Photo: gettyimages

Engle i flok styrker danske startups

Ny kortlægning viser, at Danmark har mere end 4.000 business angels. Ni ud af ti investerer gennem syndikater med mindst to investorer. Halvdelen har mindst fem engle. Det gør englene mere professionelle og investeringerne mere rentable, når de går sammen om investeringerne.

Det var gode nyheder, da Vækstfonden, DanBAN, Keystones og DVCA i fredags kunne offentliggøre, at Danmark huser ikke mindre end 4.169 business angels – og det vel at mærke engle, der alle lever op til alle syv krav, som konsortiet bag analysen har lagt for, hvad der kendetegner en business angel. Se faktaboks*

Hidtil har skønnet lydt, at der i Danmark er mellem 900 og 3.100 business angels. Men nu er det dokumenteret, at der er langt flere.

Den nye analyse viser også, at vi herhjemme er kommet rigtig langt siden, pionerbevægelsen af business angels trådte de første organiserede skridt tilbage i 2002.

Ved stiftelsen af netværket for danske business angels, DanBAN, i 2011 havde organisationen 55 medlemmer. I dag tæller den 140 med en forventning om at runde 200 medlemmer i år. Med 4.169 engle fordelt over hele landet er der plads til endnu flere organiserede engle i Danmark.

Der er flest business angels i Hovedstadsregionen og i Midtjylland.

Engle finder sammen

Men ikke alene er der kommet markant flere business angels i Danmark de sidste 15 år. De er i dag også mere professionelle og velorganiserede, fordi op mod ni ud af ti investeringer, som business angels står bag, sker i syndikater med mindst to investorer.

Det betyder, at flere øjne hviler på de samme startups. Det giver højere kvalitet i beslutningerne om, hvor der skal investeres, og hvor der ikke skal. Og samtidig betyder det, at englene spreder deres investeringer bredere. Det giver mindre risiko og større chance for gevinst.

Endelig betyder det, at når flere investorer finder sammen i syndikater af op til 20 engle, så er der større summer at gøre godt med til gavn for væksten i iværksætterselskaberne og større mulighed for at lave opfølgninger i investeringerne, så flere startups får mulighed for at realisere potentialerne som levedygtige vækstvirksomheder.

”Englene er blevet meget bedre til at samarbejde. Samtidig er miljøet blevet større, og vi har fået flere års erfaring. Det gør englene dygtigere til gavn for iværksætterne. – Søren Hougaard

Det vurderer adjungeret professor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet Søren Hougaard, der har skrevet bøger om venturekapital i Danmark, og som selv er business angel og har været med i DanBAN siden start.

”Englene er blevet meget bedre til at samarbejde. Samtidig er miljøet blevet større, og vi har fået flere års erfaring. Det gør englene dygtigere til gavn for iværksætterne, der har mere solide folk at spille sammen med,” siger Søren Hougaard.

50 selskaber i porteføljen

I DanBAN bekræfter formand Jesper Jarlbæk, at antallet af syndikerede investeringer stiger. Han vurderer, at det er op mod halvdelen af alle investeringer herhjemme, der sker i en syndikering med mindst fem business angels.

Netværket får i øjeblikket en del nye medlemmer. Og for nye business angels er investeringer med andre engle en tryg måde at komme i gang på.

Samtidig er det en udvikling, som DanBAN i årevis har presset på for, da alle undersøgelser viser, at investoren nærmest er dømt til at få et utilfredsstillende afkast, hvis der kun er investeret i et par virksomheder. Og i DanBAN har en business angel i gennemsnit kun 2,6 investeringer.

I USA lyder det, at man skal have mellem 25 og 50 porteføljeselskaber for at sikre tilstrækkelig spredning af risiko og et ordentligt afkast – Jesper Jarlbæk

”I USA lyder det, at man skal have mellem 25 og 50 porteføljeselskaber for at sikre tilstrækkelig spredning af risiko og et ordentligt afkast. Men ingen enkeltperson kan overskue 50 selskaber, så den eneste måde, du kan sikre risikospredning, er gennem syndikerede investeringer,” siger Jesper Jarlbæk.

Iværksættere bliver engle

Væksten i antallet af business angels skyldes i høj grad, at flere danske iværksættere har fået succes og har solgt en eller flere virksomheder og derved fået penge til at investere i startupmiljøet. Ifølge Søren Hougaard viser internationale analyser af business angels’ baggrund, at tre ud af fire engle er tidligere iværksættere, der selv kender til den rejse, som kommende vækstvirksomheder skal på bl.a. ved hjælp af viden og penge fra business angels.

