Per Bellerby Stenbæk

Per Bellerby Stenbæk er registreret med sin første erhvervsrolle i et anpartsselskab i 2014, hvor han i juni stiftede firmaet PH GRUPPEN ApS. Udover at være stifter, blev Per også registreret i firmaets direktion. Han stiftede firmaet sammen med Henrik Langeskov Wind. Han har pt. ingen relation til virksomheden - udover at være registreret som stifter. I dag er firmaet registreret under navnet DKA ApS. Inden da startede Per PH-polering I/S af typen interessentskab, der er stiftet i 2011 men er lukket i dag.

Still not a member? You are missing out.

Gain access to analysis, data and tools that gives you and your co-workers important knowledge on startups and the market. Try us out for free for two weeks.

Try Bootstrapping Pro

Already subscribed? Log in here