden for at skabe vækst og beskæftigelse i Aalborg og Nordjylland.

“Efter vi har lukket ned, bliver en ny erhvervsaftale sendt rundt i miljøet, og vi er en 15-20 stykker, som laver et citat på, at vi ikke er enige i forslaget,” siger hun. Forslaget var blandt andet, at kommunen selv ville starte et iværksætterhus op.

“Det offentlige har ikke samme ejerskabsfølelse som os, der er i det. De er jo en kommune. De mangler indsigt, netop fordi de er offentlige. Det, der ligger i at være en offentlig instans, er at støtte op om de initiativtagere, som har faklen. For den fakkel kan brænde videre med støtte, men kommer der kun administrativt arbejde, krav og modstand, så brænder den ud,” siger hun.

Kommunen: vi vil ikke konkurrere

Ifølge Kathrine Skovsgaard er det ikke første gang, kommunen har valgt at starte noget op i eget regi i stedet for at støtte det eksisterende. Men iværksætterne skal ikke være nervøse for, at kommunen nu vil konkurrere med det nye kontorfællesskab, siger Tonny Thorup, erhvervschef i BusinessAalborg.

“Vi er i tæt dialog med blandt andre Marc Münzer, bestyrelsesformanden i StartupWorks, om hvordan vi sørger for at finde en løsning, som alle kan se sig selv i. Vi skal jo ende op med noget mere og bedre end det, vi har i dag, ellers kan det jo være lige meget,” siger han.

Aalborg
Marc Münzer, der er bestyrelsesformand for StartupWorks.

Årligt kommer omkring 600 iværksættere gennem BusinessAalborg. Samtidig stiger antallet af nordjyske iværksættere støt. I hvert fald når man ser på antallet af CVR-registreringer, som er steget fra 2.810 i 2009 til ca. 3.270 i 2016. De reelt aktive virksomheder ligger nogenlunde stabilt omkring de 1.400, ifølge tal fra Sekretariatet for Regional Udvikling, Region Nordjylland.

“Det er blevet klart for mig, at det er et omskifteligt miljø. Det, der kommer hurtigt, går hurtigt. Hos os vil vi gerne være med til at understøtte med mere stabilitet. Vi er begejstrede for de private initiativer, men det er også frustrerende at se, at det ene øjeblik har vi Rocket Labs, og så lukker det igen,” siger Tonny Thorup.

Økosystemet skal stabiliseres

Over de seneste fem år er udviklingen sket så hurtigt, at behovene er nogle helt andre i dag end bare sidste år. Bagsiden er, at det kan blive uoverskueligt for den almindelige iværksætter.

“Behovene er blevet mere differentierede. De, der identificerer sig med tech, sætter en ære i at gøre tingene selv. Det er rigtig fedt, men på den anden side har vi også nogle iværksættere med en karakteristika, der efterspørger høj involvering af det offentlige og gerne vil have hjælp,” siger Tonny Thorup.

For ham handler det om at få skabt et stabilt økosystem og finde byens rolle i det.

“Det er vigtigt for os at understrege, at dette ikke er Aalborg Kommunes strategi for at blive Danmarks bedste iværksætterby; det er byens aktørers strategi. Vi er kun en lille del af økosystemet, vi kan sætte rammer og skubbe på, men vi bliver ikke den bedste iværksætterkommune, hvis ikke alle aktører er med på at levere ind på idéen,” siger Tonny Thorup.

Iværksætterpuljen skal skubbe på nye initiativer

I efteråret 2017 indkaldte BusinessAalborg iværksætterne til et hastemøde. Stemningen mellem kommune og iværksætterne blev af nogle betegnet som forfærdelig og kaotisk.

“De var skuffede over, at vi udtalte os, som vi gjorde. Vi mødes til en sammenkomst, vi debatterer, og der opstår en god dialog. Vi har Mama I Made It, Syndikatet, StartupWorks og os rodløse. Vi diskuterer erfaringer, og kort tid efter bliver iværksætterpuljen på én million kroner stiftet,” fortæller Kathrine Skovsgaard.

Hun søgte selv puljen sidste år og fik som en af seks tiltag tilskud til at starte et nyt fællesskab op, IværksætterBoxen. Lige nu består det mest af workshops og debatter, men i fremtiden skal der kobles flere faciliteter på og huses iværksættere og initiativtagere.

“De bedste eksempler på dem, der har løftet sig i vores by, er dem, som har været i et støttende miljø og oplevet et community, hvor de kan blive vejledt af ligeværdige. For at du kan vækste, skal du være sammen med folk, du kan blive inspireret af, og som du kan inspirere,” siger hun.

En ulige kamp

Hos StartupWorks sidder René Jespersen, der er næstformand i NextNord. NextNord er en forening og et community, som laver arrangementer for iværksættere og forsøger at være en aktiv spiller i det politiske liv.

“Kommunen føler, de skal tilbyde en masse, men det, de tilbød, var ikke det, startupmiljøet var interesseret i. Men når miljøet selv tog affære og satte noget i værk, gik der ikke længe, før kommunen begyndte at konkurrere på nogle af de parametre. Så clashede det lidt. Miljøet følte, de brugte tid og kræfter på at starte det, miljøet ville have, og så kom kommunen og konkurrerede med skattekroner. Det er en ulige kamp,” siger René Jespersen.

Han har svært ved at se, hvordan det nye iværksætterhus ikke kan være konkurrerende.

“Det, der pissede os lidt af, var, at kommunen fik tilbuddet om at være en del af StartupWorks, men de var ikke interesseret. Så går der to år, og så vil de starte deres eget,” uddyber han og tilføjer:

“Konkurrence er fint. Men ikke hvis det er på ulige kår. Der er ikke grund til at lave et kontorfællesskab, hvis der findes et i forvejen, som har ledige lokaler. Så er det fordi, man vil kunne promovere sig med det i markedsføringen af byen. De burde i stedet tale med det etablerede miljø om, hvordan vi kan forbedre tingene.”

Håb for sammenholdet?

Debatten i efteråret har dog luftet en del ud i den dårlige stemning. Fra NextNords side er dialogen med kommunen nu bedre. Iværksætteriet er stadig i vækst, og iværksættermiljøet er blevet mere samlet.

“Samarbejdet er vigtigt for at holde folk i byen og for, at de får lyst til at etablere sig her. Vi vil gerne være med til at støtte, at der bliver skabt et økosystem, hvor de forskellige instanser tager sig af iværksætterne på de forskellige stadier,” siger René Jespersen og fortsætter:

“På bare få år er vi gået fra, at alle konkurrerede mod hinanden og forsøgte at finde sin plads i det her, til at vi nu kender hinanden. Der er opstået en vis respekt og viden om de forskellige målgrupper og initiativer. Vi har fået opbygget et sammenhold. Det er vigtigt, at vi ikke konkurrerer, men samarbejder.”