”Danske startups burde svømme i risikovillig kapital," siger direktør i DVCA, Henriette Kinnunen.

DVCA: ”Vi skal tiltrække flere udenlandske talenter”

Der er både ideer og penge nok i Danmark. Men virksomhederne mangler talenter, og samtidig mangler der gode grunde til at investere og lade virksomheder vokse i Danmark, mener Henriette Kinnunen, adm. direktør i DVCA

Danske startups mangler kompetente medarbejdere. Og i et globalt marked, søger vækstvirksomheder hen, hvor de kan finde de ansatte, der skal til, for at virksomheden kan udfolde sit potentiale.

Lige nu er det ikke i Danmark.

På den lange bane skal der sættes ind med livslang efteruddannelse og justeringer af hele uddannelsessystemet.

På den korte bane kommer vi ikke uden om, at vi er nødt til at gøre det langt mere attraktivt, end det er i dag, for talenter udefra at søge mod Danmark. Det mener Henriette Kinnunen, der er adm. direktør i DVCA.

”Danmark er som lille land i en global verden udfordret af, at både virksomheder, investorer og de mest talentfulde medarbejdere er mobile og kan flytte hen, hvor det er mest attraktivt. I dét regnestykke kommer man ikke uden om, at bl.a. danske tech-iværksætterne skriger på kvalificeret arbejdskraft. Hvis vi skal kunne holde på dem, så de bliver ved med at vokse i Danmark, er vi nødt til at skabe bedre rammer, bl.a. for at få udenlandske talenter til landet,” siger hun.

Vækstpakke uden vækst

Forskerskatteordningerne kræver, at virksomhederne tilbyder en meget høj løn, som de færreste startups kan honorere.

I efterårets vækst- og iværksætterpakke fra regeringen var der tiltag til at gøre det mere attraktivt at lønne nøglemedarbejdere med medarbejderaktier. Men selv om det var et skridt i den rigtige retning, var det langt fra tilstrækkeligt for at afhjælpe manglen på kompetencer.

”Vi står over for en reel flaskehals i forhold til at kunne tiltrække de rette kompetencer. Risikoen er, at vækstvirksomhederne bliver nødt til at flytte hen, hvor kompetencerne er. Der er et akut behov for bl.a. at lempe på forskerskatteordningen, hvis man vil udnytte det fulde potentiale, der er for vækst i Danmark i nye danske selskaber,” siger Henriette Kinnunen.

Hun henviser til en analyse, som DVCA lavede tidligere på året, der viser, at otte ud af ti venturestøttede tech-virksomheder forventer, at de får svært ved at kunne ansætte de rigtige nøglemedarbejdere næste år.

Danmark i verden

Ifølge DVCAs adm. direktør har vi i dag et velfungerende og mangfoldigt system, hvor der både er bløde penge til at søsætte iværksætterideer og hårde penge til at skalere og skabe vækst. Men der er behov for at vi bliver med at justere på knapperne og stramme skruerne, så danske vækstvirksomheder får konkurrencedygtige vilkår i forhold til omverdenen.

For som det er i dag, er der ikke tilstrækkelige incitamenter til at lade ideer, kapital eller talent vokse sig til forretningssucceser i Danmark.

”Danske startups burde svømme i risikovillig kapital, for såvel idéerne og pengene er i markedet. Når det alligevel ikke er tilfældet, skyldes det bl.a. den danske aktieavancebeskatning, som er blandt de højeste i OECD med en øvre grænse på 42 pct. sammenlignet med kun 25 pct. i Sverige for unoterede aktier. Den konkurrence er svær at komme sejrrigt ud af,” siger Henriette Kinnunen og tilføjer: ”Det er som om, at vi glemmer, at vi er i international konkurrence, når vi laver rammevilkår.”

 

TEMA: I sidste uge spurgte Bootstrappings formand Jesper Højberg Christensen i en kommentar til, om hårde penge frem for bløde er bedst ud i den svære vækstdisciplin. Det spørgsmål har vi fået en række centrale aktører til at svare på: Innovationsfonden, Vækstfonden, DVCA samt en række iværksættere, der har modtaget begge former for penge.