Elisabeth Inex Stæhr

Elisabeth Inex Stæhr er registreret med sin første erhvervsrolle i et aktieselskab i 2018, hvor Elisabeth i april blev registreret i bestyrelsen for S/B Holding A/S, som er stiftet d. 31.12.2015. Elisabeth blev indsat i bestyrelsen sammen med Bjarne Stæhr og Jacob Stæhr, en post Elisabeth stadig besidder.

Still not a member? You are missing out.

Gain access to analysis, data and tools that gives you and your co-workers important knowledge on startups and the market. Try us out for free for two weeks.

Try Bootstrapping Pro

Already subscribed? Log in here