artikler om danske startups

Bootstrapping sommer – Økosystemets top 3: Vækstkapital & hypet SPAC-kapital – Tvede: ’Mursten præmieres, startups betaler’

Denne onsdag skal vi lige runde sommer-inputs fra Lars Tvede og Jesper Jarlbæk, og vi skal glæde os over og efterlyse endnu mere dansk vækstkapital til scaleups. Og så skal vi frem for alt give dig lidt sommer læsestof til de 3 vigtigste temaer for økosystemet ifølge dig selv og øvrige gode læsere.

 

Lars Tvede: Iværksætterne skaber værdierne, andre lukrerer

Jeg havde en lang samtale med Lars Tvede i går. Hvad den handlede om gemmer vi til august (og nej, det var ikke om hans skilsmisse). Lars har siden vi startede i 2018 været vores både flittigste og mest læste klummeskribent. Noget af det gode ved sommerferie er, at man får længere og friere snakke, og selvfølgelig kom vi også lige rundt om det, vi ser 100% ens på: hvorfor straffer det danske skattesystem stadig initiativ og belønner passive investeringer?  Som Lars spidsformulerede det: iværksætterne skaber de værdier, ejendomsejerne lukrer på,” og tilføjede ”I Danmark præmierer vi især folk under topskattegrænsen, der har fast ejendom.”

Trukket lidt hård trukket op kan jeg tilføje, at vi p.t. har to centrale politiske partier med fremgang, begge nationalkonservative: Socialdemokratiet og Konservative. Det ene for lønmodtagere med ejerbolig under topskattegrænsen, det andet for boligejere over topskattegrænsen. Begge siger de hjælper iværksættere – og det er sandt. Den mere fundamentale sandhed nedenunder er bare, at kapital kun præmieres for at investere passivt i mursten og pensioner i stedet for aktivt. Og at kapitalvindingsskat, aktieskat m.m. gør alt for at founders søger ud, hvis de hører til den vigtige gruppe, der virkelig får succes med at skabe de vækstvirksomheder, der skal afløse fortidens industrisucceser.

 

Vækstkapital og vores to nye unicorns

Aldrig har der været rejst så meget venture-kapital i Danmark – 2,7 mia. kr. – som i det kvartal, vi nu er ude af. Jeg skrev sidste onsdag om seneste kapitalrejsninger i Pleo og Lunar og dermed om vores to nye unicorns. Bl.a. var jeg inde på vigtigheden af udenlandske investorer for Lunars videre ekspansion. Investorer, der kan koble til andre fintechs og neobanker på de vigtige markeder.

Svenske Kinnevik er med i både Pleo og Lunar, og 50% af deres investeringer er danske. Partner Tim He skrev på sin LinkedIn: ”Vi lavede vores første investering i Danmark i 2018 i et, dengang, lille firma der hedder Pleo. Siden har vi investeret i Simple Feast, Vivino, Superb, og sidst men ikke mindst Lunar. Danske virksomheder tæller nu ikke mindre end 50% af vores nordiske growth portefølje, og vi er næsten kun lige startet. Jeg kan garantere for, at det kun bliver mere spændende herfra.”

Du kan også læse en artikel i Medium fra hans kollega og bestyrelsesformand for Pleo, Andreas Bernström, om hvad der driver startups fra venture til IPO’s, og hvorfor Norden er så vigtig for Kinnevik: Not only is the region our home, it has also birthed a thriving technology ecosystem that delivers world-class talent, outstanding businesses, and investment opportunities with exceptional returns.”

 

Seed Capitals Growth fond og Vækstkapital III

Langt det meste venturekapital kommer fra erhvervs- og familiefonde. Og Anders Holck Povlsen med Heartland og Claus Gregersen som CEO for Augustinus Fabrikker, er nok de p.t. fremmeste, når det gælder sene venture-investeringer i scaleups på Pleo/Lunar-niveau, altså til B-, C- og D-runder. Relativt kommer der meget mindre til skalerbar venture-vækst fra de svimlende midler – 3.500 mia. kr. – investeret af danske lønmodtagere i deres pensioner.

