Ændringer i Liga Tekniq VVS Ventilation ApS (tidl. Hvinningdal Montage ApS)s ejerforhold

Liga Tekniq VVS Ventilation ApS (tidl. Hvinningdal Montage ApS) registrerer ændringer i ejerstrukturen, så Kenneth Astorp nu ejer 50-67% af firmaet. Dermed er ejerstrukturen ændret og ser efterfølgende således ud: Tom Larsen ændres fra 100% til 50-67% og Kenneth Astorp ejer nu 50-67%.

Still not a member? You are missing out.

Gain access to analysis, data and tools that gives you and your co-workers important knowledge on startups and the market. Try us out for free for two weeks.

Try Bootstrapping Pro

Already subscribed? Log in here