Den sidste fjerdel er typisk tidligere direktører i mellemstore eller større virksomheder, konsulenter, arvinger eller andre, der har fået frie midler til rådighed. Herhjemme er det ifølge DanBANs formand godt halvdelen af netværkets medlemmer, der har en baggrund som iværksættere.

Det er vores iværksættermiljø, der selv har produceret tilgangen af business angels – Søren Hougaard

”Det er vores iværksættermiljø, der selv har produceret tilgangen af business angels. For det er en naturlig karrierevej for iværksættere, der selv har solgt en virksomhed. Og som landskabet ser ud nu, er der intet, der tyder på, at udviklingen ikke vil fortsætte,” siger Søren Hougaard.

Medvind af konjunkturer

Han peger dog også på, at engle-investeringer som alt andet er konjunkturfølsomme. Og lige nu er renten lav og priserne på startups høje. Sådan er der bølgegange i udviklingen, hvilket betyder, at der vil være engle, der trækker sig, når konjunkturerne vender. Men den langsigtede tendens er stadig, at flere engle vil komme til.

Det går ualmindeligt godt. Og måske for godt – Søren Hougaard

”Det går ualmindeligt godt. Og måske for godt. Det er usundt, når iværksættere på et meget tidligt tidspunkt får kæmpe beløb og har en høj værdiansættelse. Måske rider vi på toppen af en bølge nu. Men samtidig mindes jeg ikke, at professionalismen tidligere har været så høj. Og det lover godt for fremtidens økonomi,” lyder det fra Søren Hougaard.

Syndikeringer fortsætter

Han ser ingen tegn på, at tendensen med syndikeringer blandt business angels lakker mod enden. Tværtimod.

”80-90 pct. af alle engle-investeringer er syndikerede. Og det er ikke bare to eller tre, der finder sammen men op til 20. Effekten er, at placeringskraften stiger, og det samme gør afkastet, for man spreder i højere grad sin risiko. Den udvikling har godt fat i Danmark,” siger Søren Hougaard.

Tendensen er ikke unik for Danmark. Forskning viser, at samme udvikling er sket internationalt. I forskningsartiklen ”The transformation of the business angel market: empirical evidence and research implications” fra magasinet Venture Capital fremgår det, at engle-investeringer i 1980’erne og 1990’erne typisk foregik ved, at enkeltpersoner investerede i startups, de kendte fra deres eget netværk.

Det gjorde markedet ineffektivt og omkostningerne for både startups og engle var høje, mens graden af professionalisme var lav. Artiklen konkluderer dog ikke entydigt, at det altid er en fordel at investere flere sammen. Men tendensen er, at det smitter positivt af på afkastet, lyder det.

Forskellighed styrker

I DVCA mener adm. direktør Henriette Kinnunen, at det er positivt, at flere syndikeringer vinder frem. En tendens, hun også har set hos kapital- og venturefonde.

Mangfoldighed virker. Også blandt investorerne – Henriette Kinnunen

”Mangfoldighed virker. Også blandt investorerne. For startups er det afgørende, at englene kan bidrage med netværk og kompetencer. Det er lige så værdifuldt som de penge, de kommer med. Og når flere engle går sammen, følger der både mere viden og et større netværk med,” siger Henriette Kinnunen.

Den nye kortlægning af det danske business angelmiljø viser, at landet rummer langt flere engle, end miljøet troede. Men barren kan sagtens sættes højere, påpeger Henriette Kinnunen og henviser til Sverige, hvor halvdelen af alle svenskere har investeret i aktier.

Samme folkesag om det at bygge virksomheder skal vi også have herhjemme, mener hun.

”Alle danskere kan i princippet bidrage med at sætte de første byggeklodser, som er nødvendige, hvis vi skal skabe et nyt LEGO. Men det kræver en kulturændring, hvis vi skal have flere danskere til at investere i fremtidens vækstvirksomheder fremfor at sætte deres opsparing i mursten og pensioner. En sådan kulturændring vil dog være en betydelig håndsrækning til danske startups, som er dem, der har sværest ved at skaffe penge, fordi risikoen her er størst,” siger Henriette Kinnunen.