Men lad os rose, hvad roses kan. Ulla Brockenhuus-Schack med Seed Capital har nu i sommer rejst 465 mio. kr. til fortsat at støtte Seed selskaber som fx Templayfy, Dixa og Veo. Så kan de følges længere på rejsen fra eksisterende investorer og hvoraf PFA og Vækstfonden er blandt de substantielle. Jeg tænker flere venturefonde kunne have samme behov for kapital til deres bedste scaleups videre rejse.

Samtidig her i sommer er ATP, PKA samt Jyske Bank bag første closing på 1,5 mia. kr. til Dansk Vækstkapital III, og de erhvervsdrivende fonde, a la nævnte Augustinus, er i høj grad med. Dansk Vækstkapital I var jo en stærkt politisk sag for et tiår siden, dengang Brian Mikkelsen var minister. Og måske følte pensionskasserne sig dengang tvunget til at gå med. Afkastet på 16% burde sådan set kun give appetit. Det virker på mig, når jeg snakker med pensionsbranchen, som om mange kasser selv hellere vil bestemme, end ind i en ’funds of funds’, eller de vil have de statsgarantier, der højst kunne være rimelige på tidligere stadier. Spekulationerne kan være mange på investor-livets akse mellem grådighed og bekvemmelighed. Jeg blev ringet op af den erfare erhvervsreporter Carsten Steno fra Økonomisk Ugebrev om emnet og kunne bare ønske ham held og lykke med ego’erne i pensionsbranchen. Du får aldrig sandheden frem, og måske findes den end ikke for de tunge aktører selv.

 

SPAC’s. Når vækstkapital er hypekapital

Jesper Jarlbæk, formand for DanBAN, sendte mig fra sin ferie den her CBInsights artikel ”SPAC Mania Screeches To A Halt In Q2’21”. Artiklen har en graf over seneste års og kvartalers IPO’s via SPAC’s.  SPAC-vejen har længe været benyttet af i omegnen af 10-20 børsnoteringer pr. år, men antallet blev 5-doblet i efteråret 2020 for at gå amok i 1. kvartal af i år: 298 IPO’s via SPAC!

Spacs 2021

Fænomenet, at notere et tomt selskab for så let at flytte en relevant startup eller virksomhed ind i dens børs-tøj, er givet smart for rådgivere og investment banker. Men det er også – og nok det Jesper tænker – et signal om at markedet er hypet og overophedet. Investorer kaster deres kapital efter hvilken som helst børsnotering. Men budskabet er så nu, at det det hidsige IPO-marked og afkastene på de børsnoterede via SPAC er kølet omvendt proportionalt med varmegraderne. Det er sundt. For vækstkapital er godt. Hypekapital er skidt for både seriøse virksomheder og ditto investorer.

 

Top 3 temaer: IPO, kultur og bæredygtighed

I dag ser vi på de temaer og artikler, der har trukket størst interesse hos jer læsere i første halvår. Og en klar nr. 1 er kapitalrejsning på First North-børsen. Vi startede såmænd debatten sidste sommer og er her i foråret bl.a. gået i rette med Børsens dækning, fordi avisens panel alene forholder sig til traditionelle metrics. Særlig læserinteresse har det haft, da vi diskuterede den lille gruppe af certified advisors. Dels interview med John Norden og Jesper Vestergaard, dels en rating af First North rådgiverne. John Norden har, med hans eget udtryk, scoret hver gang.

Et andet godt tema du kan opdatere dig på, er hvorfor teamvurdering og HR skal gentænkes i startups. Der har været stor interesse om de første indlæg i Frederik Lysgaard Vinds serie, som du så kan glæde dig til fortsætter efter sommerferien.

