Bør 20 % zombier dø? – Hvordan nå en serie B? – Har du brugt 130 %-fradraget? – Ugens usædvanlige investor

Når du at få de sidste lån, inden statens hjælpepakker udfases 31.12? Du skal nok til at i gang! Det spørgsmål, der bare rejser sig mere principielt, er, om mange flere af startups og især almindelige SMV’er ikke burde dø i den største krise siden 2 verdenskrig. Krisens rensende virkning og konkurserne er bare stort set udeblevet, til nu i al fald. Spørgsmålet er derfor, om økosystemet i Danmark har et zombie-problem med nogle dødssejlervirksomheder, som alligevel sejler videre. Holdes alt for meget i live af statens hjælpepakker og glade långivere? Det mener i al fald Timme B. Munk, der har skrevet ugens – sarkastiske – klumme om, at alt og alle er på støtten med det resultat, at vi har fået skabt en hær af zombier, der lever af soft money. Inspirationen er Economist, der har set det i Japan, og det breder sig internationalt med COVID-19-afhjælpningen.

”Måske holder vi nogle kunstigt i live,” reflekterede erhvervsminister Simon Kollerup da også på et af efterårets mange årsmøder, og han bruger jo flittigt af finansministerens ’krigskasse’. Hvordan skelner man mellem dem, der i en periode skal have kunstig ilt a la Trump, og dem, hvor forretningsgrundlaget permanent er eroderet? Også al la Trump vil nogle fristes til at sige. For hvor meget skyldes de politisk fastsatte restriktioner på fly, restauranter osv., og hvad skyldes grundlæggende permanente ændringer i forbrugeradfærd? Og hvordan skal det håndteres? Hvor længe skal en startup, der effektiviserer hotelbrug og nu er på indeks 5, fx holdes i live? Kort sagt: Er krisen ’new normal’, eller kommer vi tilbage? Rolf Kjærgaard fra Vækstfonden, der har den største lånekasse, har i en video for advokathuset Mazanti-Andersen reflekteret over de vigtigste udfordringer for økosystemet lige nu, hvilket du kan se her.

Personligt tror jeg i al fald, at de, der indstiller sig på, at der heller ikke er Roskilde Festival næste sommer, og finder på noget andet at lege med, kommer længst! En af de danske startups, der er kommet rigtig langt ud internationalt er Cobalt, der har nået serie B-runde efter sommer. Vi har spurgt den ene af Cobalts grundlæggere, Christian Hansen, hvad det kræver af founders.

Men så længe staten hjælper, er det svært at sige nej. En af de upåagtede ting, krigskassen siden juni har stimuleret, er 130 %-fradraget for udviklingsomkostninger. Det har de store corporates med FoU-enheder lobbyet igennem, men som Morten Høgh-Petersen fra KPMG gør opmærksom på, kan det fradrag fint bruges af mange startups. Alt for mange ved bare ikke hvordan; svaret finder du her.

I en accelerator som Beyond Beta kan man fx lære at markedsføre sig. Men hvordan markedsfører business engle sig? Bobby Gogios fra DanBAN-netværket gør det i al fald utraditionelt med vidoer, du kan se her, når du har læst hans svar på de 5 skarpe, vi har stillet ham.

Der er nok at tænke over i efterårsferien. Hvad tænker du fx om den debat om sexisme, der breder sig, og som er ved at nå vores økosystem? Her på redaktionen har vi i ugen budt velkommen til Karoline W. Wullum og bedt hende se på dette. Der er jo fx magt indbygget i founder-investor-forholdet. Men dog så flygtigt og med så stærke founders, at det er svært at tro på det store misbrug. Men den strukturelle køns- og anden bias er givet voldsom. Hvordan ses der på kvinder i de mandsdominerede startups? Og investorer siger fx altid, at ’vi helst investerer i noget, vi forstår’. Mon ikke det fx er mænd og teknik, vi oftest forstår bedst? Alt det skal vi nok få frem i vores Bootstrapping- og Female Founders-rapport om Return on Diversity med Danske Bank, ITB og DanBAN. Af den simple grund, at bias gør, at vi ikke udnytter potentialet.

Mens du venter på den debat, kan du glæde dig over et nyt afsnit at Techtopia om “alles pølsers moder”, og af +impact om kvindelige stiftere indenfor impact start-ups. Og så høres vi da ved på fredag.