Endelig er der selvsagt interesse for bæredygtighed bredt. Og emnet er bredt fra grøn omstilling til ansvar, herunder socialt ansvar og diversitet. Tue Mantonis vellæste klumme kommer fint rundt om det hele på baggrund af hans bog med titel Samfundskontrakten, altså lige ud af Rosseau’s ”Du Contract Social” (1762). Rosseau’s bog startede med den for mig som studerende ret imponerende sætning: “Mennesket er født frit, og det er overalt i lænker”. Hvad jeg ikke bemærkede ved første læsning var, at vi ikke er lagt i lænker – vi påfører os dem såmænd selv.

Her det mest læste, som du kan nå med på eller opdatere dig på:

Nasdaq

Startup på First North i 2021. Vejen til succes..?

I slutningen af januar talte vi om udsigterne for 2021 med John Norden og Jesper Vestergaard, de to rådgivere, der har størst succes med at føre startups på Nasdaq First North. Derudover indhentede vi også kommentarer fra Michael Moesgaard Andersen og Gregers Kronborg til listen med resultaterne for alle IPOs siden 2018.

 

Nasdaq Copenhagen Agillic

First North-rådgivere: De har haft succes, og de har haft fiasko

Otte forskellige certified advisors har siden 2018 børsført 23 vækstselskaber på First North i København. Artiklen kortlægger rådgiverne, som spiller en vigtig rolle ved børsnoteringen af selskaberne. Nogle af fiaskoerne kan skyldes, at rådgiverne har tilladt selskabernes ledelser at være for grådige ved børsnoteringen, skriver chefredaktør for Økonomiske Ugebrev, Morten W. Langer.

 

Frederik Lysegaard Vind, Business angel og Head of people Noie

People, Culture & Startups #1 – Why the common rules of HR don’t apply in startups

Vi er stadigvæk i gang med løbende at dele vores artikelserie med fem afsnit, ”People, Culture & Startups”, skrevet af investor og Head of People & Culture i NøieFrederik S. Lysgaard Vind. Faktisk er #2 artikel næsten lige udkommet.  Og serien er i hvert fald kommet godt fra start, da størstedelen af vores læserskare har været inde og læse. Frederik skriver i artiklen blandt andet om “klan-kultur”, flade hierarkier og om, hvordan people og culture generelt spiller en rolle ifm. scaleups og startups.

 

Vi skal bruge de store 2020-afkast til at skabe bredere, mere langsigtet og bæredygtig værdi

Tue Mantoni, investor, forfatter og bestyrelsesformand for Vækstfonden giver sit bud på, hvordan vi skal håndtere den største sociale skævvridning i nyere tid. Han pointerer nemlig, hvordan Covid-perioden var modsætningernes tid, hvor de unge, den mentale velværd og de små og mellemstore virksomheder led tab, mens boligejerne, aktiemarkederne og de store virksomheder sejrede. Læs hans opsang om erhvervsledelsernes forpligtigelser til at investere 2020-afkastet i bæredygtige værdier.

 

Ugens citat. Frederikke Antonie Schmidt om respekt

Roccamore founder og CEO Frederikke havde i torsdags en klumme i Berlingske om respekt. Vi har valgt flg. citat ud som appetizer: ”Respekt for innovation og nytænkning. Startups inden for alle kategorier har fået luft under vingerne, skabt forandring og revolutioneret tunge dagsordener nedefra. En bølge af stærke koncepter, skabt af kvinder til kvinder, vinder frem og redefinerer den offentlige debat. Pludselig taler vi om grimme grøntsager, syndigt legetøj, duskens behov og mine egne behagelige høje hæle. Men fremtidens startups handler ikke om køn og kvindelige eller mandlige iværksættere, den handler om respekten for modet til at ændre noget, starte noget og lysten til at larme.”

Stor respekt for Frederikkes og økosystemets innovative kraft. Larm og kast lænkerne til vi ses igen!